Stora Enson osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2016

Muutosvauhti kiihtyy – erittäin aktiivinen neljännes

STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 21.7.2016 klo 13.00

Q2/2016 (verrattuna Q2/2015)

 • Liikevaihto 2 526 (2 562) milj. euroa laski 1,4 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa sekä myytyä Barcelonan tehdasta kasvoi 3,6 % pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajon ja Ostrołękan aaltopahvin raaka-ainetta tuottavan tehtaan lisävolyymien ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 9,2 % 226 (207) milj. euroon, sisältäen Paper-divisioonan 6 milj. euron luottotappiovarauksen, alhaisemmat muuttuvat kustannukset ja positiivisen nettovaluuttakurssivaikutuksen. Operatiivinen liiketulosprosentti oli 8,9 % (8,1 %).
 • Osakekohtainen tulos 0,16 (0,17) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli ennätyksellisen korkea 493 (489) milj. euroa operatiivisen EBITDAn kasvun ja käyttöpääoman vapautumisen ansiosta; rahavirta investointien jälkeen oli 321 (261) milj. euroa.
 • Taseen vahvistuminen jatkui edelleen; nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,3 (2,7) osingonmaksusta huolimatta. Likviditeetti pieneni suunnitellusti 511 (986) milj. euroon.
 • Operatiivinen ROCE oli 10,3 % (9,4 %); operatiivinen ROCE ilman Beihain tehtaan investointihanketta oli 12,5 % (10,9 %).

Q2/2016 (verrattuna Q1/2016)

 • Liikevaihto kasvoi 3,3 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi 5,8 %, mikä johtui pääasiassa kuluttajapakkauskartongin suuremmasta myynnistä.
 • Operatiivinen liiketulos laski 8,9 % pääasiassa 28 milj. euroa korkeampien kunnossapitokustannusten vuoksi.

Q1–Q2/2016 (verrattuna Q1–Q2/2015)

 • Liikevaihto 4 971 milj. euroa laski 1,6 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyä Barcelonan tehdasta kasvoi 3,0 %.
 • Operatiivinen liiketulos 474 milj. euroa kasvoi 11,0 % pääasiassa alhaisempien muuttuvien kustannusten ja nettovaluuttakurssivaikutusten ansiosta

Muutos

 • Kiinassa sijaitseva Beihain kuluttajapakkauskartonkitehdas käynnistyi toukokuussa ja sen ylösajo etenee suunniteltua nopeammin. Koneen odotetaan saavuttavan täyden tuotannon noin 18–24 kuukaudessa.
 • Varkauden kraftlaineria tuottavan tehtaan ylösajo etenee ja asiakkaiden laadunmääritykset ovat edenneet hyvin. Tehtaan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon aikana.
 • Uusi puisten rakennuskomponenttien (LVL) tuotantolinja Varkauden tehtaalla käynnistyi kesäkuussa 2016. Linjan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2018 puolivälissä.
 • Saksassa sijaitsevan aikakausilehtipaperia tuottavan Kabelin tehtaan myyntiä koskevat suunnitelmat julkistettiin kesäkuussa.
 • Kiinassa sijaitsevan Suzhoun tehdasalueen myynti julkistettiin ja paperin tuotanto päättyi kesäkuussa.
 • Stora Enso myi 33,33 %:n omistusosuutensa ruotsalaisesta kierrätysmateriaaliyhtiöstä IL Recycling AB:stä kesäkuussa.

Näkymät Q3/2016

Vuoden 2016 kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuoden 2016 toisen neljänneksen 2 526 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi kuin vuoden 2016 toisen neljänneksen 226 milj. euroa. Nämä arviot sisältävät suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien noin 30 milj. euron ja Beihain tehtaan käynnistymisen noin 16 milj. euron suuremman negatiivisen vaikutuksen verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2016 toisen neljänneksen tulosta:

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyä Consumer Board -divisioonan Barcelonan tehdasta kasvoi 3,6 % verrattuna viime vuoden vastaavaan neljännekseen. Tämä oli pääasiassa Varkauden kraflaineritehtaan ylösajon ja Ostrołękan aaltopahvin raaka-ainetta tuottavan tehtaan lisävolyymien ansiota. Rahavirta verrattuna vuodentakaiseen oli ennätyksellisen korkea paremman kannattavuuden ja käyttöpääoman vapautumisen ansiosta.

Tällä neljänneksellä olemme kiihdyttäneet tahtia muutoksessamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Olemme ottaneet suuren harppauksen eteenpäin, ja monet palapelin osista ovat asettumassa kohdilleen. Olemme nyt valmiita seuraavaan lukuun muutostarinassamme. Kiinassa sijaitsevan Beihain tehtaan kuluttajapakkauskartonkikoneen tuotanto käynnistyi onnistuneesti, suunniteltua aikaisemmin, ja on meille historiallinen virstanpylväs. Tavoitteemme on hyötyä korkealaatuisen kuluttajapakkauskartongin kasvavasta kysynnästä Kiinassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Yksi Beihain tehtaan tärkeimmistä lopputuotteista on nestepakkauskartonki, josta tällä hetkellä yli 80 prosenttia tuodaan Kiinaan vientituotteena.

Varkauden tehtaan uusi puisia rakennuskomponentteja valmistava tuotantolinjalla käynnistyi kesäkuussa. Uusi LVL-viilupuulinja vastaa kestävien ja korkealaatuisten jatkojalostettujen puisten komponenttien kasvavaan tarpeeseen. Arvioimme parhaillaan myös Ruotsissa sijaitsevan Gruvön tehtaan yhteyteen mahdollisesti rakennettavan ristiinliimatun puun (CLT) tuotantoyksikön kannattavuutta. Tämä tukisi tavoitettamme saada lisää markkinaosuutta uusiutumattomilta materiaaleilta rakennussektorilla.

Myös Saksassa sijaitsevan aikakauslehtipaperia tuottavan Kabelin tehtaan myyminen tukee muutostamme uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi. Lisäksi olemme ilmoittaneet sulkevamme Kiinassa sijaitsevan Suzhoun paperitehtaan ja myyvämme tehdasalueen. Ruotsissa myimme 33,33 %:n omistusosuutemme kierrätysmateriaaliyhtiö IL Recyclingistä, koska kierrätyspaperin tarpeemme Ruotsissa on laskenut viimeisten vuosien aikana.

Jatkamme investoimista kasvuun ja vahvempaan kilpailukykyyn. Vahvistaaksemme edelleen asemaamme johtavana maailmanlaajuisena korkealaatuisten kartonkien tuottajana investoimme 70 milj. euroa Imatran tehtaille. Näin lisäämme päällystyskapasiteettiamme ja mahdollistamme uuden sukupolven biopäällysteiden jatkuvan tuotekehityksen. Asiakkaiden kysynnän elintarvikepakkauksissa käytettävälle kartongille ja nestepakkauskartongille ennustetaan kasvavan alan keskiarvoa nopeammin. Vastataksemme kasvavaan kysyntään hygieniamarkkinoilla investoimme lisäksi 26,5 milj. euroa Skutskärin sellutehtaaseen lisätäksemme tehtaan revinnäissellun kapasiteettia.

Vahvistaaksemme biopohjaisten kemikaalien kehitystä olemme allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen erikoiskemikaaliyhtiö Rennovia Inc:in kanssa. Tämä on meille looginen seuraava askel, koska tähtäimessämme ovat uudet markkinat ja uusien tuotteiden kehittäminen tällä alueella. Sunilan tehtaan ligniinituotannon kaupallistaminen etenee ja ensimmäinen asiakassopimus on solmittu.

Toteutimme neljänneksen aikana myös joukkovelkakirjalainan uudelleenrahoituksen.

Olen todella tyytyväinen siitä, että olemme solmineet strategisen kumppanuuden Aalto-yliopiston, Chalmers University of Technologyn ja Royal Institute of Technologyn kanssa. Tämä yhteistyö johtavien teknillisten korkeakoulujen kanssa antaa meille mahdollisuuden parantaa asemiamme innovaation saralla entisestään. Tutkimusyhteistyön keskeiset osaamisalueet ovat biopohjainen kemia, design, digitalisaatio, materiaalitekniikka ja prosessiratkaisut.

Mitä tulee vuoden 2016 kolmannen neljänneksen näkymiin, liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman alhaisempi kuin vuoden 2016 toisen neljänneksen 2 526 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi kuin vuoden 2016 toisen neljänneksen 226 milj. euroa. Nämä arviot sisältävät suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien noin 30 milj. euron ja Beihain tehtaan käynnistymisen noin 16 milj. euron suuremman negatiivisen vaikutuksen verrattuna vuoden 2016 toiseen neljännekseen.

Kuten aina, haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja

AVAINLUVUT

Milj. euroa Q2/16 Q2/15 Muutos %
  Q2/16–
  Q2/15
Q1/16 Muutos %
  Q2/16–
  Q1/16
Q1–Q2/16 Q1–Q2/15 Muutos % Q1-Q2/16– Q1-Q2/15 2015
Liikevaihto 2 526 2 562 -1,4 % 2 445 3,3 % 4 971 5 053 -1,6 % 10 040
Operatiivinen EBITDA 333 318 4,7 % 356 -6,5 % 689 658 4,7 % 1 352
Operatiivinen   liiketulos 226 207 9,2 % 248 -8,9 % 474 427 11,0 % 915
Operatiivinen   liiketulos, % 8,9 % 8,1 % 10,1 % 9,5 % 8,5 % 9,1 %
Liiketulos (IFRS) 248 214 15,9 % 194 27,8 % 442 429 3,0 % 1 059
Tulos ennen veroja ja   ilman
  vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
  eriä
112 156 -28,2 % 183 -38,8 % 295 310 -4,8 % 1 048
Tulos ennen veroja 149 148 0,7 % 155 -3,9 % 304 310 -1,9 % 814
Katsauskauden tulos 118 123 -4,1 % 114 3,5 % 232 252 -7,9 % 783
Korolliset nettovelat 3 178 3 479 -8,7 % 3 185 -0,2 % 3 178 3 479 -8,7 % 3 240
Operatiivinen ROCE 10,3 % 9,4 % 11,3 % 10,8 % 9,9 % 10,6 %
Tulos/osake (EPS)   ilman
  vertailukelpoisuuteen vaikuttavia
  eriä, euroa
0,12 0,18 0,19 0,31 0,33 1,24
Tulos/osake, euroa 0,16 0,17 0,15 0,31 0,33 1,02
Velkaantumisaste 0,58 0,70 0,58 0,58 0,70 0,60
Kiinteät
  kustannukset/liikevaihto
25,4 % 25,5 % 24,4 % 24,9 % 24,7 % 25,0 %
Henkilöstö
  keskimäärin
26 088 27 173 -4,0 % 25 521 2,2 % 25 911 26 999 -4,0 % 26 783
Työtapaturmat (TRI), taajuus 13,3 10,4 27,9 % 12,0* 10,8 % 12,7 10,3 23,3 % 11,0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA), taajuus 5,0 4,2 19,0 % 3,9* 28,2 % 4,4 4,4 0,0 % 4,7

TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
* Laskettu uudelleen vuoden ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen jälkeen saadun tiedon perusteella. TÄNÄÄN JÄRJESTETTÄVÄT TILAISUUDET

1) Webcast medialle klo 13.30
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen webcast-lähetyksessä alkaen klo 13.30. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata osoitteessa
https://storaenso.videosync.fi/2016-07-21-q2


2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.00

Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 15.00. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Lähetystä voi seurata osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/yqmjfqrw. Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinlinja klo 15.00                                  p. 09 6937 9543

Tunnuskoodi                                              9814120

Linkit webcasteihin ovat myös Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Stora Enson vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulos julkistetaan 25.10.2016.

 Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com/investors 

 Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassa olevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Seppo Parvi
talousjohtaja
puh. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767

Hanne Karrinaho
talousviestintäjohtaja
p. 02046 21446

Tilaa