Stora Enso päättää euromääräistä joukkovelkakirjalainaa koskevan tarjouksensa

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 9.6.2005 klo 16.30

Stora Enso päättää euromääräistä joukkovelkakirjalainaa koskevan 
tarjouksensa

Stora Enso Oyj:n 5-vuotinen, arvoltaan 500 miljoonan euron 
joukkovelkakirjalaina, jonka riskiluokitus on Baa1 
(negative)/BBB+ (stable), on nyt hinnoiteltu ja laskettu 
liikkeelle osana yhtiön EMTN (Euro Medium Term Note) -
lainaohjelmaa. Laina erääntyy 22.6.2010, joukkovelkakirjoista 
maksetaan 3,25 %:n kiinteä kuponkikorko ja emissiokurssi on 
99,977, joten kurssieroksi tulee 58 pistettä yli 5 vuoden 
keskiswap-kurssin.

Lainan avulla yhtiö parantaa velkarakennettaan ja hyödyntää 
suotuisaa markkinatilannetta.

Joukkovelkakirjalainan pääjärjestäjinä (Joint Bookrunners) 
toimivat Barclays Capital ja Citigroup. Järjestäjinä (Co-
manager) toimivat BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, 
Merrill Lynch ja UBS.
Lisätietoja:
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266Aiempi joukkolainaa koskeva lehdistötiedote:
www.storaenso.com/press
7.6.2005: Stora Enso laskee liikkeelle euromääräisen 
joukkovelkakirjalainan

STORA ENSO OYJ
p.p. 	Jussi Siitonen		Jukka Marttila


Tilaa