Stora Enso sai päätökseen Kotkan tehtaiden myynnin OpenGate Capitalille

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.7.2010 klo 13.30                 
Stora Enso on saanut päätökseen 22. huhtikuuta 2010 ilmoitetun Kotkan tehtaiden 
ja Malesian laminaattipaperiliiketoiminnan myynnin yksityiselle         
pääomasijoittajalle, OpenGate Capitalille. Kauppahinta sisältää jaettavan    
voiton, ja se on korkeintaan 24 miljoonaa euroa.                

Kauppa on osa 19. elokuuta 2009 julkistettua Stora Enson liiketoimintojen    
tehostamissuunnitelmaa. Se sisältää koko Stora Enson Kotkan tehtaiden      
liiketoiminnan: laminaattipaperi-, erikoispäällystetty aikakauslehtipaperi- ja 
sahaliiketoiminta sekä Malesian laminaattipaperiliiketoiminta. Tainionkosken  
paperikone 7 säilyy Stora Enson omistuksessa, mutta liiketoiminnasta on tehty  
leasingsopimus uuden omistajan kanssa. Kauppaan sisältyy myös Kotkan tehdasalue 
rakennuksineen.                                 

Kotkan tehtaiden myynnin arvioidaan pienentävän Stora Enson vuosittaista    
liikevaihtoa 203 miljoonalla eurolla, parantavan vuosittaista liikevoittoa 11  
miljoonalla eurolla ja vähentävän käyttöpääomaa 24 miljoonalla eurolla. Arviot 
perustuvat vuoden 2009 lukuihin. Yllä mainittu liikevoiton 11 miljoonan euron  
parannus sisältyy 19. elokuuta 2009 esitettyyn, suunniteltuihin sulkemisiin,  
myynteihin ja tuotevaihtoihin perustuvaan arvioon 140−160 miljoonan euron    
kannattavuuden parantumisesta.                         

Stora Enson vuosittainen kapasiteetti vähenee päällystetyssä          
aikakauslehtipaperissa (MFC) 180 000 tonnilla, laminaattipaperissa 200 000   
tonnilla, Imprex-tuotteissa 40 000 tonnilla ja sahatavarassa 230 000      
kuutiometrillä. Kotkan tehtaiden kaikki 570 työntekijää, joista 480 työskentelee
Kotkassa, 50 Tainionkoskella ja 40 Malesiassa, siirtyivät uuden omistajan    
palvelukseen. Stora Enso ja OpenGate Capital tekivät osana kauppaa sopimuksen  
puunhankinnasta.                                

OpenGate Capital                                
OpenGate Capital on yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka hankkii        
enemmistöosuuksia vakaapohjaisista yrityksistä, joilla se katsoo olevan hyvät  
edellytykset kasvaa ja kehittyä. Vuonna 2005 perustetulla OpenGate Capitalilla 
on maailmanlaajuinen edustus sekä pääkonttorit Los Angelesissa ja Pariisissa.  
OpenGatella on palveluksessaan kokenut tiimi yritysjärjestely- ja        
liiketoiminta-ammattilaisia, jotka ostavat, johtavat ja rakentavat menestyviä  
yrityksiä. OpenGaten yhteistyökumppanit ovat toteuttaneet maailmanlaajuisesti  
yli 100 yritysjärjestelyä, kuten myyntejä, hankintoja, konsolidaatioita ja muita
erikoistilannesijoituksia laaja-alaisesti eri maissa ja teollisuudenaloilla.  


Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121                  
Veli-Jussi Potka, johtaja, strategia ja yrityskaupat,              
Pakkaukset-liiketoiminta-alue, p. 02046 21486                  
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, p. 050 598 9560           


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          
STORA ENSO OYJ                                 

Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa