Stora Enso uudistaa paperikoneen Varkauden tehtaalla parantaakseen tehtaan tehokkuutta

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 28.12.2006 klo 09.00

Stora Enso uudistaa paperikoneen Varkauden tehtaalla 
parantaakseen tehtaan tehokkuutta

Stora Enso investoi 54,8 milj. euroa hienopaperikone 3:n (PK 3) 
uudistamiseen Varkauden tehtaalla parantaakseen tehtaan 
tehokkuutta ja toimistopaperit-liiketoiminta-alueen 
kannattavuutta. Projekti edistää tulosryhmän tehtaiden 
erikoistumista ja sen arvioidaan valmistuvan joulukuussa 2007.

Investointi on Stora Enson hienopaperistrategian mukainen. 
Varkauden tehtaan PK 1, jonka vuotuinen tuotantokapasiteetti oli 
95 000 tonnia kertapäällystettyä hienopaperia, suljettiin 
marraskuussa 2006 osana Stora Enson tuotantoyksiköiden 
suorituskyvyn arvioimisohjelmaa. Uusi investointi oli 
mahdollinen koska paikallisesti pystyttiin sopimaan PK 1:n 
sulkemiseen liittyvistä järjestelyistä. Investointi lisää 
tehtaan vuotuista kapasiteettia noin 95 000 tonnia 315 000 
tonniin päällystämätöntä hienopaperia. Tehtaan henkilöstömäärä 
ei nouse.

Investoinnin jälkeen kirjekuoripaperin tuotanto siirtyy 
Veitsiluodon tehtaalta Varkauden tehtaalle, näin ollen 
Veitsiluodon tehdas voi erikoistua kopiopaperin tuotantoon.  
Kirjoituspaperin tuotanto siirretään Varkauden tehtaalta Imatran 
tehtaille.  

“Varkauden tehdas on täysin integroitu tehdas ja se sijaitsee 
lähellä hyviä kuitulähteitä. Investoinnilla voimme parantaa 
hienopaperitehtaan kilpailukykyä ja vahvistaa sen asemaa 
tulosryhmän tuotantorakenteessa," kommentoi Pekka Laaksonen, 
johtaja, hienopaperit. 

Viimeaikaiset investoinnit Varkauden tehtaalle:
- noin 47 milj. euroa puunkäsittelytoiminnan uudistamiseksi, 
valmistuu syyskuussa 2007
- noin 47 milj. euroa uuteen kuumahierrelinjaan (TMP), 
valmistui kesällä 2004
- noin 20 milj. euroa sahan uudistamiseen, valmistui keväällä 
2004


Lisätietoja:
Juha Vanhainen, johtaja, hienopaperit, toimistopaperit, puh. 
040 541 8178
Reino Panula, paikallisjohtaja, Varkauden tehtaat, puh. 
02046 32740
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 
+44 7775 788 659


Stora Enson Varkauden tehtailla tuotetaan hienopaperia, 
luettelopaperia, sanomalehtipaperia, hylsykartonkia ja sahattuja 
puutuotteita. Tehtailla on kolme paperikonetta ja yksi 
kartonkikone, joiden vuotuinen kapasiteetti on 620 000 tonnia. 
Tehtaan vuotuinen sahauskapasiteetti on 345 000 milj. 
kuutiometriä. Tehdas käyttää vuosittain noin 2,3 milj. 
kuutiometriä puuta. Varkauden tehtailla on noin 1 000 
työntekijää.


Aiemmat Varkauden tehtaita koskevat tiedotteet osoitteessa 
www.storaenso.com/press: 
- 21.3.2006: Stora Enso investoi puunkäsittelyyn Varkauden 
tehtailla
- 27.10.2005: Stora Enso käynnistää kaksi ohjelmaa 
parantaakseen tuloskehitystään
- 19.11.2002: Stora Enso uudenaikaistaa massa- ja 
sahauslinjansa Varkaudessa


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

	
STORA ENSO OYJJyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio	

Tilaa