Stora Ensolle 30 miljoonan euron seuraamusmaksu metsäyhtiöiden välisestä hintayhteistyöstä ja tietojen vaihdosta raakapuun hankinnassa Suomessa 1997-2004

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.12.2009 klo 15.21
Stora Enso on määrätty maksamaan 30 miljoonan euron seuraamusmaksu
metsäyhtiöiden välisestä hintayhteistyöstä ja tietojen vaihdosta raakapuun
hankinnassa Suomessa vuosina 1997-2004. Markkinaoikeus katsoi tänään
antamassaan päätöksessään Stora Enson, UPM-Kymmenen ja Metsäliitto Osuuskunnan
rikkoneen lakia kilpailunrajoituksista vaihtamalla keskenään
yksityiskohtaiseksi katsottavaa tietoa. Vaikka yhtiöiden ei ole näytetty
tehneen varsinaisia sopimuksia raakapuun ostohinnoista, markkinaoikeus on
katsonut, että yhteistyöllä on ollut tarkoitus vaikuttaa siihen, että raakapuun
hintakehitys pysyisi vakaana. Kilpailunrajoituksista aiheutuneesta
taloudellisesta hyödystä ei Markkinaoikeuden mukaan ollut esitetty selvitystä.
Kilpailuviraston alkuperäinen vaatimus vuodelta 2006 Stora Ensolle oli 30
miljoonan euron seuraamusmaksu. 

Stora Enso perehtyy päätöksen sisältöön ja tekee sen jälkeen päätöksen
mahdollisesta valituksesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Stora Enso ei ole tehnyt asiassa kirjanpidollista varausta. Stora Enso kirjaa
tähän liittyen 30 miljoonan euron kertaluonteisen erän vuoden 2009 viimeisen
neljänneksen tulokseensa. 

Lisätietoja:
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 02046 21380
Erkki Autio, lakiasiainjohtaja, Suomi, puh. 02046 21298

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE
R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. 


STORA ENSO OYJ

Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa