Stora Enso perumassa suunnitelmansa rakentaa kemiallista sellua valmistava tehdas Kiinan Beihaihin

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 19.1.2017 klo 9.00 EET

Stora Enso on aloittanut Guangxin maakuntahallinnon kanssa prosessin, jonka myötä kemiallista lehtipuusellua valmistava tehdas poistetaan yhtiön investointiluvasta. Stora Enso on aiemmin ilmoittanut aikovansa mahdollisesti rakentaa kemiallista sellua tuottavan tehtaan Beihain tehdasalueelle, kun kuluttajapakkauskartonkikoneen toiminta on saatu käynnistettyä. Lopullisen päätöksen suunnitelman perumisesta tekee Stora Enson hallitus.

”Korkealaatuisen elintarvikepakkauskartongin kysyntä Kiinan ja muun Aasian markkinoilla jatkaa kasvuaan. Beihain kuluttajapakkauskartonkitehdas on erinomainen investointi näitä markkinoita ajatellen. Kysynnän ja tarjonnan suhde maailman sellumarkkinoilla sen sijaan on nyt epäsuotuisa, koska lehtipuusellun tuotanto kasvaa uusien investointien myötä. Beihain sellutehtaan kilpailukykyä heikentäisi myös se, että puunhankintakustannukset olisivat liian korkeat. Siksi harkitsemmekin Beihain kohdalla kemiallisen sellun ostamista markkinoilta tai oman maailmanlaajuisen lehtipuusellun tuotantomme hyödyntämistä”, kertoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström.

Mahdollisella perumispäätöksellä ei ole vaikutusta Stora Enson nykyiseen toimintaan Beihain tehtaalla. Toiminta käsittää kuluttajapakkauskartonkikoneen, jonka vuotuinen kapasiteetti on 450 000 tonnia, sekä polyeteenipäällystyslinjan ja valkaistua kemitermomekaanista massaa (BCTMP) valmistavan laitoksen. Stora Enson Beihain tehtaan investointilupa kattaa myös toisen kartonkikoneen, mutta sen rakentamisesta ei ole vielä tehty päätöstä.

Jos Stora Enso luopuu suunnitellusta investoinnista, se luopuu samalla osasta vuokraamistaan metsämaista Guangxin alueella. Kuituvarantojen karsimisen laajuus ja aikataulu päätetään myöhemmin. Osa puuviljelmistä säilytetään BCTMP-laitoksen raaka-ainetarpeita varten. Stora Enso vuokraa noin 84 000 hehtaaria maata eri puolilla Guangxia.

Lisätietoja: 

Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut: 

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajajohtaja, puh. 040 763 8767 

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteenamme on korvata fossiilipohjaiset materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja: 

Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491

Sijoittajatiedustelut: 

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajajohtaja
puh. 040 763 8767 

Tilaa