Stora Enso Renewable Packaging parantaa toimintojensa kustannustehokkuutta ja suunnittelee Unkarissa Pátyn pakkaustehtaan pysyvää sulkemista

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2012 klo 9.00

Stora Enso Renewable Packaging -liiketoiminta-alue suunnittelee parantavansa kilpailukykyään ja vastaavansa paremmin asiakkaidensa tarpeisiin uudelleenjärjestelemällä pakkaustoimintojaan Unkarissa, sisältäen Pátyn tehtaan sulkemisen, ja tehostavansa toimintojaan Barcelonan kuluttajapakkauskartonkitehtaalla Espanjassa.

”Aaltopahvisten kuluttajapakkausten kysyntä Unkarissa on merkittävästi heikentynyt, joten suunnittelemme toimintojemme keskittämistä Unkarissa Komaromin tehtaalle ja Pátyn tehtaan sulkemista. Suunnitelmaan kuuluu myös Komaromin tehtaan vahvistaminen laitesiirroilla ja rekrytoinnilla, jotka parantavat sen valmiuksia vastata asiakkaiden ja markkinoiden tarpeisiin. Barcelonassa suunniteltujen tehostamistoimenpiteiden tarkoituksena on parantaa tehtaan kannattavuutta. Tänään julkaistuilla suunnitelmilla yhdessä aikaisemmin ilmoitettujen toimenpiteiden kanssa tulisimme parantamaan Renewable Packagingin kustannustehokkuutta”, sanoo Mats Nordlander, Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen johtaja.

Suunnitelmien mukaan Pátyn tehtaan pakkaustoiminnot Unkarissa loppuisivat pysyvästi vuoden 2012 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä. Suunniteltu sulkeminen tulisi toteutuessaan vaikuttamaan 79 työntekijään Pátyssa. Suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet tulisivat vähentämään 15 työntekijää Barcelonassa, Espanjassa.
Kaikki päätökset tullaan tekemään vasta paikallisten yhteistoimintaneuvottelujen päättymisen jälkeen. Stora Enso tulee tekemään uudelleenjärjestelyjä koskevien suunnitelmien toteutuessa kaikkensa, läheisessä yhteistyössä paikallisyhteisön ja -viranomaisten kanssa, suunniteltujen henkilöstövähennysten kohteeksi joutuvien uudelleentyöllistämiseksi Stora Enson muissa yksiköissä tai yhtiön ulkopuolella.

Nämä uudelleenjärjestelytoimenpidesuunnitelmat yhdessä Skoghallin ja Forsin tehtailla Ruotsissa ja Imatran tehtailla Suomessa käynnissä olevien tehostamissuunnitelmien kanssa tulisivat vähentämään vuotuisia kuluja noin 7 miljoonaa euroa asteittain vuoden 2012 viimeisestä vuosineljänneksestä eteenpäin. Stora Enso tulee kirjaamaan kertaluonteisina erinä uudelleenjärjestelyvarausta ja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalennusta noin 9 miljoonan euroa Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen liikevoittoon.

Lisätietoja:

Hannu Alalauri, Packaging Solutions -liiketoimintayksikön johtaja, p. 020 4621 228
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Sanna Lahti, johtaja, konserniviestintä, p. 02046 21251

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa