Stora Enso suunnittelee parantavansa hienopaperin kilpailukykyä uudistamalla toimintoja

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.5.2011 klo 9.00

Stora Enson Hienopaperi-liiketoiminta-alue rakentaa uutta liiketoimintamallia ja kyseenalaistaa nykyisiä toimintatapoja parantaakseen kustannuskilpailukykyään. Stora Enson tavoitteena on suunnitelmien mukaan uudistaa toimintoja Nymöllan tehtaalla Ruotsissa. Uetersenin tehtaalla Saksassa suunnitelma on pyrkiä keskittämään toimintoja yhä enemmän erikoispapereihin. Oulun tehtaalla sekä Belgian ja Iso-Britannian arkittamoissa pyritään lisäksi etsimään mahdollisimman tehokkaat tavat käyttää arkituskapasiteettia.  

”Tänään julkaistujen suunnitelmien tavoitteena on tehdä Stora Enson Hienopapereista liiketoiminta-alueena joustavampi ja kustannustehokkaampi pystyäksemme vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden ja markkinoiden odotuksiin. Hienopaperin kysyntä on edelleen selvästi alle lamaa edeltävän tason, eikä merkkejä pysyvästä muutoksesta parempaan ole nähtävissä. Olemme uudistaneet toimintojamme menestyksekkäästi viime vuosina, ja nyt matka jatkuu nykyisiä liiketoimintojamme kehittämällä. Vertaamme tehtailla parhaita tapoja toimia saadaksemme kaikkein tehokkaimmat työtavat jatkuvaan käyttöön, ja samalla kyseenalaistamme myös tapamme johtaa toimintojamme, läpi koko konsernin. Toimintojen kyseenalaistaminen merkitsee meille kuitenkin paljon enemmän kuin mitä nyt julkistetut suunnitelmat pitävät sisällään; uusia palveluita ja tuotteita, uusia ratkaisuja asiakkaillemme − parempia ratkaisuja tulevaisuudelle”, sanoo Hannu Alalauri, Hienopaperi-liiketoiminta-alueen johtaja.

Hienopaperi-liiketoiminta-alue suunnittelee vähentävänsä vuotuisia kuluja noin 20 miljoonalla eurolla. Kuluvähennykset alkaisivat vuoden 2011 aikana, ja ne saataisiin päätökseen vuoden 2012 toisen neljänneksen loppuun mennessä. Ehdotetut toimintojen uudelleenjärjestelytoimenpiteet tulisivat vaikuttamaan yhteensä 285 työntekijään Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Belgiassa ja Isossa-Britanniassa. Stora Enso kirjaa vuoden 2011 toiselle neljänneksen liikevoittoon kertaluonteisena eränä noin 16 miljoonan euron kassavaikutteisen varauksen. Suunnitelmat eivät vaikuta tuotantokapasiteetteihin.

Kaikki päätökset tehdään yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen. Kuten aikaisemminkin, Stora Enso tulee tekemään uudelleenjärjestelyjä koskevien suunnitelmien toteutuessa kaikkensa, läheisessä yhteistyössä paikallisyhteisön ja -viranomaisten kanssa, suunniteltujen henkilöstövähennysten kohteeksi joutuvien uudelleentyöllistämiseksi Stora Enson muissa yksiköissä tai yhtiön ulkopuolella. 

Lisätietoja:
Hannu Alalauri, johtaja, Hienopaperi-liiketoiminta-alue, p. 02046 21228
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, p. 02046 21292

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa