Stora Enson kertaluonteiset erät toisella neljänneksellä 2007

Stora Enso Oyj Pörssitiedote 13.7.2007 klo 06.00 GMT
Stora Enso kirjaa vuoden 2007 toiselle neljännekselle kaksi
kertaluonteista erää, joiden positiivinen nettovaikutus liikevoittoon
on yhteensä 12,8 miljoonaa euroa. Kertaluonteisilla erillä on 6,0
miljoonan euron positiivinen verovaikutus ja ne kasvattavat
osakekohtaista tulosta 0,02 eurolla. Kertaluonteiset erät ovat:

-     24,4 miljoonan euron nettomyyntivoitto, sisältäen
myynnistä tehdyn varauksen, Stora Enson paperitukkuri Papyruksen
tekemästä varastojen ja liikehuoneistojen kaupasta Ruotsissa ja
Tanskassa. Kassavaikutus oli 50 miljoonaa euroa.
-     Rahavirtaan vaikuttamaton vakuutusmatemaattinen -14,6
Yhdysvaltain dollarin (-11,6 milj. euroa) oikaisu aikaisemmin
ilmoitettuun vuoden 2007 ensimmäisen neljänneksen 57,7 miljoonan
Yhdysvaltain dollarin (44,0 milj. euroa) kertaluonteiseen erään
koskien työehtosopimuksia Yhdysvalloissa. Oikaisu koostuu eläkkeiden
ja eläkeläisten terveydenhuollon vakuutusmatemaattisesta arvoista
sekä irtisanomiskustannuksista, jotka liittyvät
kunnossapitohenkilöstön sopimusjärjestelyihin.

Nettovaikutus liikevoittoon segmenteittäin vuoden 2007 toisella
neljänneksellä:

Painopaperit               -3,0 milj. euroa
Hienopaperit ja tukkuritoiminta  19,2 milj. euroa
Pakkauskartongit            -1,0 milj. euroa
Muut                     -2,4 milj. euroa
Yhteensä                 12,8 milj. euroa

Konsernin vuoden 2007 toisen neljänneksen tulos julkistetaan
26.7.2007 klo 13.00 Suomen aikaa.

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. +358 40 763 8767

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJp.p.    Leena Bergqvist      Jukka Marttila

Tilaa