Stora Enso rajoittaa lisää tuotantoaan puutuotteissa


            
Kuten jo vuoden 2007 kolmannen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä    
ilmoitettiin, vaikea markkinatilanne jatkuu puutuotteet liiketoiminta-alueella 
johtuen väliaikaisesta ylitarjonnasta ja kasvaneista varastoista puutuotteiden 
päämarkkinoilla. Puutuotteiden toimitukset ja hinnat ovat heikentyneet ja siten 
kyseisen segmentin arvioidun kannattavuuden vuoden 2007 neljännellä       
neljänneksellä odotetaan olevan huomattavasti heikompi kuin mitä se oli vuoden 
2006 neljännellä neljänneksellä.                        

Vastatakseen näihin olosuhteisiin, Stora Enso rajoittaa nyt lisää sahatavaran ja
liimattujen pylväiden ja palkkien tuotantoaan Itävallassa, Baltian maissa ja  
Suomessa vuoden 2007 neljännellä neljänneksellä ja vuoden 2008 alkupuolella.  
Tavoiteltu tilapäinen tuotannonrajoitus koskee noin 120 000 m3 liimapuutuotteita
ja noin 500 000 m3 pääasiassa kuusisahatavaraa.                 

Lisätietoja:                                  
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114  
Peter Kickinger, johtaja, Stora Enso Timber, puh. +43 664 182 5348       
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197         
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659        
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Stora Enso Oyj                                 


pp. 	Jukka Marttila		Minna Taukojärvi

Tilaa