Stora Enson kertaluonteiset erät vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.10.2013 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseen kertaluonteiset erät, joiden negatiivinen nettovaikutus liikevoittoon on noin 23 miljoonaa euroa. Kertaluonteisten erien positiivinen verovaikutus on noin 3 miljoonaa euroa. Kertaluonteiset erät laskevat osakekohtaista tulosta 0,03 euroa.

Kertaluonteiset erät ovat:

  • Noin 45 miljoonan euron negatiivinen kertaluonteinen erä, joka liittyy 23. huhtikuuta 2013 julkistetun rakenteiden  yksinkertaistamis- ja keventämisohjelman uudelleenjärjestelyvarauksiin. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 200 miljoonan euron vuosittainen säästö kiinteissä kustannuksissa kokonaisuudessaan vuoden 2014 toisesta neljänneksestä lähtien. Kuten 18. kesäkuuta 2013 ilmoitettiin, samassa tiedotteessa ohjelman suunnitteluvaiheen toisen osan päätökseen saamisen kanssa, rakenteiden yksinkertaistamis- ja keventämisohjelmaan liittyvät kertaluonteiset erät kirjataan pääosin vuoden 2013 toiselle ja kolmannelle neljännekselle.
  • Noin 22 miljoonan euron positiivinen kertaluonteinen erä, joka on seurausta aiemmilla katsauskausilla kirjattujen varausten purkamisista Printing and Reading -liiketoiminnassa.


Kertaluonteisten erien* jakautuminen liikevoittotasolla segmenttien kesken, nettovaikutus

 

Segmentti Milj. EUR
Printing and Reading 8
Biomaterials -1
Building and Living -
Renewable Packaging -28
Muut -2
Yhteensä -23

*Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset arvonalennukset tai arvonalennusten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Stora Enso julkaisee vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tuloksensa 22. lokakuuta 2013.


Lisätietoja:
Jyrki Tammivuori, väliaikainen talousjohtaja, p. 02046 21043
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Tilaa