Stora Enso vahvistaa strategisia taloudellisia tavoitteitaan

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 20.7.2018 klo 9.29

Stora Enso asettaa uudet tavoitetasot nettovelan suhteelle operatiiviseen EBITDAan ja nettovelkaantumisasteelle.

Stora Enson muutos uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi on ollut menestyksekäs. Vahva rahavirta ja ydinliiketoimintaan kuulumattomien omaisuuserien myynti ovat vahvistaneet tasetta merkittävästi. Yhtiön tavoitteena on myös edelleen pitää investoinnit poistojen ja biologisten hyödykkeiden arvon operatiivisen alentumisen tasolla tai sitä alempana suhdannekierron aikana, kuten aiemmin on ilmoitettu. Stora Enso arvioi säilyttävänsä tarvittavan strategisen joustavuuden uusilla tiukemmilla taloudellisilla suuntaviivoillaankin.

Vahvistaakseen sitoutumistaan pääoman tehokkaaseen käyttöön, Stora Enso asettaa uudet tiukemmat tavoitetasot nettovelan suhteelle operatiiviseen EBITDAan sekä nettovelkaantumisasteelle. Uusi tavoitelukema nettovelan suhteelle operatiiviseen EBITDAan on < 2,0, kun tavoite aiemmin oli < 3,0. Myös nettovelkaantumisasteen tavoitelukema laskee < 0,8:sta < 0,6:een heijastaen yhtiön vahvaa rahavirran tuottokykyä ja parempaa kannattavuutta.

Muut strategiset tavoitteet pysyvät ennallaan. Uudet tavoitteet astuvat voimaan heti.

Stora Enson taloudelliset tavoitteet

Tavoite Vanha tavoite
Konserni Operatiivinen ROCE  > 13 %  > 13 %
Nettovelka / operatiivinen EBITDA UUSI < 2,0x < 3,0x
Osinko 50 % nettotuotosta jaetaan suhdannekierron aikana   50 % nettotuotosta jaetaan suhdannekierron aikana 
Nettovelkaantumisaste UUSI < 0,6 < 0,8
Liikevaihdon kasvu,   ilman Paper-divisioonaa Nopeampi kasvu kuin vertailumarkkinalla Nopeampi kasvu kuin vertailumarkkinalla
Kiinteät kustannukset   / liikevaihto < 20 % < 20 %
Consumer Board Operatiivinen ROOC  > 20 %  > 20 %
Packaging Solutions Operatiivinen ROOC  > 20 %  > 20 %
Biomaterials Operatiivinen ROOC  > 15 %  > 15 %
Wood Products Operatiivinen ROOC  > 20 %  > 20 %
Paper Rahavirta   investointien jälkeen / liikevaihto  > 7 %  > 7 %

ROCE = Sijoitetun pääoman tuotto

ROOC = Operatiivisen pääoman tuotto


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767

Tilaa