Stora Enso paras paperiteollisuusyritys Climate Disclosure Leadership -indeksissä


            
Stora Enso on sijoittunut Pohjoismaiden parhaaksi paperi- ja
puutuoteyritykseksi ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden hallinnassa. Stora
Enso on mukana Carbon Disclosure Project -ohjelman ensimmäisessä
pohjoismaisessa raportissa, jossa listataan ne yritykset, jotka edustavat
parhaita käytäntöjä ilmastonmuutosstrategian ja kasvihuonekaasujen
raportoinnissa. Raportissa Stora Enso on Climate Disclosure Leadership
-indeksissä neljännellä sijalla Pohjoismaissa toimivien hiili-intensiivisen
alan yritysten joukossa. 

”Kestävän hiilijalanjäljen kehittäminen on ensimmäinen askel, jolla päästöjen
vähentämistä voidaan hyödyntää liiketoiminnassa. Samalla vastataan sidosryhmien
odotuksiin”, toteaa Stora Enson ympäristöjohtaja Jim Weinbauer. 

Pohjoismaita koskeva raportti julkaistiin eilen Tukholmassa. Raportissa on
mukana 125 suurinta pörssiyhtiötä Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa.
Stora Enso on osallistunut Carbon Disclosure Project -ohjelmaan vuodesta 2003
lähtien. 

Carbon Disclosure Project on riippumaton, voittoa tavoittelematon ohjelma, jota
tukee 315 institutionaalista sijoittajaa, joiden varallisuuden yhteenlaskettu
arvo on 41 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Ohjelma kerää tietoa
ilmastonmuutokseen liittyvistä liiketaloudellisista riskeistä sekä
mahdollisuuksista ja on asettanut vaatimuksia hiilidioksidipäästöjen
raportoinnin menetelmille ja prosessille. Vuonna 2007 Carbon Disclosure Project
-ohjelma pyysi maailman 2 400 suurinta yritystä raportoimaan
hiilidioksidipäästöistään, toimistaan ilmastonmuutoksen torjumiseksi,
energiankäytöstään sekä tulevaisuudensuunnitelmistaan. 

Lisätietoja:

Eija Pitkänen, johtaja, yritysvastuuviestintä ja sosiaalinen vastuu, puh. 
02046 21348 
Jim Weinbauer, ympäristöjohtaja, puh. +46 1046 71712



www.storaenso.com
www.storaenso.com/sustainability

Tilaa