Stora Enson ilmastonmuutoksen vastaiselle työlle huippuarvio CDP:ltä

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 25.10.2016 klo 12.59

Stora Enso on saanut tänään arvokasta tunnustusta ilmastonmuutoksen vastaisesta työstään. Kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio CDP valitsi Stora Enson vuoden 2016 ilmastoarvioinnissaan ”Climate A List” -ryhmään tunnustuksena yhtiön pitkäaikaisista teoista ja strategiasta päästöjen vähentämiseksi. 

”Ilmastonmuutoksen vastainen työ vaatii pitkäjänteistä sitoutumista. Stora Enso on yli kymmenen vuoden ajan vähentänyt aktiivisesti toimintojensa energiaintensiteettiä ja monin paikoin myös riippuvuuttaan fossiilisista polttoaineista”, sanoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin.

”Tällä hetkellä yli 75 % konsernin tuottamasta ja käyttämästä energiasta on peräisin yhtiön sisäisistä ja ulkopuolisista hiilineutraaleista lähteistä. Stora Ensolla on vankka aie vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä entisestään seuraavan kymmenen vuoden aikana niin lähelle nollaa kuin mahdollista hyödyntäen teknisesti ja kaupallisesti mahdollisia keinoja”, Morrin jatkaa.

CDP:n A-ilmastolistalle ylsi 9 % kaikista CDP:n globaaliin ilmastonmuutosohjelmaan tietojaan ilmoittaneista tuhansista yrityksistä.

CDP:n toimitusjohtaja Paul Simpson toteaa: “Onnittelemme A-listalle sijoittuneita 193 yritystä, jotka näyttävät tietä matkalla kohti matalahiilistä tulevaisuutta. Yritykset ovat tärkeässä roolissa, jotta globaali talous saavuttaa uudet ilmastotavoitteensa. Tämän ryhmän esimerkki rohkaisee myös muita tekemään rohkeita päätöksiä ja hyödyntämään käsillämme olevia mahdollisuuksia.” 

Tuhansien yritysten CDP:lle toimittamia tietoja hyödyntävät 827 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoituspääoma on 100 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

Lisätietoja:
Noel Morrin, yritysvastuujohtaja, p. +46 7307 68898
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 544 3491

www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/sustainability

CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille ja alueille ainutlaatuisen globaalin järjestelmän keskeisten ympäristötietojensa mittaamiseen, raportointiin, hallitsemiseen ja jakamiseen. Sijoittajat ovat arvioineet CDP:n parhaaksi ilmastoa koskevan tutkimuksen toteuttajaksi. CDP toimii yhteistyössä 827 yhteisösijoittajan kanssa, joiden yhteenlaskettu sijoituspääoma on 100 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, tavoitteenaan motivoida yrityksiä julkaisemaan tietoa vaikutuksistaan ympäristöön ja luonnonvaroihin sekä toimimaan haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Vuonna 2015 yli 5 600 yritystä luovutti ympäristötietojaan CDP:lle. CDP:lla on nyt maailman laajimmat aineistot yritysten ympäristöluvuista ja organisaatio tuo nämä tiedot strategisen liiketoiminnan, investointien ja politiikkojen muodostamisen tueksi. www.cdp.net  https://www.cdp.net/en/research/global-reports/tracking-climate-progress-2016

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Noel Morrin
yritysvastuujohtaja
p. +46 7307 68898

Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
p. 040 544 3491

www.storaenso.com/investors
www.storaenso.com/sustainability

Tilaa