Stora Enson nimityskomitean ehdotukset koskien hallituksen jäseniä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2010 klo 8.58                 
Stora Enson nimityskomitea esittää hallitusta koskevassa ehdotuksessaan     
31.3.2010 pidettävälle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan   
kahdeksan (8) jäsentä. Nimityskomitea esittää myös, että nykyisistä jäsenistä  
hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka Gunnar
Brock, Birgitta Kantola, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria ja Marcus  
Wallenberg sekä uusina jäseninä Carla Grasso ja Mikael Mäkinen. Claes Dahlbäck, 
Dominique Hériard Dubreuil ja Ilkka Niemi eivät enää asetu ehdolle hallitukseen.

Carla Grasso toimii kaivosalan yritys Vale S.A:ssa johtajana vastuualueinaan HR 
ja Corporate Services. Hän on suorittanut talouspolitiikan maisterin tutkinnon 
Brasilian yliopistossa.                             

Mikael Mäkinen on Cargotec Oyj:n toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan    
diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta.                 

Hallitus ilmoittaa, että mikäli edellä mainitut henkilöt valitaan        
yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen jäseniksi, nimetään Gunnar Brock hallituksen
puheenjohtajaksi ja Juha Rantanen hallituksen varapuheenjohtajaksi       
nimityskomitean ehdotuksen mukaisesti.                     

“Stora Enso on vahvistunut viime vuosien päättäväisten toimien ansiosta, ja   
yhtiö on vastannut menestyksekkäästi raaka-aineen hinnan ja saatavuuden, paperin
kysynnän merkittävän laskun, rakenteellisten ongelmien ja globaalin taantuman  
asettamiin haasteisiin. Olemme erittäin kiitollisia väistyville hallituksen   
jäsenille heidän sitoutumisestaan yhtiöön, erityisesti kaksitoista vuotta    
hallituksessa toimineelle hallituksen puheenjohtajalle Claes Dahlbäckille.   
Uskomme, että ehdotetut uudet hallituksen jäsenet tuovat mukanaan tärkeää    
kokemusta ja taitoa, mikä auttaa vahvistamaan yhtiötä edelleen tulevaisuutta  
varten”, sanoo nimityskomiten puheenjohtaja Keijo Suila.            

Nimityskomitea on koostunut seuraavaavista jäsenistä: Keijo Suila        
(osakkeenomistaja Solidiumin nimittämä), Claes Dahlbäck (hallituksen      
puheenjohtaja), Ilkka Niemi (hallituksen varapuheenjohtaja) ja Marcus Wallenberg
(osakkeenomistaja FAM:n nimittämä).                       

LIITTEET                                    
Gunnar Brock on syntynyt vuonna 1950 ja on Ruotsin kansalainen. Hänellä on laaja
kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä johtavissa       
suuryrityksissä. Hän on työskennellyt toimitusjohtajana Alfa Lavalissa, Thule  
Internationalissa ja Tetra Pakissa, jossa hän toimi myös useissa        
kansainvälisissä tehtävissä sekä viimeksi Atlas Copco -konsernin        
toimitusjohtajana vuodesta 2002 toukokuuhun 2009. Hän on Mölnlycke Healhcare  
AB:n hallituksen puheenjohtaja ja Teknikföretagenin, Investor AB:n ja Ruotsin  
SOS-Lapsikylän hallitusten jäsen sekä Royal Swedish Academy of Engineering   
Sciencesin (IVA) jäsen. Hän on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon 
Tukholman kauppakorkeakoulussa. Gunnar Brock on ollut Stora Enson hallituksen  
jäsen maaliskuusta 2005 lähtien. Hän oli riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä 
osakkeenomistajista.                              

Carla Grasso on syntynyt 1962 ja on Brasilian kansalainen. Hän toimii kaivosalan
yritys Vale S.A:ssa (www.vale.com) johtajana vastuualueinaan HR ja Corporate  
Services. Ennen siirtymistään Valen palvelukseen vuonna 1997, hän toimi useissa 
valtiollisissa instituutioissa Brasiliassa. Vuosina 1994-1997 hän koordinoi   
sosiaali- ja terveysministeriötä täydentävää hyvinvointihallintoa ja vuosina  
1992-1994 hän oli erityisasiantuntijana sosiaali- ja terveysministeriössä.   
Vuosina 1990-1992 hän toimi makrotalouden ja sosiaalitoimen aluekoordinaattorina
presidentin kansliassa ja 1988-1990 finanssipolitiikan erikoisasiantuntijana  
sisäministeriön suunnitteluosastolla. Carla Grasso on suorittanut        
talouspolitiikan maisterin tutkinnon Brasilian yliopistossa.          

Mikael Mäkinen on syntynyt 1956 ja on Suomen kansalainen. Hän on toiminut    
Cargotec Oyj:n (www.cargotec.com) toimitusjohtajana vuodesta 2006. Hänellä on  
laaja kansainvälinen kokemus ylemmän liikkeenjohdon tehtävistä         
Wärtsilä-konsernissa. Ennen Cargoteciin siirtymistään hän toimi Wärtsilän Ship 
Power -liiketoiminnan johtajana 1999-2006. Hän toimi Wärtsilä NSD Singaporen  
toimitusjohtajana 1997-1998 ja johtajana Merimoottorit, Wärtsilä SACM Diesel  
vuosina 1992-1997. Hän on Finpron hallituksen puheenjohtaja sekä Kansainvälisen 
kauppakamari ICC Suomen, Lemminkäinen Oyj:n ja Teknologiateollisuus ry:n    
hallitusten jäsen. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä    
korkeakoulusta.                                 

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin artikkeleihin on 
saatavilla:                                   
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=04022010           
Kopioi linkki selaimeesi.                            

Lisätietoja:                                  
Keijo Suila, nimityskomitean puheenjohtaja, p. 02046 21452           
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, p. 02046 21380                 


Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteemme  
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin
ja FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 
ihmistä ja liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson   
osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE 
A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa 
kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.                  

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa