Stora Enson kertaluonteiset erät vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 5.4.2012 klo 9.01

Stora Enso kirjaa vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen tulokseen kertaluonteiset erät, jotka vaikuttavat liikevoittoon negatiivisesti noin 25 miljoonaa euroa ja rahoituseriin positiivisesti noin 14 miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien positiivinen verovaikutus on noin 5 miljoonaa euroa ja negatiivinen tulevaisuuden kassavaikutus 23 miljoonaa euroa.

Kertaluonteiset erät ovat:

  • Rahoituseriin vaikuttava positiivinen 14 miljoonan euron kertaluonteinen erä, joka liittyy NewPagen Stevens Pointin tehtaan paperikoneen vuokrasopimukseen liittyvän varauksen palautukseen. Stora Enso kirjasi varauksen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.
  • Liikevoittoon vaikuttava negatiivinen 10 miljoonan euron kertaluonteinen erä liittyen 8.2.2012 ilmoitettuun kunnossapitotoimintojen tehostamissuunnitelmiin Ruotsissa. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet tulisivat vähentämään vuotuisia kuluja noin 21 miljoonaa euroa asteittain vuoden 2012 lopusta eteenpäin.
  • Liikevoittoon vaikuttava negatiivinen 6 miljoonan euron kertaluonteinen erä liittyen 8.2.2012 ilmoitettuihin Printing and Reading -liiketoiminta-alueen päällystetyn aikakauslehtipaperin toimintojen uudistamissuunnitelmiin. Uudelleenjärjestelytoimenpiteet tulisivat vähentämään vuotuisia kuluja noin 48 miljoonaa euroa, ja kokonaisvaikutus saavutettaisiin vuoden 2013 kolmannesta vuosineljänneksestä eteenpäin.
  • Liikevoittoon vaikuttava negatiivinen 9 miljoonan euron kertaluonteinen erä liittyen Renewable Packaging -liiketoiminta-alueen uudelleenjärjestelysuunnitelmiin sisältäen tänään erillisellä tiedotteella julkaistut suunnitelmat. Renewable Packaging tulisi vähentämään vuotuisia kuluja noin 7 miljoonaa euroa asteittain vuoden 2012 viimeisestä vuosineljänneksestä eteenpäin.

Kertaluonteisten erien jakautuminen liikevoittotasolla segmenttien kesken

Segmentti Milj. euroa
Printing and Reading -10
Renewable Packaging -15
Yhteensä -25

*Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalennukset tai arvonalennusten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Stora Enso julkaisee ensimmäisen neljänneksen tuloksensa 24.4.2012 kello 13.00.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa