Stora Enson ja Kemiran vedenhuoltohanke Kiinassa onnistuneesti päätökseen

Yhteisöhanke hyödyttää 2 600 asukasta Guangxin maaseudulla.

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 16.12.2015 klo 09.00

 Stora Enson ja Kemiran kolmivuotinen vedenhuoltoa parantava yritysvastuuhanke Guangxin provinssissa Etelä-Kiinassa on saatu päätökseen. Vuonna 2013 aloitetun hankkeen tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenhuoltoon osallistamalla sidosryhmiä, toimimalla paikallisyhteisössä sekä parantamalla tarvittavia tietoja ja taitoja.

Stora Enson ja Kemiran keväällä 2015 aloittamat pilottiprojektit Nahupon, Shengpingin ja Baimein kylissä ovat kohdistuneet paikallisiin huolenaiheisiin kuten heikkoon jätevesihuoltoon ja vesiverkostoihin. Kuusi kuukautta kestäneen rakennusvaiheen aikana kyliin asennettiin yhteensä 12,7 kilometriä vesi- ja jätevesiputkia sekä rakennettiin vesisäiliöitä ja keinotekoisia kosteikkoja. Projektit ovat parantaneet lähes 2 600 kyläläisen puhtaan veden saatavuutta.

Stora Enso ja Kemira tarjosivat paikallisille kyläläisille myös koulutusta uusien vesijärjestelmien pitkän aikavälin ylläpitoon. Kyläläisille teetetyn kyselyn mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä projektin kulkuun ja tuloksiin. Myös muu projektitoiminta on edistänyt kyläläisten ymmärrystä vastuullisesta vedenkäytöstä Guangxissa.

”Aktiivinen yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa on ollut elintärkeää hankkeen onnistumisen kannalta”, sanoo Noel Morrin, Stora Enson yritysvastuujohtaja. ”Tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä, ja odotamme mielenkiinnolla, millaista hyötyä hanke tuo pitkällä aikavälillä.”

”Vierailin kylissä äskettäin ja näin uudet järjestelmät toiminnassa”, sanoo Tomas Biström, Kemiran yritysvastuujohtaja. ”Ne sopivat hyvin paikalliseen ympäristöön ja vaatimatta monimutkaisia huoltotöitä tai erityisiä taitoja ne tekevät sen mitä niiltä odotetaan: parantavat puhtaan veden saantia ja puhdistavat jätevettä tehokkaammin ja vastuullisemmin.”


Lisätietoja hankkeesta: http://waterguangxi.com.

Lisätietoja:

Stora Enso
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 1046 71668
Noel Morrin, yritysvastuujohtaja, puh. +46 7307 68898

Kemira Oyj
Tomas Biström, yritysvastuujohtaja
Puh. +358 40 577 0446

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme vesi-, energia- ja raaka-ainetehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2014 Kemiran liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 4 250. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.kemira.fi

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:

Stora Enso
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 1046 71668
Noel Morrin, yritysvastuujohtaja, puh. +46 7307 68898

Kemira Oyj
Tomas Biström, yritysvastuujohtaja
Puh. +358 40 577 0446

Tilaa