Stora Enso sulkee pysyvästi 195 000 tonnin vuosikapasiteetin sanomalehtipaperikoneen Maxaussa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.9.2010 klo 10.00                 
Stora Enso sulkee pysyvästi sanomalehtipaperikoneen Maxaun tehtaalla Saksassa  
marraskuun 2010 loppuun mennessä. Suljettavan koneen vuosikapasiteetti on    
195 000 tonnia. Sulkeminen edellyttää vielä Stora Enso Maxaun hallituksen sekä 
Stora Enson Saksan tytäryhtiön hallintoneuvoston päätökset. Maxaun       
sanomalehtipaperituotannon lopettamisen taustalla ovat Euroopan heikko     
markkinanäkymä ja korkeat tuotantokustannukset. Myyntihinnat ovat laskeneet   
merkittävästi samalla kun kierrätyspaperin ja puuraaka-aineen kustannukset ovat 
nousseet voimakkaasti. Tämän vuoksi ei ole realistista odottaa, että Maxaun  
sanomalehtipaperikoneen tuotanto muuttuisi lähitulevaisuudessa jälleen     
kannattavaksi.                                 

”Euroopan sanomalehtipaperimarkkinoilla vallitsee rakenteellinen, erittäin   
vaikea ylikapasiteettitilanne, eikä kysynnässä ole ollut merkittävää elpymistä 
kulutuksen romahdettua vuoden 2009 alussa. Myös kysynnän tulevaisuuden näkymät 
ovat heikot. Lisäksi puu- ja kierrätyskuidun saatavuus Saksassa on ollut    
rajallista, mikä on osaltaan kasvattanut kuluja nopeasti viime aikoina”, sanoo 
Juha Vanhainen, Painopaperit-liiketoiminta-alueen johtaja.           

Maxaun tehtaan sanomalehtipaperikoneen pysyvä sulkeminen tulee vähentämään   
Euroopan sanomalehtipaperikapasiteettia noin 1,5 prosentilla.          

Sulkeminen tulee vaikuttamaan noin 180 työntekijään Stora Enson Maxaun tehtaalla
työskentelevistä 617 työntekijästä. Stora Enso laatii erillisen         
sopeuttamissuunnitelman niille työntekijöille, joihin sulkeminen vaikuttaa.   
Maxaun tehtaan kaksi päällystämätöntä aikakausilehtipaperia valmistavaa konetta 
jatkavat toimintaansa normaalisti. Koneiden yhteenlaskettu vuosikapasiteetti on 
530 000 tonnia.                                 

Arvioitu taloudellinen vaikutus                         
Stora Enso arvioi Maxaun sanomalehtipaperikoneen pysyvällä sulkemisella olevan 
seuraavia taloudellisia vaikutuksia yhtiön sanomalehtipaperisegmenttiin:    

--------------------------------------------------------------------------------
|                            |     Milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutuksettomat aineelliset   |         13 |
| hyödykkeet ja käyttöpääoman alaskirjaukset 7-9/2010  |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteiset kassavaikutteiset varaukset 7-9/2010  |         20 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluonteinen sijoitetun pääoman vähennys      |          4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vuosittainen liikevaihdon vähennys           |         40 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoiton vuosittainen parannus           |         12 |
--------------------------------------------------------------------------------


Lisätietoja:                                  
Juha Vanhainen, johtaja, Painopaperit-liiketoiminta-alue, p. 02046 21343    
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 02046 21380                 
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa