Stora Enson kertaluonteiset erät vuoden 2012 toisella neljänneksellä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.7.2012 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2012 toiselle neljännekselle kertaluonteiset erät, joiden positiivinen nettovaikutus liikevoittoon on noin 45 miljoonaa euroa ja positiivinen vaikutus rahoituseriin noin 10 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät kasvattavat osakekohtaista tulosta 0,07 euroa.

Kertaluonteiset erät ovat:

  • Liikevoittoon vaikuttava noin 41 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta Pohjolan Voimalta (PVO) saadusta verottomasta osingosta.
  • Liikevoittoon vaikuttava noin 21 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta Brasiliassa sijaitsevan Arapotin tehtaan arvonlisäverojen arvonalentumisen palautuksesta.
  • Liikevoittoon vaikuttava noin 9 miljoonan euron negatiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta osakkuusyrityslaskentaan liittyvästä oikaisusta.
  • Liikevoittoon vaikuttava noin 8 miljoonan euron negatiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta Printing and Reading -liiketoiminta-alueen toiminnan tehostamissuunnitelmista. Nämä uudelleenjärjestelysuunnitelmat, joista on jo ilmoitettu paikallisesti, koskevat Arapotin tehdasta Brasiliassa, Corbehemin tehdasta Ranskassa, Hylten ja Kvarnsvedenin tehtaita Ruotsissa sekä Länsi-Euroopan puunhankintaorganisaatiota. Arvioiden mukaan uudelleenjärjestelyt vähentäisivät Stora Enso Printing and Reading -liiketoiminta-alueen vuotuisia kuluja noin 6 miljoonaa euroa, ja kokonaisvaikutus saavutettaisiin vuoden 2013 ensimmäisestä vuosineljänneksestä eteenpäin.
  • Rahoituseriin vaikuttava noin 10 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen erä, joka liittyy NewPagen Stevens Pointin tehtaan paperikoneen vuokrasopimukseen liittyvän varauksen palautukseen. Stora Enso kirjasi varauksen vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä.

Kertaluonteisten erien* jakautuminen liikevoittotasolla segmenttien kesken

Segmenteittäin Milj. EUR
Printing and Reading 13
Muut 32
Yhteensä 45

*Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset arvonalennukset tai arvonalennusten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Stora Enso julkaisee vuoden 2012 toisen neljänneksen tuloksensa 20. heinäkuuta 2012 kello 13.00.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa