Stora Ensolle tavoite CO2-päästöjen vähentämiseksi


            
Stora Enso on julkaissut tavoitteensa vähentää hiilidioksidipäästöjään (CO2) 20 
prosentilla vuoteen 2020 mennessä tänään ilmestyneessä vuosikertomuksessaan.  
Vähennystavoite koskee Stora Enson omasta tuotannosta syntyviä suoria päästöjä 
sekä ostosähkön ja -lämmön tuotannosta aiheutuvia epäsuoria päästöjä. Vähennys 
lasketaan vuoden 2006 päästötasosta.                      

Stora Enso on julkaissut samanaikaisesti myös hiilijalanjälkiselvityksensä   
tulokset. Yhtiön oman tuotannon suorien päästöjen sekä ostosähkön ja ‑lämmön  
tuotannosta aiheutuvien epäsuorien päästöjen lisäksi hiilijalanjälkiselvitys  
sisältää myös ulkoistetuista toiminnoista, kuten raaka-aineiden ja tuotteiden  
kuljetuksista sekä puunkorjuusta, aiheutuvat epäsuorat CO2-päästöt. Stora Enson 
hiilijalanjälkiselvitys on tehty Maailman luonnonvarojen tutkimussäätiön (WRI) 
ja Kestävän kehityksen yritysneuvoston (WBCSD) yleisesti hyväksyttyjen     
periaatteiden mukaisesti.                            

”Yhtiön hiilijalanjäljen selvittäminen on ensimmäinen askel kohti pienempiä   
päästöjä. Nyt olemme ottaneet seuraavan askeleen asettamalla konkreettisen   
vähennystavoitteen”, sanoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Eija Pitkänen.    

Päästöjen vähennystavoitteeseen odotetaan päästävän ensisijaisesti parantamalla 
energiatehokkuutta sekä lisäämällä biomassan käyttöä fossiilisten polttoaineiden
sijaan.                                     

Lisätietoa CO2-päästöjen vähennystavoitteesta ja hiilijalanjälkiselvityksen   
tuloksista löytyy Stora Enson vuoden 2007 vuosikertomuksesta, joka on saatavissa
osoitteesta www.storaenso.com/annualreport.                   

Lisätietoja:                                  
Eija Pitkänen, yritysvastuujohtaja, puh. 02046 21348              
Marjaana Luttinen, ympäristöjohtaja, Suomi, puh. 02046 33637          
Kenneth Collander, ympäristöjohtaja, Ruotsi, puh. +46 1046 71045        

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/sustainability                        
Aiempia lehdistötiedotteita Stora Enson hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen  
tähtäävistä toimenpiteistä on saatavissa internetosoitteesta          
www.storaenso.com/press:                            

- 5.11.2007: Stora Enso investoi energiatehokkuuden parantamiseen ja      
kustannusjohtajuuteen Belgiassa ja Saksassa - Konserni etenee ilmaston muutoksen
torjunnassa                                   
- 4.10.2007: Stora Enso paras paperiteollisuusyritys Climate Disclosure     
Leadership -indeksissä                             
- 19.6.2007: Stora Enso investoi tehtaisiinsa Ruotsissa ja Suomessa      
- 16.3.2007: Stora Enso ja Neste Oil yhdistävät voimansa biopolttoaineiden   
kehittämisessä

Tilaa