Stora Enso Timberin yt-neuvottelut Veitsiluodon sahalla päätökseen

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 20.6.2005 klo 14.30

Stora Enso Timberin yt-neuvottelut Veitsiluodon sahalla 
päätökseen

Aiemmin ilmoitetut neuvottelut koko Veitsiluodon sahan 
henkilöstön lomautuksista toistaiseksi taloudellisista ja 
tuotannollisista syistä saatiin tänään päätökseen. Toukokuussa 
aloitetuissa neuvotteluissa ei löydetty perusteltua vaihtoehtoa 
tuotannon jatkamiseen kannattavasti. Sen takia kaikki 92 
työntekijää lomautetaan vaiheittain 11.7.2005 alkaen. 
Lomautusten arvioidaan kestävän ainakin tämän vuoden loppuun 
saakka. 

Lomautusten aikana Stora Enso Timber tutkii kaikkia vaihtoehtoja 
jotka mahdollistaisivat tuotannon jatkamisen kannattavasti. 
Stora Enso Timber palvelee asiakkaitaan muilta sahoiltaan. 
Neuvottelut ja niitä seuraavat lomautukset tukevat Stora Enson 
kannattavuuden parantamisohjelman, Profit 2007:n, tavoitteita.

Veitsiluodon sahan toiminta on tappiollista johtuen kalliista 
raaka-ainekustannuksista, pohjoismaisen mäntysahatavaran 
laskevista hinnoista ja suhteellisen korkeista 
työvoimakustannuksista. Nykyisissä toimintaolosuhteissa ei 
merkittävää kannattavuuden parantumista ole odotettavissa. 

Veitsiluodon sahan vuotuinen tuotantokapasiteetti on 300 000 m3 
sahattuja puutuotteita rakennus- ja puusepänteollisuuden sekä 
puutavarakaupan tarpeisiin.   


Lisätietoja:
Pekka Hämäläinen, johtaja, Pohjoismaiden tuotantoryhmä, Stora 
Enso Timber,puh. +358 400 553 984
Peter Nissen, tehdaspäällikkö, Stora Enso Timber, Veitsiluodon 
saha, puh. +358 400 294413
Matti Karjula, johtaja, Stora Enson Suomen puunhankinta, puh.  
+358 40 520 6240
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 
3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. +358 40 763 8767

STORA ENSO OYJUlla Paajanen-Sainio	Jyrki Kurkinen 

Tilaa