Stora Enson osakkuusyritys Bergvik Skog nostaa metsäomaisuutensa käypää arvoa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 23.10.2015 klo 12.59

Stora Enson ruotsalainen osakkuusyritys Bergvik Skog AB nostaa biologisten hyödykkeidensä IFRS:n mukaista käypää arvoa. Stora Enson osuus kasvusta verojen jälkeen on noin 4,1 miljardia Ruotsin kruunua (435 milj. euroa) riippuen tavanomaisista vuoden lopun päivityksistä. Käyvän arvon kasvu kirjataan konsernin IFRS liiketulokseen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Muutoksen jälkeen Stora Enson osuus Bergvik Skogin biologisista hyödykkeistä on noin 22,2 miljardia Ruotsin kruunua (2,4 mrd. euroa). Kasvu ei vaikuta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen.

Bergvik Skogin metsäomaisuuden käyvän arvon muutos johtuu pääasiassa diskontattuihin rahavirtoihin pohjautuvassa arvostusmallissa käytetyn diskonttokoron (verojen jälkeen) laskusta 6,25 %:sta 5,2 %:iin.

Stora Enson omistusosuus Bergvik Skog AB:stä on 49 %.

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. www.storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767

Tilaa