Stora Enson kertaluonteisella erällä on 8 milj. euron positiivinen vaikutus vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.4.2015 klo 9.00

Stora Enso kirjaa kertaluonteisen erän, jolla on positiivinen 8 milj. euron kassavaikutus vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen liiketulokseen. Kertaluonteinen erä liittyy toimittajalta aiemman oikeustapauksen perusteella saatuun korvaukseen.

KERTALUONTEISEN ERÄN JAKAUTUMINEN SEGMENTTIEN VÄLILLÄ

Segment EUR million
Consumer Board 2,0
Packaging Solutions -
Biomaterials 3,0
Wood Products -
Paper 2,0
Muut 1,0
Liiketuloksen kertaluonteiset erät 8,0
Rahoituserien kertaluonteiset erät -
Tuloksen ennen veroja kertaluonteiset erät 8,0
Verojen kertaluonteiset erät -
Katsauskauden tuloksen kertaluonteiset erät 8,0

Stora Enson vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulos julkaistaan 22.4.2015.

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Tilaa