Stora Enson kertaluonteiset erät kolmannella neljänneksellä 2009

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.10.2009 klo 9.00                
Stora Enso kirjaa vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulokseensa kertaluonteiset
erät, joiden negatiivinen vaikutus liikevoittoon on noin 655 milj. euroa ja   
joista 71 milj. eurolla on vaikutus tuleviin rahavirtoihin. Alla luetelluista  
kertaluonteisista eristä kaksi ensimmäistä, yhteisarvoltaan 604 milj. euroa, on 
ilmoitettu jo elokuussa 2009. Kertaluonteisten erien positiivinen verovaikutus 
on 43 milj. euroa sisältäen poistot verosaatavista. Kertaluonteisten erien   
negatiivinen vaikutus osakekohtaiseen tulokseen on 0,78 euroa. Kertaluonteiset 
erät ovat:                                   
- 353 milj. euron arvonalentuminen liittyen vuoden 2009 kolmannella
neljänneksellä 
tehtyihin liikearvon sekä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden       
arvonalentumistesteihin. Arvonalentuminen ilmoitettiin 19.8.2009.        
- 251 milj. euron kertaluonteinen erä aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden 
sekä käyttöpääoman alaskirjauksesta liittyen 19.8.2009 julkistettuihin     
uudelleenjärjestelysuunnitelmiin.                        
- 51 milj. euron kertaluonteinen erä huhtikuussa 2009 julkistettuun 250 milj. 
euron Next Step -kustannussäästöohjelmaan liittyen.               

Vuotuiset poistot vähenevät noin 60 miljoonaa euroa.              

Kertaluonteisten erien jakautuminen eri segmenttien kesken           

--------------------------------------------------------------------------------
| Segmentti             | Yhteensä                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sanomalehti- ja kirjapaperi    | 80 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aikakauslehtipaperi        | 152 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hienopaperi            | 314 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kuluttajapakkauskartonki      | 36 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspakkaukset        | 28 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puutuotteet            | 9 milj. euroa              |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut                | 36 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä              | 655 milj. euroa             |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernin vuoden 2009 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 22.10.2009 klo 
9.00 Suomen aikaa.                               

Lisätietoja:                                  
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21452                 
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet    
noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R).
Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa  
OTC-listalla International OTCQX:ssa.                      


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa