Stora Enso valittiin vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good-indeksiin kymmenennen kerran


            
Stora Enso on valittu mukaan vastuullisen sijoittamisen FTSE4Good -indeksiin  
kymmenennen peräkkäisen kerran. Indeksi on laajalti tunnettu vastuullisen    
sijoittamisen indeksi, johon valittujen yritysten on täytettävä tiukat     
sosiaaliset, eettiset ja ympäristökriteerit. FTSE4Good-indeksi ohjaa      
vastuullista sijoittamista arvioimalla ja mittaamalla yritysten toimintaa.   

Indeksin arviointikriteereitä ovat yritysten ympäristötyö, ilmastonmuutos,   
ihmisoikeudet, hankintaketjun työolosuhteisiin liittyvät standardit sekä    
lahjonnan vastainen työ. Kriteerejä päivitetään jatkuvasti, jotta ne varmasti  
heijastelevat vastuullisen liiketoiminnan parhaita käytäntöjä.         

“Se, että olemme mukana FTSE4Good-indeksissä kymmenettä peräkkäistä vuotta, on 
merkki jatkuvasta parantamisesta. Indeksi on tinkimätön - jos yritykset eivät  
paranna suoritustaan jatkuvasti, riskinä on indeksistä putoaminen”, sanoo Stora 
Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen. ”Tämä sopii hyvin Stora Enson näkemykseen 
yritysvastuusta. Vastuullisuus ei ole asia, joka saavutetaan kerran ja sitten  
jätetään siihen. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ydin, ja meidän on     
löydettävä tapoja parantaa toimintaamme joka päivä."              

FTSE4Good-indeksi päivitetään kaksi kertaa vuodessa, jolloin yritykset saavat  
tiedon pääsystään mukaan listalle. Indeksin on suunnitellut FTSE yhdessä    
UNICEFin kanssa, ja se perustuu EIRIS eettisen sijoittamisen tutkimuspalvelun  
keräämään dataan.                                

FTSE Group                                   

FTSE on itsenäinen yhtiö, jonka omistavat yhteisesti The Financial Times ja   
Lontoon pörssi. FTSE ei jaa taloudellisia neuvoja asiakkailleen, mikä      
mahdollistaa puolueettoman markkinatiedon välittämisen. FTSE-indeksejä     
hyödyntävät työssään laajalti sijoittajat, konsultit, salkunhoitajat,      
investointipankit, pörssit ja pörssimeklarit.                  


Stora Enson vastuullisuustyö on saanut hiljattain tunnustusta myös näissä    
listauksissa:                                  


Dow Jones kestävän kehityksen indeksi                      
Dow Jones kestävän kehityksen indeksi on ensimmäinen maailmanlaajuinen indeksi, 
joka seuraa johtavien vastuullisten yritysten tulosta. Yritykset valitaan    
listalle tai poistetaan siltä niiden taloudellisen-, sosiaalisen- ja      
ympäristötyön tulosten perusteella. Indeksi tarjoaa sijoittajille luotettavaa ja
puolueetonta vertailutietoa, jota voidaan hyödyntää vastuullisen sijoittamisen 
työkaluna.                                   


Ethisphere-instituutin mailman eettisimpien yritysten lista vuodelle 2010    
Amerikkalainen Ethisphere-instituutti on nimennyt Stora Enson yhdeksi maailman 
eettisimmistä yrityksistä vuonna 2010. Ethisphere-instituutti on johtava    
kansainvälinen tutkimuslaitos, joka on keskittynyt eettiseen liiketoimintaan,  
yritysvastuuseen, korruption vastustamiseen ja kestävään kehitykseen liittyvien 
parhaiden käytäntöjen luomiseen, kehittämiseen ja jakamiseen.          


Lisätietoja:                                  

Heidi Puusa, yritysilmeestä ja yritysvastuuviestinnästä vastaava johtaja, p. 
02046 21309                                   


www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/sustainability                        
www.storaenso.com/globalresponsibility                     


Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tilaa