Stora Enso perustaa yhteisen sellutehdasbiojalostamon tutkimus- ja kehityshankkeen Metson ja Domtarin kanssa

Stora Enso on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen Metson ja Domtarin kanssa  
yhteisestä sellutehdasbiojalostamon tutkimus- ja kehittämishankkeesta.     
Uusimpaan selluteknologiaan perustuvan projektin tavoitteena on kehittää    
kestävän kehityksen mukainen, entistäkin kustannustehokkaampi ja        
investointikuluiltaan alhaisempi tuotantoprosessi sellulle.           

“Projekti tarjoaa lupaavia mahdollisuuksia kestävän kehityksen mukaisen     
kemiallisen selluteknologian läpimurrolle. Uudet innovaatiot merkitsevät    
nykyistä lujempaa sellukuitua ja korkeampaa saantoa sekä parantavat prosessin  
kokonaistehokkuutta. Samalla myös hajuhaitat vähenevät ja sellun        
tuotantoprosessin energiatehokkuus paranee selvästi”, sanoo Stora Enson     
tutkimus- ja kehitysjohtaja Jukka Kilpeläinen.                 Lisätietoja:                                  
Jukka Kilpeläinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, p. 02046 21277         
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, p. 02046 21292            


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,     
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää  
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa.                       

Domtar on Pohjois-Amerikan suurin ja maailman toiseksi suurin päällystämättömän 
toimistopaperin valmistaja ja markkinoija. Domtar valmistaa myös paperi-,    
revintä- ja erikoisselluja.                           

Stora Enso on maailman johtava vastuullinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla 
toimiva yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia 
ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään  
pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu  
uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän  
kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on    
maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 
miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV,
STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla   
(SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa