Stora Enson muunnetut osakkeet ja Pohjois-Amerikan osake-optiot

Stora Enson A-osakkeita on muunnettu R-osakkeiksi 1.-30.11.2007 kahden
muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 11 202 kappaletta. Nämä osakkeet on
merkitty kaupparekisteriin 14.12.07 ja kaupankäynti osakkeilla alkaa 17.12.07. 
  
Osakkeet jakautuvat muunnon jälkeen seuraavasti:
A-osakkeet	177 479 033
R-osakkeet	612 059 466
Yhteensä	789 538 499

Stora Enso North American henkilöstön optio-ohjelma

Yhtiön hallitus päätti Consolidated Papers, Inc.:n hankinnan jälkeen korvata
Consolidated Papersin henkilökunnalle suunnatut osakeoptio-ohjelmat Stora Enson
osakeoptio-ohjelmalla. Marraskuussa 2007 yhteensä 4 352 R-osaketta merkittiin
Stora Enso North American osake-optioilla. Nämä R-osakkeet olivat aikaisemmin
yhtiön omistuksessa. 

Merkintöjen jälkeen yhtiön omistuksessa on: 
A-osakkeet	-
R-osakkeet	926 906


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, 
puh. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ


p.p. 	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa