Stora Enso uudelleenluokittelee oman pääoman eriään

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009 klo 8.58                 

Johtuen virheellisestä luokittelusta sidotun ja vapaan oman pääoman välillä   
omien osakkeiden mitätöinnin seurauksena vuosina 2001-2006, Stora Enso Oyj   
(emoyhtiö) on uudelleenluokitellut 1 512 miljoonaa euroa kertyneistä      
voittovaroista ylikurssirahastoon. Uudelleenluokittelu ei vaikuta emoyhtiön tai 
konsernin oman pääoman kokonaismäärään. Uudelleenluokittelun tarve       
identifioitiin vuoden 2008 tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä.        

Jakokelpoiset varat tämän uudelleenluokittelun jälkeen olivat riittävät osingon 
maksamiseen Stora Enson osakkeenomistajille koko ajanjaksona, mukaan lukien   
vuonna 2007. Liiketoiminnan näkymien huomattava heikentyminen maailmantalouden 
hidastumisen seurauksena on kuitenkin johtanut alaskirjauksiin konsernin (kuten 
tiedotettiin 19.1.2009) ja emoyhtiön tilinpäätöksessä. Alaskirjaukset sekä 1 512
miljoonan euron lisäys sidottuun omaan pääomaan ja vastaava vähennys vapaaseen 
omaan pääomaan ovat johtaneet noin 400 miljoonan euron negatiiviseen vapaaseen 
omaan pääomaan emoyhtiössä.                           

Palauttaakseen oman pääoman erien tasapainon ja kyetäkseen jakamaan Stora Enson 
osakkeenomistajille varoja yhtiön vuoden 2008 osinkopolitiikan mukaisesti Stora 
Enso Oyj:n hallitus tulee ehdottamaan varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 2 042
miljoonaa euroa siirretään sidotun oman pääoman rahastoista (ylikurssirahasto ja
vararahasto) vapaaseen omaan pääomaan (sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto) 
ja että 0,20 euroa osakkeelta jaetaan osakkeenomistajille ylikurssirahastosta. 
Jos yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, muutos edellyttää tämän jälkeen patentti- 
ja rekisterihallituksen lupaa (osakeyhtiölain 14 luvun määräysten mukaisesti). 
Jaettavien varojen maksun oletetaan tapahtuvan vuoden 2009 kolmannen kvartaalin 
aikana. Ehdotettu määrä 0,20 euroa osakkeelta, noin 50 % vähemmän kuin viime  
vuosina, on kompromissi, joka ottaa huomioon yhtiön maksuvalmiuden turvaamisen 
ja osakkeenomistajille maksettavan vuosittaisen suorituksen jatkumisen.     

Emoyhtiön oma pääoma                              
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikaisemmin   | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| raportoitu,   |   |   |   |   |    |    |    |    |
| milj. EUR    |   |   |   |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma   |  7 |  7 |  7 | 6 71 |   6 |   5 |   5 |   5 |
| pääoma 1.1    | 496, | 235, | 143, | 3,1 | 364,6 | 918,1 | 669,0 | 669,0 |
|         |  0 |  3 |  7 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma   |  7 |  7 | 6 71 |  6 |   5 |   5 |   5 |   5 |
| pääoma 31.12   | 235, | 143, | 3,1 | 364, | 918,1 | 669,0 | 669,0 | 669,0 |
|         |  3 |  7 |   |  6 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma |  1 |  3 |  3 |  4 |   4 |   3 |   4 |   2 |
| 1.1       | 306, | 155, | 087, | 737, | 560,1 | 876,0 | 534,3 | 660,3 |
|         |  7 |  7 |  0 |  8 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma pääoma |  3 |  3 |  4 |  4 |   3 |   4 |   2 |   1 |
| 31.12      | 155, | 087, | 737, | 560, | 876,0 | 534,3 | 660,3 | 101,1 |
|         |  7 |  0 |  8 |  1 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  8 |  10 |  10 | 11 4 |  10 |   9 |  10 |   8 |
| yhteensä 1.1   | 802, | 391, | 230, | 50,9 | 924,7 | 794,1 | 203,3 | 329,3 |
|         |  7 |  0 |  7 |   |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma    |  10 |  10 | 11 4 |  10 |   9 |  10 |   8 |   6 |
| yhteensä 31.12  | 391, | 230, | 50,9 | 924, | 794,1 | 203,3 | 329,3 | 770,1 |
|         |  0 |  7 |   |  7 |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Vaikutus,   | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| milj. EUR   |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma  | -  | 248, | 345,4 | 721,4 | 997,1 |   1 |   1 |   1 |
| pääoma 1.1   |   |  0 |    |    |    | 262,8 | 511,9 | 511,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma  | 248, | 345, | 721,4 | 997,1 |   1 |   1 |   1 |   1 |
| pääoma 31.12  |  0 |  4 |    |    | 262,8 | 511,9 | 511,9 | 511,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma   | -  | -248 | -345, | -721, | -997, |  -1 |  -1 |  -1 |
| pääoma 1.1   |   | ,0 |  4 |  4 |  1 | 262,8 | 511,9 | 511,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma   | -248 | -345 | -721, | -997, |  -1 |  -1 |  -1 |  -1 |
| pääoma 31.12  | ,0 | ,4 |  4 |  1 | 262,8 | 511,9 | 511,9 | 511,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | -  | -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| yhteensä 1.1  |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   | -  | -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |
| yhteensä 31.12 |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| Uudelleenluoki | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| teltu, milj.  |   |   |    |    |    |    |    |    |
| EUR      |   |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma  |  7 |  7 |   7 | 7 434 |   7 |   7 |   7 |   7 |
| pääoma 1.1   | 496, | 483, | 489,1 |  ,5 | 361,7 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
|        |  0 |  3 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sidottu oma  |  7 |  7 | 7 434 |   7 |   7 |   7 |   7 |   7 |
| pääoma 31.12  | 483, | 489, |  ,5 | 361,7 | 180,9 | 180,9 | 180,9 | 180,9 |
|        |  3 |  1 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma   |  1 |  2 |   2 |   4 |   3 |   2 |   3 |   1 |
| pääoma l 1.1  | 306, | 907, | 741,6 | 016,4 | 563,0 | 613,2 | 022,4 | 148,4 |
|        |  7 |  7 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vapaa oma   |  2 |  2 |   4 |   3 |   2 |   3 |   1 | -410, |
| pääoma 31.12  | 907, | 741, | 016,4 | 563,0 | 613,2 | 022,4 | 148,4 |  8 |
|        |  7 |  6 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  8 |  10 |  10 | 11 45 |  10 |   9 |  10 |   8 |
| yhteensä 1.1  | 802, | 391, | 230,7 | 0,9 | 924,7 | 794,1 | 203,3 | 329,3 |
|        |  7 |  0 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma   |  10 |  10 | 11 45 |  10 |   9 |  10 |   8 |   6 |
| yhteensä 31.12 | 391, | 230, |  0,9 | 924,7 | 794,1 | 203,3 | 329,3 | 770,1 |
|        |  0 |  7 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Keith Russell, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659             
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. 02046 21242 

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa