Stora Enson muunnetut osakkeet

Stora Enson A-osakkeita on muunnettu R-osakkeiksi 1.-30.4.2008 yhden      
muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 145 741 kappaletta. Nämä osakkeet on   
merkitty kaupparekisteriin 15.5.2008 ja kaupankäynti osakkeilla alkaa 16.5.2008.
                                         
Osakkeet jakautuvat muunnon jälkeen seuraavasti:                

A-osakkeet 177 304 811                             
R-osakkeet 612 233 688                             
Yhteensä	 789 538 499                              

Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. 040 763 8767                                

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa