Stora Enson liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät positiiviselta vaikutukseltaan noin 223 miljoonaa euroa vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.12.2010 klo 9.00

Stora Enso kirjaa nettovaikutukseltaan noin 238 miljoonaa euroa aikaisemmin kirjattujen arvonalentumisten palautusta vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä tehtyjen aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestien seurauksena. Arvonalentumisten palautus johtuu pääasiassa kuluttajapakkauskartongin, hienopaperin ja sellun parantuneista markkinanäkymistä sekä konsernin aikaisessa vaiheessa tekemistä kustannusleikkauksista. Arvonalentumisten palautuksen positiivinen nettovaikutus vuoden 2010 neljännen neljänneksen tulokseen kirjataan kassavaikutuksettomaksi kertaluonteiseksi eräksi.

Arvonalentumisten palautus kasvattaa konsernin vuotuisia poistoja noin 30 miljoonalla eurolla, jonka seurauksena vuoden 2010 neljännen neljänneksen liikevoitto pienenee 7 miljoonalla eurolla.

Arvonalentumisten palautuksen vaikutus liikevoittoon segmenteittäin

 

Segmentti Milj. euroa
Hienopaperi 65
Kuluttajapakkauskartonki 173
Teollisuuspakkaukset -3
Puutuotteet 3
Yhteensä, netto 238

Konserni kirjaa myös tiettyjen osakkuusyritysten pysyviin arvonalentumisiin liittyvän kassavaikutuksettoman noin 15 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuoden 2010 neljännen neljänneksen liiketulokseensa.

Verovaikutus

Liikevoittoon vaikuttavilla kertaluonteisilla erillä ja parantuneiden markkinanäkymien seurauksena laskennallisten verosaamisten kirjaamisella on noin 38 miljoonan euron negatiivinen nettoverovaikutus vuoden 2010 neljännen neljänneksen tulokseen.

Stora Enso julkaisee viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2010 tuloksensa 8.2.2011 kello 13.00.

Lisätietoja:

Markus Rauramo, talousjohtaja, p. +358 2046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

www.storaenso.com

www.storaenso.com/investors

Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa