Stora Enso vahvistaa Puutuotteiden tuotevalikoimaansa

Stora Enso vahvistaa Puutuotteet-liiketoiminta-alueen tuotevalikoimaa      
hankkimalla 19,46 prosentin omistusosuuden kotimaisesta puunjalostustoimintaa  
harjoittavasta Arktos Groupista.                        
Kaupan myötä Stora Enso laajentaa tuotevalikoimaansa uudentyyppisillä      
liimatuilla puutuotteilla. Liiketoiminnan kehittämisen ohella Stora Enso jatkaa 
puunhankinnan yhteistyötä Arktosin kanssa ja tarjoaa jakelukanavan tietyille  
Arktosin tuotteille. Kauppa sisältää lisäksi sopimuksen puun liimaamiseen    
liittyvän teknologiayhteistyön käynnistämisestä sekä yhteistyöstä muun muassa  
kunnossapidon ja varaosahuollon hankkeissa.                   

”Uskomme entistä tiiviimmän yhteistyön Arktos Groupin kanssa ennen kaikkea   
vahvistavan Stora Enson nykyistä tuotevalikoimaa, mutta myös tehostavan     
yhteistyötämme entisestään niin puunhankinnan kuin tuotekehitystyön osalta”,  
Stora Enson Puutuoteteollisuuden johtaja Hannu Kasurinen toteaa.        

Stora Enso myi vuonna 2008 osan Kemijärven tehtaan kiinteistöistä Arktos    
Groupille (entinen Anaika Group) konepajatoimintojen ja korkealaatuisten    
liimapuupalkkien tuotannon käynnistämiseksi tehdasalueella. Arktosin Kemijärven 
toiminnot työllistävät täydessä tuotannossa suoraan noin 100 henkilöä ja    
toiminnalla on alueelle lisäksi huomattava välillinen työllisyysvaikutus.    


Lisätietoja:                                  

Hannu Kasurinen, johtaja, Stora Enso Puutuotteet, p. 02046 21222        
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242          
Päivi Kauhanen, johtaja, Suomen viestintä, p. 02046 21292            


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

Arktos Group Ltd Oy on vuonna 2004 perustettu kasvuyhtiö, jonka kotipaikka on  
Mikkeli. Yhtiössä on konepajatoimintaa harjoittava Arktos Steel yksikkö sekä  
puun jalostusta harjoittava Arktos Wood yksikkö. Yhtiöllä on tuotantoa Porissa, 
Mikkelissä ja Kemijärvellä. Yhtiön palveluksessa on hieman yli 100       
motivoitunutta osaajaa. Yhtiön toimintakonseptiin kuuluu tuotantolaitosten   
suunnittelu ja rakentaminen omana työnä.                    

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa