Stora Enso tekee noin 347 milj. euron arvonalennuksen vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.8.2009 klo 9.01                 
Stora Enso on tehnyt liikearvon ja aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
arvonalentumistestit vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä. Testien tuloksena 
olevan arvonalentumisen negatiivinen vaikutus on noin 347 miljoonaa euroa    
konsernin kolmannen neljänneksen liiketulokseen. Summa on kassavaikutukseton ja 
se raportoidaan kertaluonteisena eränä. Stora Enso tekee tämän arvonalentumisen 
tänään raportoidun, uudelleenjärjestelyihin liittyvän 245 miljoonan euron    
aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden alaskirjauksen lisäksi.        
Arvonalentuminen tehdään erityisesti paino- ja hienopaperien heikon pitkän   
aikavälin näkymän vuoksi.                            

Yhtiön velkaantumisaste nousee 0,53:sta 0,59:een (verrattuna vuoden 2009 toisen 
neljänneksen velkaantumisasteeseen) aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  
arvonalentumisen ja uudelleenjärjestelyjen yhteisvaikutuksen seurauksena.    


Arvonalentumisen jakautuminen segmenteittäin                  


--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti               |           Arvonalentuminen |
|                    |              7-9/2009* |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehtipaperi           |            30 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi          |           116 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi              |           155 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonki       |            24 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset         |            22 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä               |           347 milj. euroa |
--------------------------------------------------------------------------------

*Summilla ei ole kassavaikutusta.                        


Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21452                 
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767         

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.              


STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa