Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2011

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.4.2011 klo 13.00

 

 • Liiketulos 248 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, kasvua vuodentakaiseen 129 milj. euroa (108 %) – käyttökate ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia kasvoi 59 %
 • Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 11 % (6) %
 • Hinnoittelu parani vuodentakaisesta ja tuottavuus nousi kaikissa segmenteissä
 • Markkinasellu selvässä kasvussa
 • Vuoden 2011 kustannusinflaation arvioidaan nousevan noin 4 %:iin – kustannusten, tuottavuuden, tuotejakauman ja asiakkuuksien tehostaminen jatkuu entistä tärkempänä
 • Inflaatio ja huoltoseisokit rajoittavat vuoden 2011 toisen neljänneksen tuloskehitystä vuodentakaiseen verrattuna
 • Strategiset investoinnit hyvän tuoton kasvualueille etenevät: Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa ja aaltopahvin raaka-ainetta valmistava kone Ostrołękassa Puolassa
   

Yhteenveto ensimmäisen neljänneksen tuloksesta

 

    1–3/11 10–12/10 1–3/10
Liikevaihto Milj. EUR 2 726,9 2 685,2 2 295,9
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia Milj. EUR 368,3 288,8 232,1
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia Milj. EUR 248,0 166,8 119,4
Liiketulos (IFRS) Milj. EUR 237,2 410,9 123,4
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 213,2 187,0 136,8
Tulos ennen veroja Milj. EUR 186,0 389,2 117,9
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä Milj. EUR 175,3 148,7 121,0
Tilikauden tulos Milj. EUR 155,9 313,0 102,1
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,22 0,19 0,15
Tulos/osake (EPS) EUR 0,20 0,39 0,13
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä EUR 0,39 0,37 0,31
ROCE ilman kertaluonteisia eriä % 12,1 9,9 7,2
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia % 11,4 7,9 6,0

Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.
Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset tai alaskirjausten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.


Markkinat
Verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen

 

Tuote Markkina Kysyntä Hinta
Kuluttajapakkauskartonki Eurooppa jonkin verran vahvempi korkeampi
Teollisuuspakkaukset Eurooppa vakaa huomattavasti korkeampi
Sanomalehtipaperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti korkeampi
Päällystetty aikakauslehtipaperi Eurooppa vakaa korkeampi
Päällystämätön aikakauslehtipaperi Eurooppa jonkin verran heikompi korkeampi
Päällystetty hienopaperi Eurooppa jonkin verran heikompi korkeampi
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti korkeampi
Puutuotteet Eurooppa jonkin verran vahvempi korkeampi


Teollisuuden varastot olivat suuremmat aikakauslehtipaperissa, hienopaperissa sekä puutuotteissa ja merkittävästi pienemmät sanomalehtipaperissa.

Verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen

 

Tuote Markkina Kysyntä Hinta
Kuluttajapakkauskartonki Eurooppa vakaa jonkin verran korkeampi
Teollisuuspakkaukset Eurooppa jonkin verran heikompi jonkin verran korkeampi
Sanomalehtipaperi Eurooppa huomattavasti heikompi huomattavasti korkeampi
Päällystetty aikakauslehtipaperi Eurooppa huomattavasti heikompi korkeampi
Päällystämätön aikakauslehtipaperi Eurooppa huomattavasti heikompi korkeampi
Päällystetty hienopaperi Eurooppa vahvempi jonkin verran alhaisempi
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa huomattavasti vahvempi vakaa
Puutuotteet Eurooppa jonkin verran heikompi jonkin verran alhaisempi


Teollisuuden varastot olivat suuremmat sanomalehtipaperissa, aikakauslehtipaperissa, hienopaperissa ja puutuotteissa.

Stora Enson toimitukset ja tuotanto

 

  1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–

10–12/10
Paperin ja kartongin toimitukset (1 000 tonnia) 2 506 2 724 2 519 -0,5 -8,0
Paperi- ja kartonkituotanto (1 000 tonnia) 2 618 2 665 2 675 -2,1 -1,8
Puutuotetoimitukset (1 000 m3) 1 238 1 259 1 149 7,7 -1,7
Markkinasellun toimitukset (1 000 tonnia)* 313 245 244 28,3 27,8
Aaltopahvitoimitukset (milj. m2) 247 271 250 -1,2 -8,9

*Stora Enson markkinasellun myynti vuonna 2011 on noin 1 miljoona tonnia.
Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen)

Liikevaihdon muutoksen jakauma 1–3/2010–1–3/2011

 

  Liikevaihto
1–3/2010, milj. EUR 2 295,9
Hinta ja jakauma, % 11
Valuutta, % 2
Volyymi, % 7
Muu liikevaihto*, % 3
Yhteensä ennen rakennemuutoksia, % 23
Rakennemuutos**, % -4
Yhteensä, % 19
1–3/2011, milj. EUR 2 726,9

*Raakapuu, energia, keräyspaperi, sivutuotteet jne.
**Tehtaiden sulkemiset, suuret investoinnit, yritysmyynnit ja –ostot


Avainluvut

 

Milj. EUR 1–3/2011 10–12/2010 1–3/2010 2010 Muutos %
1–3/11–1–3/10
Muutos
%
1–3/11–10–12/10
             
Liikevaihto 2 726,9 2 685,2 2 295,9 10 296,9 18,8 1,6
EBITDA ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 368,3 288,8 232,1 1 216,5 58,7 27,5
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 248,0 166,8 119,4 754,1 107,7 48,7
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, % 9,1 6,2 6,2 7,3 46,8 46,8
Liiketulos (IFRS) 237,2 410,9 123,4 1 026,8 92,2 -42,3
Liiketulos, % liikevaihdosta 8,7 15,3 5,4 10,0 61,1 -43,1
Tulos ennen veroja ilman kertaluonteisia eriä 213,2 187,0 136,8 745,7 55,8 14,0
Tulos ennen veroja 186,0 389,2 117,9 925,9 57,8 -52,2
Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä 175,3 148,7 121,0 627,0 44,9 17,9
Tilikauden tulos 155,9 313,0 102,1 769,3 52,7 -50,2
             
Investoinnit 57,3 138,8 112,8 400,4 -49,2 -58,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset ilman kertaluonteisia eriä 135,4 142,5 126,8 529,4 6,8 -5,0
             
ROCE ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia, % 11,4 7,9 6,0 9,2 90,0 44,3
ROCE ilman kertaluonteisia eriä, % 12,1 9,9 7,2 10,3 68,1 22,2
             
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,22 0,19 0,15 0,79 46,7 15,8
Tulos/osake, EUR 0,20 0,39 0,13 0,97 53,8 -48,7
Kassatulos/osake (CEPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,39 0,37 0,31 1,46 25,8 5,4
CEPS, EUR 0,39 0,27 0,30 1,33 30,0 44,4
             
Oman pääoman tuotto (ROE), % 9,9 20,8 7,8 13,5 26,9 -52,4
Velkaantumisaste 0,38 0,39 0,54 0,39 -29,6 -2,6
Oma pääoma/osake, EUR 8,01 7,87 6,60 7,87 21,4 1,8
Omavaraisuusaste, % 48,1 48,0 43,6 48,0 10,3 0,2
             
Henkilöstö keskimäärin 26 323 26 535 27 245 27 383 -3,4 -0,8
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)            
 kausittainen 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0
 kumulatiivinen 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0
 kumulatiivinen, laimennettu 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0

Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset tai alaskirjausten palautus, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä kerrotaan normaalisti erikseen mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.


Liiketuloksen täsmäytyslaskelma

 

Milj. EUR 1–3/11 10–12/10 1–3/10 2010 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–

10–12/10
Toiminnan tulos ilman kertaluonteisia eriä 232,9 146,4 105,2 687,1 121,4 59,1
Osakkuusyritykset, operatiivinen, ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 15,1 20,4 14,2 67,0 6,3 -26,0
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 248,0 166,8 119,4 754,1 107,7 48,7
Käyvän arvon muutokset 16,4 41,9 22,9 92,5 -28,4 -60,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä 264,4 208,7 142,3 846,6 85,8 26,7
Kertaluonteiset erät -27,2 202,2 -18,9 180,2 -43,9 -113,5
Liiketulos (IFRS) 237,2 410,9 123,4 1 026,8 92,2 -42,3Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen) (jatkuu)
Liiketulos 248 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 129 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna. Liiketulosprosentti on näin ollen 9,1.

Hintojen nousu paikallisissa valuutoissa ja hyvä tuotejakauma kasvattivat liiketulosta 257 milj. euroa ja volyymien kasvu 26 milj. euroa. Paperin ja kartongin tuotantoa rajoitettiin 7 % (12 %) ja sahatavaran tuotantoa 2 % (6 %).

Keräyspaperin, kemikaalien, aaltopahvin raaka-aineiden, tukkien, kuitupuun ja sellun kustannukset olivat edellisvuotta korkeammat, mutta tuottavuuden parannukset ja kustannussäästötoimet korvasivat osittain kustannusten nousun. Muuttuvien ja kiinteiden kustannusten nousun nettovaikutus paikallisissa valuutoissa oli 130 milj. euroa negatiivinen. Markkinasellulla oli pääasiassa aikakauslehtipaperissa 9 milj. euron positiivinen nettovaikutus myydystä sellusta saadun tuoton ylittäessä ostetun sellun korkeamman kustannustason.

Valuuttakurssien, erityisesti Ruotsin kruunun, epäsuotuisa kustannusvaikutus kumosi valuuttakurssien positiivisen vaikutuksen liikevaihtoon. Nettovaikutus oli noin -13 milj. euroa suojausten jälkeen.

Poistot lisääntyivät 10 milj. euroa, mikä johtui osittain aiempien arvonalentumisten palautuksesta vuonna 2010.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 15 (14) milj. euroa, joista Tornatorin ja Bergvik Skogin osuudet olivat suurimmat.

Konserni kirjasi vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen liiketulostasolla negatiivisia kertaluonteisia eriä nettona 27 milj. euroa. Kertaluonteiset erät liittyvät olennaisesti suunnitelmiin Kopparforsin sahan sulkemisesta. Muut kertaluonteiset erät liittyvät muihin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin ja olemassa olevien varausten muutoksiin.

Nettorahoituserät olivat -51 (-6) milj. euroa. Nettokorkokustannukset nousivat 17 milj. eurosta 23 milj. euroon. Nettovaluuttakurssitappiot olivat 12 (voitot 11) milj. euroa ja nettotappio muista rahoituseristä oli 16 (0) milj. euroa, mikä johtui pääasiassa sellaisten korkojohdannaisten käyvän arvon muutoksista, jotka eivät täytä suojauslaskennan soveltamisen edellytyksiä. Korkojohdannaisten käyvän arvon muutokset johtuivat markkinakorkojen noususta.

Konsernin sijoitettu pääoma 31.3.2011 oli 8 768 milj. euroa, jossa on nettomääräistä nousua 706 milj. euroa. Nousu johtui käyttöpääoman kasvusta, arvonalentumisen palautuksesta, Ruotsin kruunun vahvistumisesta sekä PVO-arvostuserästä.

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tulos (verrattuna vuoden 2010 neljänteen vuosineljännekseen)
Liikevaihto nousi hieman, 42 milj. euroa edellisestä neljänneksestä. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia oli 81 milj. euroa suurempi kuin edellisellä neljänneksellä eli 248 milj. euroa. Korkeammat myyntihinnat paikallisissa valuutoissa ja hyvä tuotejakauma ylittivät aaltopahvin raaka-aineen, energian ja keräyspaperin kustannusten nousun vaikutuksen vertailuajankohtaan nähden. Valuuttakurssien nettovaikutus oli epäsuotuisa.

Pääomarakenne

 

Milj. EUR 31.3.2011 31.12.2010 31.3.2010
Operatiiviset aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 6 394,2 6 445,2 6 084,6
Osakkuusyritykset 1 725,4 1 744,0 1 572,0
Käyttöpääoma 1 530,3 1 399,3 1 256,2
Pitkäaikaiset korottomat erät, netto -473,2 -493,9 -499,6
Sidottu pääoma 9 176,7 9 094,6 8 413,2
Verovelat, netto -408,6 -429,9 -350,9
Sijoitettu pääoma 8 768,1 8 664,7 8 062,3
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 6 318,1 6 202,9 5 206,6
Vähemmistön osuudet 49,0 51,8 58,8
Korolliset nettovelat 2 401,0 2 410,0 2 811,9
Myytävänä olevat omaisuuserät, netto - - -15,0
Rahoitus yhteensä 8 768,1 8 664,7 8 062,3


Rahoitus vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä (verrattuna vuoden 2010 viimeiseen neljännekseen)
Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvänä 163 (265) milj. eurossa käyttöpääoman kasvusta huolimatta. Kasvu johtui pääasiassa liiketoimintavolyymien noususta mutta myös toimitusvarmuuden lisääntymisestä. Rahavirta investointien jälkeen oli 106 (126) milj. euroa vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen investointien ollessa vuotuista arviota pienemmät. Jakson päättyessä konsernin korolliset nettovelat olivat ennallaan 2 401 milj. eurossa.

Käyttämättömät luotot muuttuivat 1 400 milj. eurosta 700 milj. euroon. Joulukuussa 2010 Stora Enso allekirjoitti uuden 700 milj. euron komittoidun valmiusluottosopimuksen 16 pankin syndikaatin kanssa. Uusi sopimus astui voimaan tammikuussa 2011 ja erääntyy tammikuussa 2014. Rahavarat ilman luottolimiittejä pysyivät vahvana 1 108 milj. eurossa, joka on 5 milj. euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Lisäksi Stora Ensolla on käytettävissä erilaisia pitkäaikaisia rahoituslähteitä 600 milj. euroon saakka.

Velkaantumisaste 31.3.2011 oli 0,38 (0,39). Valuuttojen nettovaikutus omaan pääomaan oli 50 milj. euroa negatiivinen muuntoerojen suojausten jälkeen.Rahavirta

 

Milj. EUR 1–3/11 10–12/10 1–3/10 2010 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
 1–3/11–
10–12/10
Liiketulos 237,2 410,9 123,4 1 026,8 92,2 -42,3
Poistot ja muut ei-kassavaikutteiset erät 104,6 -130,3 101,2 172,4 3,4 180,3
Käyttöpääoman muutos -178,9 -16,1 -105,4 -207,1 -69,7 n/m
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 162,9 264,5 119,2 992,1 36,7 -38,4
Investoinnit -57,3 -138,8 -112,8 -400,4 49,2 58,7
Rahavirta investointien jälkeen 105,6 125,7 6,4 591,7 n/m -16,0


Investoinnit tammi–maaliskuussa 2011
Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen investoinnit olivat yhteensä 57 milj. euroa, mikä on 42 % saman jakson poistoista. Konsernin koko vuoden 2011 investoinnit tulevat olemaan noin 550 milj. euroa ja vuotuiset poistot noin 570 milj. euroa vuonna 2011. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Montes del Plata ‑yhteisyritykseen Uruguayssa tulevat olemaan noin 120 milj. euroa. Lähes 80 % investoinneista oman pääoman ehtoiset sijoitukset mukaan lukien kohdennetaan vuonna 2011 hyvän tuoton strategisiin kasvualueisiin.

Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tärkeimpiä hankkeita olivat voimalaitoksiin ja energiaan liittyvät projektit nykyisillä tehtailla (20 milj. euroa) sekä nykyisen tuotannon kehittäminen (13 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät
Kuluttajapakkauskartongin kysynnän odotetaan vahvistuvan hieman vuodentakaisesta. Kysynnän odotetaan vahvistuvan teollisuuspakkauksissa. Sanomalehtipaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin kysynnän Euroopassa odotetaan pysyvän vuodentakaisella tasolla. Päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysynnän odotetaan vahvistuvan jonkin verran vuodentakaiseen verrattuna.

Hienopaperin kysynnän odotetaan pysyvän vuodentakaisella tasolla. Puutuotteiden kysynnän odotetaan vahvistuvan jonkin verran vuodentakaiseen verrattuna.

Kuluttajapakkauskartongin hintojen odotetaan pysyvän ennallaan, mutta teollisuuspakkausten hintojen odotetaan nousevan jonkin verran edellisestä neljänneksestä. Sanomalehtipaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin hintojen odotetaan pysyvän muuttumattomina ja päällystämättömän aikakauslehtipaperin hintojen nousevan hieman edelliseen neljännekseen verrattuna.

Hienopaperin ja puutuotteiden hintojen odotetaan nousevan hieman edellisestä neljänneksestä.

Kustannusinflaation kasvu ja huoltoseisokit rajoittavat vuoden 2011 toisen neljänneksen tuloskehitystä vuodentakaiseen verrattuna.

Konserni on nostanut koko vuoden 2011 kustannusinflaatioennustettaan ilman sisäisiä toimenpiteitä 3 %:sta 4 %:iin. Kustannuksiin, tuottavuuteen, tuotejakaumaan ja asiakkuuksiin kohdistuvat toimenpiteet jatkuvat entistä tärkeämpinä.

Segmentit vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2010 ensimmäiseen neljännekseen

Kuluttajapakkauskartonki
Kuluttajapakkauskartonki valmistaa kaikkia keskeisiä kuluttajapakkauskartonkilaatuja, kuten nestepakkauskartonkia, elintarvikepakkauskartonkia, graafisia kartonkeja sekä taivekartonkia elintarvikkeiden, savukkeiden, lääkkeiden, kosmetiikan ja luksustuotteiden pakkauksiin.

 


Milj. EUR
1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–
10–12/10
Liikevaihto 647,0 611,5 523,1 23,7 5,8
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 134,1 90,1 101,6 32,0 48,8
Liiketulos* 95,8 52,1 70,5 35,9 83,9
 % liikevaihdosta 14,8 8,5 13,5 9,6 74,1
ROOC, %** 25,7 14,9 23,8 8,0 72,5
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t*** 594 591 551 7,8 0,5
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t*** 645 596 602 7,1 8,2
Markkinasellun toimitukset, 1 000 t 120 105 89 34,8 14,3

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liiketulos/sidottu pääoma x 100 % ***Ilman sellua
 

 • Stora Enso lanseerasi etälukutoiminnollisen Pharma DDSi helpottamaan reaaliaikaista lääkkeenoton seurantaa terveydenhuollossa.
 • Stora Enso investoi 12 milj. euroa ympäristön ja turvallisuuden parantamiseksi Enocellin sellutehtaalla vuosina 2011–2013.
 • Vuoden 2011 toisella neljänneksellä toteutetaan Enocellin tehtaalla vuotuinen huoltoseisokki ja Imatralla huoltoseisokki.


Kuluttajapakkauskartongin liikevaihto oli 647 milj. euroa, joka oli 24 % suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 96 milj. euroa eli 25 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Tuottavuus ja tehokkuus olivat poikkeuksellisen hyvät, ja niitä tuki lähes täyden kapasiteetin käyttöaste. Myyntihintojen nousu ja toimitusmäärien kasvu ylittivät raaka-aine- ja energiakustannusten nousun vaikutuksen.

Markkinat

 

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Kuluttajapakkaus-kartonki Eurooppa jonkin verran vahvempi vakaa korkeampi jonkin verran korkeampi

 


 

Teollisuuspakkaukset
Teollisuuspakkaukset valmistaa aaltopahvipakkauksia ja aaltopahvin raaka-ainetta, hylsyjä ja hylsykartonkia sekä paperisäkkejä ja säkki- ja voimapaperia.
 

 


Milj. EUR
1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–
10–12/10
Liikevaihto 243,4 241,7 223,2 9,1 0,7
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 32,2 34,3 20,0 61,0 -6,1
Liiketulos* 19,4 22,0 7,7 151,9 -11,8
 % liikevaihdosta 8,0 9,1 3,4 135,3 -12,1
ROOC, %** 12,0 14,2 5,2 130,8 -15,5
Paperin ja kartongin toimitukset, 1 000 t 205 195 226 -9,3 5,1
Paperin ja kartongin tuotantomäärät, 1 000 t 206 194 241 -14,5 6,2
Aaltopahvin toimitukset, milj. m2 247 271 250 -1,2 -8,9
Aaltopahvin tuotantomäärät, milj. m2 249 272 250 -0,4 -8,5

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liiketulos/sidottu pääoma x 100 %
 

 • Tammikuussa 2011 Stora Enso ilmoitti investoivansa 285 milj. euroa uuteen aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaan koneeseen Puolan Ostrołękassa.
 • Ostrołękan voimalaitosinvestointi saatiin päätökseen.
 • Inpac International ‑yhtiön ostoon liittyvä viranomaisten hyväksymisprosessi on käynnissä, ja kauppa saataneen päätökseen vuoden 2011 toisella neljänneksellä.

 

Teollisuuspakkausten liikevaihto oli 243 milj. euroa, joka oli 9 % suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 19 milj. euroa eli 12 milj. euroa enemmän kuin vuosi sitten, kun aaltopahvin raaka-aineen korkeampien myyntihintojen ja suurempien toimitusmäärien sekä aaltopahvipakkausten korkeampien myyntihintojen kompensoidessa muuttuvien kustannusten nousua erityisesti aaltopahvin raaka-aineen osalta. Laminaattipaperiliiketoiminta myytiin kesällä 2010.

Markkinat

 

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Teollisuus-pakkaukset Eurooppa vakaa jonkin verran heikompi huomattavasti korkeampi jonkin verran korkeampi


 


 

Sanomalehti- ja kirjapaperi
Sanomalehti- ja kirjapaperi tuottaa laajaa valikoimaa sanomalehti- ja erikoissanomalehtipapereita sekä kirja- ja luettelopaperilaatuja.
 

 


Milj. EUR
1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–

10–12/10
Liikevaihto 314,5 326,2 287,4 9,4 -3,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 45,4 20,6 20,3 123,6 120,4
Liiketulos* 26,0 -2,7 -1,6 n/m n/m
 % liikevaihdosta 8,3 -0,8 -0,6 n/m n/m
ROOC, %** 10,9 -1,2 -0,6 n/m n/m
Paperin toimitukset, 1 000 t 554 658 593 -6,6 -15,8
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t 558 619 634 -12,0 -9,9

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liiketulos/sidottu pääoma x 100 %
 

 • Teollisuuden varastot olivat huomattavasti pienemmät kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä, mutta suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä.
 • Sanomalehtipaperin euromääräiset hinnat nousivat vuotta 2009 vastaavalle tasolle.


Sanomalehti- ja kirjapaperin liikevaihto oli 315 milj. euroa, joka oli 9 % suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 26 milj. euroa eli 28 milj. euroa edellisvuotta enemmän korkeampien myyntihintojen ylittäessä muuttuvien kustannusten nousun vaikutuksen. Varkauden tehtaan sanomalehtipaperikoneiden pysyvä sulkeminen vuoden 2010 kolmannen neljänneksen lopussa ja saksalaisen Maxaun tehtaan sanomalehtipaperikoneen pysyvä sulkeminen marraskuun 2010 lopussa vähensivät tuotantomääriä hieman vuodentakaisesta.

Markkinat

 

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Sanomalehti-paperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti heikompi huomattavasti korkeampi huomattavasti korkeampi
Sanomalehti-paperi Euroopan ulkopuolinen markkina jonkin verran heikompi heikompi huomattavasti korkeampi vakaa
Aikakauslehtipaperi
Aikakauslehtipaperi valmistaa päällystämätöntä aikakauslehtipaperia lähinnä aikakauslehtiin ja mainospainotuotteisiin sekä päällystettyä matta-, silkki- ja kiiltäväpintaista aikakauslehtipaperia erikois- ja yleisaikakauslehtiin, liitteisiin, tuotekuvastoihin ja aikakauslehtien kansiin.
 

 


Milj. EUR
1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–

10–12/10
Liikevaihto 482,0 547,5 435,5 10,7 -12,0
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 54,3 47,5 27,3 98,9 14,3
Liiketulos* 28,2 19,5 3,9 n/m 44,6
 % liikevaihdosta 5,9 3,6 0,9 n/m 63,9
ROOC, %** 8,4 5,7 1,3 n/m 47,4
Paperin toimitukset, 1 000 t*** 503 659 526 -4,4 -23,7
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t*** 558 618 550 1,5 -9,7
Markkinasellun toimitukset, 1 000 t 151 113 127 18,9 33,6

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liiketulos/sidottu pääoma x 100 % ***Ilman sellua
 

 • Aikakauslehtipaperin teollisuuden varastot olivat suuremmat kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja edellisellä neljänneksellä.
 • Vuotuinen huolto- ja uudistamisseisokki Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa toteutetaan aikataulun mukaisesti vuoden 2011 toisella neljänneksellä.


Aikakauslehtipaperisegmentin liikevaihto oli 482 milj. euroa, joka oli 11 % suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 28 milj. euroa eli 24 milj. euroa edellisvuotta suurempi korkeampien hintojen ylittäessä puuraaka-aineen, keräyspaperin ja muiden muuttuvien kustannusten nousun vaikutuksen.

Markkinat

 

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Päällystetty aikakauslehti-paperi Eurooppa vakaa huomattavasti heikompi korkeampi korkeampi
Päällystetty aikakauslehti-paperi Latinalainen Amerikka huomattavasti vahvempi huomattavasti heikompi huomattavasti korkeampi vakaa
Päällystämätön aikakauslehti-paperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti heikompi korkeampi korkeampi
Päällystämätön aikakauslehti-paperi Kiina huomattavasti vahvempi heikompi korkeampi jonkin verran korkeampi

 


 

Hienopaperi
Hienopaperi valmistaa korkealaatuisia graafisia ja toimistopapereita painotaloille, kustantamoille, kirjekuorien valmistajille, toimistotarvikevalmistajille sekä paperi- ja toimistotarviketukkureille.
 

 


Milj. EUR
1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–

10–12/10
Liikevaihto 563,3 533,5 474,5 18,7 5,6
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 102,4 90,6 62,1 64,9 13,0
Liiketulos* 79,9 67,6 41,5 92,5 18,2
 % liikevaihdosta 14,2 12,7 8,7 63,2 11,8
ROOC, %** 33,3 29,1 17,7 88,1 14,4
Paperin toimitukset, 1 000 t*** 650 621 623 4,3 4,7
Paperin tuotantomäärät, 1 000 t*** 651 638 648 0,5 2,0
Markkinasellun toimitukset, 1 000 t 42 27 28 50,0 55,6

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liiketulos/sidottu pääoma x 100 % ***Ilman sellua
 

 • Hienopaperi lanseerasi vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Uetersenin tehtaan etiketteihin ja purkkeihin tarkoitetut Mediaset-, Cosmoset- ja Lumiflex-erikoispaperit.
 • Hienopaperin teollisuuden varastot olivat suuremmat kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja edellisellä neljänneksellä.
 • Vuotuiset huoltoseisokit Nymöllan tehtaalla Ruotsissa ja Uetersenin tehtaalla Saksassa toteutetaan vuoden 2011 toisella neljänneksellä.


Hienopaperin liikevaihto oli 563 milj. euroa, joka oli 19 % suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 80 milj. euroa eli 38 milj. euroa suurempi kuin edellisvuonna korkeampien myyntihintojen, uudelleenjärjestelyn seurauksena parantuneen tuotejakauman ja suurempien toimitusmäärien ylittäessä sellu- ja kemikaalikustannusten nousun vaikutuksen. Imatran tehtaiden paperikone (PK) 8 suljettiin pysyvästi maaliskuun alussa 2010.

Markkinat

 

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Päällystetty hienopaperi Eurooppa jonkin verran heikompi vahvempi korkeampi jonkin verran alhaisempi
Päällystetty hienopaperi Kiina vahvempi vahvempi alhaisempi vakaa
Päällystämätön hienopaperi Eurooppa jonkin verran heikompi huomattavasti vahvempi huomattavasti korkeampi vakaa
Puutuotteet
Puutuotteet valmistaa puupohjaisia tuotteita rakennus- ja sisustusalojen tarpeisiin sekä kiinteitä biopolttoaineita energiasektoria varten. Kierrätettävät tuotteet valmistetaan uusiutuvista ja korkealaatuisista raaka-aineista, eurooppalaisesta männystä ja kuusesta.
 

 


Milj. EUR
1–3/11 10–12/10 1–3/10 Muutos %
1–3/11–

1–3/10
Muutos %
1–3/11–

10–12/10
Liikevaihto 409,7 410,3 331,6 23,6 -0,1
Liiketulos ennen poistoja (EBITDA)* 22,6 21,1 14,9 51,7 7,1
Liiketulos* 11,8 10,2 5,4 118,5 15,7
 % liikevaihdosta 2,9 2,5 1,6 81,3 16,0
ROOC, %** 8,0 6,8 3,8 110,5 17,6
Toimitukset, 1 000 m3 1 199 1 223 1 119 7,1 -2,0

*Ilman kertaluonteisia eriä **ROOC = liiketulos/sidottu pääoma x 100 %
 

 • Bridport House Lontoossa on ensimmäinen Stora Enson asennusvalmiista rakennuselementeistä rakennettu monikerroksinen rakennus.
 • Tammikuussa 2011 Stora Enso ilmoitti vahvistavansa Rakentamisen ratkaisut ‑liiketoimintaansa investoimalla 23 milj. euroa uuteen asennusvalmiiden rakennuselementtien yksikköön Ybbsin sahalla Itävallassa.
 • Maaliskuussa 2011 Stora Enso ilmoitti suunnitelmistaan sulkea pysyvästi Kopparforsin saha ja pellettitehdas Ruotsissa vuoden 2011 loppuun mennessä. Sahan toiminta on ollut usean vuoden ajan tappiollista eikä toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa tulosparannuksen aikaansaamiseksi ole nähtävissä.
 • Teollisuuden varastot olivat suuremmat kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä ja edellisellä neljänneksellä.


Puutuotteiden liikevaihto oli 410 milj. euroa, joka oli 24 % suurempi kuin vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketulos oli 12 milj. euroa eli 6 milj. enemmän kuin vuotta aiemmin. Raakapuukustannusten nousu pienensi osittain korkeampien myyntihintojen vaikutusta.
 

Markkinat

 

Tuote Markkina Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Kysyntä 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
1–3/2010
Hinta 1–3/2011 verrattuna
10–12/2010
Puutuotteet Eurooppa jonkin verran vahvempi jonkin verran heikompi korkeampi jonkin verran alhaisempi
Puutuotteet Aasia, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka jonkin verran vahvempi jonkin verran heikompi huomattavasti korkeampi jonkin verran alhaisempiLyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät
Lyhyen aikavälin riskit ja epävarmuustekijät liittyvät pääasiassa raaka-ainekustannusten inflaation kasvun jatkumiseen ja rajalliseen kykyyn siirtää kustannusten nousu myyntihintoihin sekä toimihenkilöiden lakonuhkaan Suomessa. Pohjois-Afrikan poliittinen levottomuus ja Japanin äskettäinen maanjäristys aiheuttavat edelleen epävarmuutta.

Energiaherkkyysanalyysi vuodelle 2011: sähkön, öljyn ja muiden fossiilisten polttoaineiden markkinahintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi negatiivinen noin 17 milj. euroa suojausvaikutuksen jälkeen.

Puuraaka-aineen herkkyysanalyysi vuodelle 2011: puun hintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi negatiivinen noin 236 milj. euroa.

Selluherkkyysanalyysi vuodelle 2011: sellun vuotuisten keskihintojen 10 prosentin nousun välitön vaikutus vuoden 2011 liiketulokseen olisi positiivinen noin 55 milj. euroa.

Energian, puuraaka-aineen tai sellun hintojen laskun vaikutus olisi vastakkainen.

Valuuttakurssien herkkyysanalyysi seuraaville 12 kuukaudelle: Yhdysvaltain dollarin arvon 10 prosentin vahvistuminen suhteessa euroon vaikuttaisi välittömästi vuotuiseen liiketulokseen positiivisesti noin 108 milj. euroa. Ruotsin kruunun vaikutus olisi 110 milj. euroa negatiivinen ja Englannin punnan 58 milj. euroa positiivinen. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen. Luvut ovat ennen suojausvaikutusta ja olettaen, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia.

Tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä
Tammikuussa 2011 Stora Enso ilmoitti, että Stora Enson ja Araucon yhteisyritys Montes del Plata investoi 1,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuosittain 1,3 miljoonaa tonnia tuottavaan huipputason sellutehtaaseen Punta Pereirassa Uruguayssa. Yhteisyrityksen molempien osapuolten osuus hankkeesta ja tehtaan tuotannosta on 50 prosenttia. Stora Enson osuus pääomainvestoinnista on noin 280 miljoonaa euroa.

Veracel
Stora Enso ilmoitti 11.7.2008 liittovaltion tuomarin Brasiliassa antamasta päätöksestä, jonka mukaan Bahian osavaltion Stora Enson Veracel-osakkuusyrityksen toiminnalle myöntämät luvat eivät olleet laillisia. Lisäksi tuomari määräsi Veracelin ryhtymään tiettyihin toimenpiteisiin, kuten luonnonmetsän istuttamiseen osaan Veracelin puuviljelmistä. Yhtiölle määrättiin myös mahdollinen 20 milj. Brasilian realin (9 milj. euron) sakko. Veracel kiistää päätöksen ja on tehnyt siitä valituksen. Veracel toimii täysin kaikkien Brasilian lakien mukaisesti ja on saanut toimivaltaisilta viranomaisilta kaikki tarvittavat ympäristö- ja liiketoimintaluvat teollisuustoiminnoille ja puuviljelmille. Marraskuussa 2008 tuomioistuin lykkäsi päätöksen täytäntöönpanoa väliaikaisena toimenpiteenä. Veracel ei ole kirjannut varauksia uudelleenmetsittämisen tai mahdollisten sakkojen varalle.

Bahian osavaltion tuomari antoi 30.9.2009 väliaikaisen päätöksen, joka määrää Bahian hallintoa olemaan myöntämättä Veracelille uusia istutuslupia Eunápolisin kunnassa. Päätös on vastaus valtionsyyttäjän väitteille, joiden mukaan Veracelin istutukset ylittävät lainmukaiset rajat. Veracel torjuu väitteet. Osavaltion ympäristöviranomaisen laatima dokumentaatio tukee Veracelin asemaa.

Joukkokanteet Yhdysvalloissa
Yhdysvalloissa vuosina 2002 ja 2003 tapahtuneen aikakauslehtipaperimyynnin yhteydessä Stora Enso joutui useiden joukkokanteiden (ja muiden siviilikanteiden) kohteeksi Yhdysvalloissa. Niissä useat eri aikakauslehtipaperin ostajat vaativat vahingonkorvauksia väitetyistä kartellirikkomuksista. Yhdysvaltain liittotuomioistuin antoi 14.12.2010 ns. summary judgement ‑päätöksen, jota Stora Enso oli vaatinut suorien ostajien joukkokanteiden hylkäämiseksi. Päätös, josta kantajat ovat valittaneet, merkitsee, että oikeus on tehnyt päätöksen Stora Enson eduksi ja katsonut suorien ostajien joukkokanteiden olevan vailla oikeudellista perustetta. Lisäksi suurin osa epäsuorien ostajien kanteista on hylätty ratkaisulla, joka kuitenkin voidaan ottaa uudelleen käsittelyyn, jos kantajien valitus suorien ostajien tapauksessa menee läpi. Jos valitus ei mene läpi, päätös on myös vahva oikeusperuste kaikkien jäljellä olevien siviiliprosessien lopulliseksi hylkäämiseksi. Stora Enso ei ole tehnyt kyseisille kanteille kirjanpidollisia varauksia.

Oikeudenkäyntimenettely Suomessa
Markkinaoikeus määräsi 3.12.2009 Stora Ensolle seuraamusmaksun kilpailulain rikkomisesta Suomen raakapuumarkkinoilla vuosina 1997–2004. Stora Enso ei valittanut päätöksestä.

Metsähallitus käynnisti 31.3.2011 oikeudenkäyntimenettelyn Stora Ensoa, UPM:ää ja Metsäliittoa vastaan. Se vaatii yhteensä 283 miljoonan euron korvauksia vahingoista, joiden väitetään syntyneen kilpailulain rikkomisesta.

Stora Enso kiistää Metsähallituksen kärsineen minkäänlaisia vahinkoja ja puolustaa määrätietoisesti itseään. Stora Enso ei ole tehnyt kanteelle kirjanpidollisia varauksia.

Muutokset konsernin johdossa
Juan Carlos Bueno, 42, nimitettiin konsernin Latinalaisen Amerikan toimintojen johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1. huhtikuuta 2011 alkaen.

Osakepääoma
Vuosineljänneksen aikana ei kirjattu muuntoja.

31.3.2011 Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan osakkeita oli 177 149 784 kappaletta ja R-sarjan osakkeita 612 388 715 kappaletta. Yhtiön omistuksessa ei ollut A-sarjan osakkeita. Yhtiön omistuksessa oli 918 512 R-sarjan osaketta, joiden nimellisarvo oli 1,6 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 0,12 % yhtiön osakepääomasta ja 0,04 % äänimäärästä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Stora Enso ilmoitti 4.4.2011 allekirjoittaneensa International Finance Corporationin (IFC) kanssa lainasopimuksen, jolla jatketaan olemassa olevien lainojen maturiteettia 128 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lainaosuuden osalta.

Stora Enso ilmoitti 18.4.2011, että osakelainauksen seurauksena, jossa Norjan pankki (Norges Bank, The Central Bank of Norway) on lainaaja, Norjan pankin omistamien osakkeiden osuus Stora Enso Oyj:ssä on laskenut alle 5 prosenttiin yhtiön osakepääomasta ja osakemäärästä 15.4.2011.

PVO, jonka osakkeista Stora Enso omistaa 15 %, ilmoitti 19.4.2011 että se on myynyt omistamansa Fingridin osakkeet. Kaupan arvo on 325 miljoonaa euroa, josta PVO kirjaa noin 200 miljoonan euron myyntivoiton. Kaupalla ei odoteta olevan vaikutusta Stora Enson tilinpäätökseen.

Stora Enso ilmoitti 20.4.2011 investoivansa noin 90 milj. euroa Skoghallin kuluttajapakkauskartonkitehtaaseen Ruotsissa.Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä 20. huhtikuuta 2011
Stora Enso Oyj
Hallitus

Tilinpäätös

Yleistä
Seuraavassa kuvattua lukuun ottamatta tämä tilintarkastamaton osavuosikatsaus on laadittu osavuosikatsauksia koskevan IAS 34 -standardin ja konsernin vuoden 2010 vuosikertomuksen laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Seuraavat standardien ja tulkintojen muutokset otettiin käyttöön 1.1.2011 lähtien, mutta niillä ei ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen:
 

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot – uudistettu lähipiirimääritelmä.
 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla vaatii, että yrityksen laskiessa liikkeelle oman pääoman ehtoisia instrumentteja rahoitusvelan kuolettamiseksi on kirjattava tulosvaikutteisesti voitto tai tappio, joka määritetään rahoitusvelan kirjanpitoarvon ja liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon erotuksena.
 • IFRS-muutokset  – Vuotuisten parannusprosessien aikana pienet ja kiireettömät muutokset kootaan yhteen ja otetaan käyttöön vuoden alussa. Lisäksi IASB on julkaissut muutamia muita pieniä muutoksia, jotka on myös otettu käyttöön vuoden alussa. Nämä 1.1.2011 lähtien voimassa olevat muutokset liittyvät yhdeksään standardiin ja tulkintaan. Niillä ei ollut merkittävää vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
   


 

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

 

Milj. EUR 1–3/11 10–12/10 1–3/10 2010 Muutos %
1–3/11
–1–3/10
Muutos % 1–3/11
–10–12/10
             
Liikevaihto 2 726,9 2 685,2 2 295,9 10 296,9 18,8 1,6
 Liiketoiminnan muut tuotot 57,0 54,3 34,3 159,1 66,2 5,0
 Materiaalit ja palvelut -1 668,2 -1 747,8 -1 428,1 -6 391,4 -16,8 4,6
 Toimituskulut ja komissiot -257,1 -253,7 -225,2 -1 010,1 -14,2 -1,3
 Henkilöstökulut -343,2 -374,8 -329,0 -1 375,3 -4,3 8,4
 Liiketoiminnan muut kulut -143,3 -102,1 -112,0 -482,2 -27,9 -40,4
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 20,0 54,1 19,1 112,5 4,7 -63,0
 Poistot ja arvonalentumiset -154,9 95,7 -131,6 -282,7 -17,7 -261,9
Liiketulos 237,2 410,9 123,4 1 026,8 92,2 -42,3
 Nettorahoituserät -51,2 -21,7 -5,5 -100,9 n/m -135,9
Tulos ennen veroja 186,0 389,2 117,9 925,9 57,8 -52,2
 Tuloverot -30,1 -76,2 -15,8 -156,6 -90,5 60,5
Tilikauden tulos 155,9 313,0 102,1 769,3 52,7 -50,2
             
             
Jakaantuminen:            
Emoyhtiön omistajille 155,6 312,2 101,5 766,0 53,3 -50,2
Vähemmistön osuudet 0,3 0,8 0,6 3,3 -50,0 -62,5
  155,9 313,0 102,1 769,3 52,7 -50,2
             
Osakekohtainen tulos            
Tulos/osake, EUR 0,20 0,39 0,13 0,97 53,8 -48,7
Tulos/osake (laimennettu), EUR 0,20 0,39 0,13 0,97 53,8 -48,7Konsernin laaja tuloslaskelma

 

Milj. EUR 1–3/11 10–12/10 1–3/10 2010
         
Tilikauden tulos 155,9 313,0 102,1 769,3
         
Muut laajan tuloksen erät        
Etuuspohjaisten järjestelyiden vakuutusmatemaattiset tappiot  - -30,1  - -32,5
Myytävissä olevat rahoitusvarat 8,1 94,8 -16,6 95,9
Valuutta- ja hyödykesuojaukset -3,1 4,6 23,9 107,7
Osakkuusyritysten muiden laajan tuloksen erien osuus 3,0 8,8 -0,3 9,2
Oman pääoman nettoinvestointien valuuttamuunnon muutokset -52,2 71,4 144,3 305,6
Vähemmistöosuuksien valuuttamuunnon muutokset -1,9 1,6 1,1 5,1
Nettosijoituksen suojaukset 3,5 -2,0 -8,1 -9,8
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero 0,3 11,1 -4,7 -13,4
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -42,3 160,2 139,6 467,8
         
Laaja tulos yhteensä 113,6 473,2 241,7 1 237,1
         
Laajan tuloksen jakaantuminen:        
Emoyhtiön omistajille 115,2 470,7 240,1 1 228,7
Vähemmistön osuudet -1,6 2,5 1,6 8,4
  113,6 473,2 241,7 1 237,1
Lyhennetty konsernin rahavirtalaskelma

 

Milj. EUR 1–3/11 1–3/10
Liiketoiminnan rahavirta    
Liiketulos 237,2 123,4
Suojaustulos laajasta tuloksesta -5,0 15,0
Ei-kassavaikutteisten erien oikaisut 104,6 101,2
Nettokäyttöpääoman muutos -205,9 -123,0
Liiketoiminnan rahavirrat 130,9 116,6
Maksetut nettorahoituserät -71,4 -5,7
Maksetut tuloverot -47,3 -5,5
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat 12,2 105,4
     
Investointien rahavirta    
Konserniyritysten hankinta - -0,8
Osakkuusyritysten hankinta -13,9 -7,1
Tuotot aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden ja osakkeiden myynnistä 9,4 10,8
Investoinnit -57,3 -112,8
Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos 3,1 3,6
Investointeihin käytetyt nettorahavarat -58,7 -106,3
     
Rahoituksen rahavirta    
Pitkäaikaisten lainojen nostot 19,0 71,6
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset -15,4 -172,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos 52,3 79,3
Vähemmistöosuuksien osinko -1,2 -0,2
Rahoitukseen kertyneet/käytetyt nettorahavarat 54,7 -21,6
     
Rahavarojen nettomuutos 8,2 -22,5
Muuntoerot -3,7 9,8
Nettorahavarat tilikauden alussa 1 103,1 877,0
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 107,6 864,3
     
Rahavarat tilikauden lopussa 1 115,0 865,1
Pankkitililuotot tilikauden lopussa -7,4 -0,8
Nettorahavarat tilikauden lopussa 1 107,6 864,3
     
Konserniyritysten hankinta    
 Vähemmistön osuudet - 0,8
Omaisuuden käypä arvo - 0,8
 Liikearvo -  - 
Yritysostot yhteensä - 0,8Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset ja liikearvo

 

Milj. EUR 1–3/11 1–3/10 2010
 Tilanne kauden alussa 5 565,8 5 157,7 5 157,7
 Konserniyritysten hankinta - - 7,8
 Investoinnit 54,6 107,2 377,0
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin 2,7 5,6 23,4
 Päästöoikeuksien muutos 59,9 50,0 15,7
 Vähennykset -8,2 -7,6 -25,1
 Konserniyritysten myynnit - - -0,8
 Poistot ja arvonalentumiset -154,9 -131,6 -282,7
 Muuntoero ja muut -14,3 143,6 292,8
Yhteensä 5 505,6 5 324,9 5 565,8


Korolliset lainat

 

Milj. EUR 31.3.2011 31.12.2010 31.3.2010
Pitkäaikaiset lainat 3 320,7 3 259,2 3 042,4
Lyhytaikaiset lainat 748,4 752,0 1 133,8
  4 069,1 4 011,2 4 176,2
       
  1–3/11 2010 1–3/10
Tilanne kauden alussa 4 011,2 3 936,7 3 936,7
Uusien tytäryritysten velat - 0,8 -
Myytyjen tytäryritysten velat - -5,6 -
Lainojen nostot/lyhennykset (netto) 67,8 -111,2 147,3
Muuntoero ja muut -9,9 190,5 92,2
Yhteensä 4 069,1 4 011,2 4 176,2
Lyhennetty konsernin tase

 

Milj. EUR   31.3.2011 31.12.2010 31.3.2010
         
Varat        
         
Pitkäaikaiset varat        
 Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet O 5 221,1 5 334,3 5 082,3
 Biologiset hyödykkeet O 183,6 190,5 167,3
 Päästöoikeudet O 100,9 41,0 75,3
 Osuudet osakkuusyrityksissä O 1 725,4 1 744,0 1 572,0
 Myytävissä olevat julkisesti noteeratut osakkeet I 79,0 78,7 75,7
 Myytävissä olevat muut osakkeet O 888,6 879,4 759,7
 Pitkäaikaiset lainasaamiset I 125,0 126,5 160,4
 Laskennalliset verosaamiset T 100,3 111,0 195,7
 Muut pitkäaikaiset varat O 30,6 37,2 34,1
    8 454,5 8 542,6 8 122,5
         
Lyhytaikaiset varat        
 Vaihto-omaisuus O 1 596,7 1 474,6 1 332,7
 Verosaamiset T 6,7 1,7 2,5
 Korottomat saamiset O 1 713,5 1 621,8 1 433,6
 Korolliset saamiset I 349,1 285,1 263,1
 Rahavarat I 1 115,0 1 110,9 865,1
    4 781,0 4 494,1 3 897,0
         
Luovutettavat, myytäviksi tarkoitetut varat   - - 49,9
    4 781,0 4 494,1 3 946,9
         
Varat yhteensä   13 235,5 13 036,7 12 069,4
Oma pääoma ja velat        
         
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   6 318,1 6 202,9 5 206,6
 Vähemmistön osuudet   49,0 51,8 58,8
Oma pääoma yhteensä   6 367,1 6 254,7 5 265,4
         
Pitkäaikaiset velat        
 Työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuuksiin liittyvät varaukset O 319,0 320,5 330,3
 Muut varaukset O 150,3 148,6 186,8
 Laskennalliset verovelat T 415,9 422,6 421,7
 Korollinen pitkäaikainen velka I 3 320,7 3 259,2 3 042,4
 Muut pitkäaikaiset velat O 34,5 62,0 16,6
    4 240,4 4 212,9 3 997,8
Lyhytaikaiset velat        
 Korollisten velkojen lyhennyserät I 228,3 303,5 696,4
 Korolliset velat I 520,1 448,5 437,4
 Lyhytaikaiset korottomat velat O 1 779,9 1 697,1 1 510,1
 Verovelat T 99,7 120,0 127,4
    2 628,0 2 569,1 2 771,3
         
Myytäviksi luokiteltuihin varoihin suoraan liittyvät velat   - - 34,9
    2 628,0 2 569,1 2 806,2
         
Velat yhteensä   6 868,4 6 782,0 6 804,0
         
Oma pääoma ja velat yhteensä   13 235,5 13 036,7 12 069,4

O-kirjaimella merkityt erät sisältyvät sidottuun pääomaan.
I-kirjaimella merkityt erät sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
T-kirjaimella merkityt erät sisältyvät verovelkaan.Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

 

Milj. EUR Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto ja vara-rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Omat osakkeet Vaiheittaisen hankinnan uudelleen-arvostuksen ylijäämä Myytävissä olevat rahoitus-varat Valuutta- ja hyödyke-suojaukset Valuutta- ja hyödyke-suojaukset osakkuus-yrityksissä Kertyneet muunto-erot ja netto-investoin-tien suojaukset Kerty-neet voitto-varat Jakaan-tuminen emo-yhtiön omista-jille Vähem-mistön osuudet Yhteensä
Oma pääoma 31.12.2009 1 342,2 76,6 2 042,1 -10,2 3,9 684,2 -0,8 -19,0 -194,6 1 199,9 5 124,3 58,2 5 182,5
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 101,5 101,5 0,6 102,1
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - -16,6 23,9 -0,3 136,2 - 143,2 1,1 144,3
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - -0,6 -6,2 - 2,1 - -4,7 - -4,7
Laaja tulos yhteensä - - - - - -17,2 17,7 -0,3 138,3 101,5 240,0 1,7 241,7
Vuoteen 2009 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - -0,2 -0,2
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - -0,9 -0,9
Pääomanpalautus (0,20 euroa/osake) - - -157,7 - - - - - - - -157,7 - -157,7
Siirto kertyneisiin voittovaroihin - - -1 251,3 - - - - - - 1 251,3 - - -
Oma pääoma 31.3.2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 667,0 16,9 -19,3 -56,3 2 552,7 5 206,6 58,8 5 265,4
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 664,5 664,5 2,7 667,2
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 112,5 83,8 9,5 159,6 -32,5 332,9 4,0 336,9
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,5 -22,8 - 0,4 13,2 -8,7 - -8,7
Laaja tulos yhteensä - - - - - 113,0 61,0 9,5 160,0 645,2  988,7 6,7  995,4
Vuoteen 2009 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - -1,0 -1,0
Yritysostot ja -myynnit - - - - - - - - - - - -5,1 -5,1
Vähemmistöosuuden osto - - - - - - - - - 7,6 7,6 -7,6 -
Oma pääoma 31.12.2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7
Tilikauden voitto - - - - - - - - - 155,6 155,6 0,3 155,9
Muut laajan tuloksen erät ennen veroja - - - - - 8,1 -3,1 3,0 -48,7 - -40,7 -1,9 -42,6
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvä tulovero - - - - - 0,3 0,9 - -0,9 - 0,3 - 0,3
Laaja tulos yhteensä - - - - - 8,4 -2,2 3,0 -49,6 155,6  115,2  -1,6  113,6
Vuoteen 2010 liittyvät osingot - - - - - - - - - - - -1,2 -1,2
Oma pääoma 31.3.2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 788,4 75,7 -6,8 54,1 3 361,1 6 318,1  49,0  6 367,1
Vastuusitoumukset ja ehdolliset velat

 

Milj. EUR 31.3.2011 31.12.2010 31.3.2010
Omasta puolesta annetut vakuudet      
 Kiinnitykset 5,2 5,2  25,5
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 137,6 154,6  180,0
Muiden puolesta annetut vakuudet      
 Takaukset 102,1 108,3  128,4
Muut omat vastuut      
 Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n aikana 33,6 32,3  26,7
 Leasing-vastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen 88,4 88,3  75,2
 Eläkevastuut 0,4 0,4  0,1
 Muut vastuut 96,9 94,8  36,2
Yhteensä 464,2  483,9  472,1
       
 Kiinnitykset 5,2  5,2  25,5
 Takaukset 239,7  262,9 308,4
 Leasing-vastuut 122,0  120,6 101,9
 Eläkevastuut 0,4  0,4 0,1
 Muut vastuut 96,9  94,8 36,2
Yhteensä 464,2  483,9 472,1


Sitovat ostosopimukset

 

Milj. EUR  Suunnitellut sopimusmaksut
Toimitustyyppi  Sopimuksia yhteensä  4–12/2011  2012–2013  2014–2015  2016+
  Kuitu 1 606,4 220,4 446,9 427,0 512,1
  Energia 1 656,5 281,5 413,7 375,0 586,3
  Kuljetus 394,5 47,4 96,0 75,8 175,3
  Muut tuotantokustannukset 726,6 87,4 83,5 29,6 526,1
             
             
Investoinnit 35,4 25,6 9,8 - -
Sitoumukset yhteensä 31.3.2011 4 419,4 662,3 1 049,9 907,4 1 799,8


Johdannaisten käyvät arvot

 

Milj. EUR   31.3.2011     31.12.2010 31.3.2010
  Käyvän
arvon
ylittävät
Käyvän
arvon
alittavat
Käyvät arvot, netto   Käyvät
arvot,
netto
Käyvät
arvot,
netto
Koronvaihtosopimukset 157,4 -32,8 124,6   135,4 185,0
Korko-optiot 0,5 -27,9 -27,4   -35,3 -29,3
Termiinisopimukset 66,9 -46,0 20,9   47,6 50,3
Valuuttaoptiot 48,0 -7,5 40,5   22,1 2,5
Hyödykesopimukset 28,7 -12,0 16,7   11,6 -28,9
Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS) 25,0 -6,3 18,7   13,8 -0,3
Yhteensä 326,5 -132,5 194,0   195,2 179,3

Johdannaisten nimellisarvot

 

Milj. EUR 31.3.2011 31.12.2010 31.3.2010
Korkojohdannaiset      
Koronvaihtosopimukset      
 Erääntyy alle 1 vuodessa  781,8  827,5 543,0
 Erääntyy 2–5 vuodessa 1 568,0 2 569,8 2 442,8
 Erääntyy 6–10 vuodessa  768,7  804,7 920,3
  3 118,5 4 202,0 3 906,1
Korko-optiot  547,7  601,0  508,9
Yhteensä 3 666,2 4 803,0 4 415,0
       
Valuuttajohdannaiset      
 Termiinisopimukset 2 287,0 2 333,1 2 028,6
 Valuuttaoptiot 2 502,6 2 683,4 1 676,7
Yhteensä 4 789,6 5 016,5 3 705,3
       
Hyödykejohdannaiset      
 Hyödykesopimukset  279,6  297,6  345,7
Yhteensä  279,6  297,6  345,7
       
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit      
 Synteettiset osakevaihtosopimukset (TRS)  73,3  83,1  104,7
Yhteensä  73,3  83,1  104,7


Liikevaihto segmenteittäin

 

Milj. EUR 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 647,0 2 314,7 611,5 593,8 586,3 523,1
Teollisuuspakkaukset 243,4 949,5 241,7 225,4 259,2 223,2
Sanomalehti- ja kirjapaperi 314,5 1 261,6 326,2 322,9 325,1 287,4
Aikakauslehtipaperi 482,0 2 054,2 547,5 541,0 530,2 435,5
Hienopaperi 563,3 2 125,7 533,5 563,3 554,4 474,5
Puutuotteet 409,7 1 588,7 410,3 424,1 422,7 331,6
Muut 723,3 2 524,6 627,3 623,4 648,6 625,3
Segmenttien välinen liikevaihto -656,3 -2 522,1 -612,8 -670,3 -634,3 -604,7
Yhteensä 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9Liiketulos segmenteittäin ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia

 

Milj. EUR 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 95,8 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 19,4 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7
Sanomalehti- ja kirjapaperi 26,0 -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 28,2 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9
Hienopaperi 79,9 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5
Puutuotteet 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Muut -28,2 -65,9 -22,3 -4,9 -16,5 -22,2
Liiketulos segmenteittäin ilman 
kertaluonteisia eriä
232,9 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman käyvän arvon muutoksia 15,1 67,0 20,4 21,9 10,5  14,2
Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia* 248,0 754,1 166,8 255,0 212,9 119,4
 Käyvän arvon muutokset* 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2  22,9
Liiketulos ilman kertaluonteisia 
eriä
264,4 846,6 208,7 271,5 224,1 142,3
Kertaluonteiset erät -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Liiketulos (IFRS) 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja
vähemmistön osuuksia
186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

* Käyvän arvon muutokset sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen sekä osakkuusyritysten biologisen, etupäässä metsäomaisuuteen liittyvän omaisuuden uudelleenarvostuksen.

Osakkuusyritykset tuloslaskelmassa

 

Milj. EUR 1–3/11 2010 10–12/10 1–3/10
         
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia 15,1 67,0 20,4 14,2
Käyvän arvon muutokset osakkuusyrityksissä 4,9 60,8 49,0 4,9
Osakkuusyrityksiin liittyvät kertaluonteiset erät - -15,3 -15,3 -
Osakkuusyritykset liikevoitossa 20,0 112,5 54,1 19,1
Osakkuusyritysten osuus veroista -6,5 -40,6 -25,1 -4,2
Osakkuusyritykset nettotuloksessa 13,5 71,9 29,0 14,9


Kertaluonteiset erät segmenteittäin

 

Milj. EUR 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki - 217,4 167,6 49,8 - -
Teollisuuspakkaukset - -21,5 -5,0 - -3,3 -13,2
Sanomalehti- ja kirjapaperi -1,7 -58,5 -1,1 -44,4 -13,0 -
Aikakauslehtipaperi 3,4 2,4 -1,1 - 9,2 -5,7
Hienopaperi - 68,9 60,4 - 8,5 -
Puutuotteet -28,9 4,0 1,9 - 0,5 1,6
Muut - -32,5 -20,5 - -10,4 -1,6
Liikevoiton kertaluonteiset erät -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Verojen kertaluonteiset erät 7,8 -37,9 -37,9 - - -
Nettovoiton kertaluonteiset erät -19,4 142,3 164,3 5,4 -8,5 -18,9
Liiketulos segmenteittäin

 

Milj. EUR 1–3/11 2010 10–12/10 7–9/10 4–6/10 1–3/10
Kuluttajapakkauskartonki 95,8 494,5 219,7 127,4 76,9 70,5
Teollisuuspakkaukset 19,4 44,0 17,0 18,7 13,8 -5,5
Sanomalehti- ja kirjapaperi 24,3 -69,3 -3,8 -44,3 -19,6 -1,6
Aikakauslehtipaperi 31,6 93,3 18,4 45,5 31,2 -1,8
Hienopaperi 79,9 328,3 128,0 70,9 87,9 41,5
Puutuotteet -17,1 74,9 12,1 25,2 30,6 7,0
Muut -16,7 -51,4 -34,6 9,1 -20,1 -5,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 20,0 112,5 54,1  24,4 14,9 19,1
Liiketulos (IFRS) 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Nettorahoituserät -51,2 -100,9 -21,7  -51,1 -22,6 -5,5
Tulos ennen veroja ja vähemmistön osuuksia 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Tuloverot -30,1 -156,6 -76,2   -31,5 -33,1 -15,8
Tilikauden tulos 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1


Euron vaihtokurssit

 

1 euro on Päätöskurssi Keskikurssi
  31.3.2011 31.12.2010 31.3.2011 31.12.2010
SEK 8,9329 8,9655 8,8661 9,5464
USD 1,4207 1,3362 1,3685 1,3272
GBP 0,8837 0,8608 0,8538 0,8583


Transaktioriski ja päävaluuttojen suojaukset 31.3.2011

 

Milj. EUR USD GBP SEK
Arvioitu vuosittainen liiketoiminnan nettorahavirta 1 080 580 -1 100
Transaktioriskin suojaukset 31.3.2011 -510 -250 590
Suojausprosentti 31.3.2011 seuraaville 12 kuukaudelle 47 % 43 % 54 %


Valuuttakurssimuutosten vaikutus liiketulokseen

 

Liiketulos: valuuttakurssivaikutus 10 % vahvistuminen Milj. EUR
   
USD 108
SEK -110
GBP 58

Herkkyys perustuu liiketoiminnan nettorahavirtaan seuraavien 12 kuukauden aikana. Laskelmassa ei ole huomioitu valuuttasuojauksia ja siinä oletetaan, että ainoastaan yksittäisissä valuuttakursseissa tapahtuu muutoksia. Valuuttakurssien heikkenemisen vaikutus olisi vastakkainen.Stora Enson osakkeet

 

Vaihtomäärä Helsinki Tukholma
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Tammikuu 272 642 96 881 420 489 105 27 779 373
Helmikuu 180 902 92 496 749 184 196 20 591 765
Maaliskuu 168 723 100 248 248 260 275 21 644 601
Yhteensä 622 267 289 626 417 933 576 70 015 739

 

 

Päätöskurssi Helsinki, EUR Tukholma, SEK
  A-osake R-osake A-osake R-osake
Tammikuu 9,30 8,69 82,45 76,80
Helmikuu 8,46 8,17 73,85 71,25
Maaliskuu 8,56 8,41 77,45 75,35

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Sijoitetun pääoman tuotto,                                       

ROCE (%)                                                                100 x         Liiketulos

                                                                                                     Sijoitettu pääoma 1) 2)

 

Sidotun pääoman tuotto,                                      100 x         Liiketulos  

ROOC (%)                                                                                  Sidottu pääoma 1) 2)

 

                                                                                          

Oman pääoman tuotto,                                         100 x         Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta – verot

ROE (%)                                                                                     Oma pääoma yhteensä 2)

                                                                                                                   

 

Omavaraisuusaste (%)                                          100 x         Oma pääoma yhteensä

                                                                                                     Taseen loppusumma

                                                                                                                   

 

                                                                                                                   

Korolliset nettovelat                                                                Korolliset velat – korolliset saamiset

 

Velkaantumisaste                                                                      Korolliset nettovelat

                                                                                                     Oma pääoma
 

                                                                                                                                       Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden

Kassatulos/osake                                                                     Tilikauden tulos 3) – poistot ja arvonalentumiset

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

 

Tulos/osake (EPS)                                                                    Tilikauden tulos 3)

                                                                                                     Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä

                                                                                                    


1) Sijoitettu pääoma = sidottu pääoma – nettoverovelka
2) Tilikauden keskiarvo
3) Jakaantuminen emoyhtiön omistajille


Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Markus Rauramo, talousjohtaja, p. 02046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380

Stora Enson vuoden 2011 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 21.7.2011 kello 13.00.

LEHDISTÖTILAISUUS HELSINGISSÄ

 

Aika:   13.15 paikallista aikaa tänään
Paikka: Marina Congress Center, Helsinki
Osoite: Katajanokanlaituri 6
Esitykset: Jouko Karvinen, toimitusjohtaja
Markus Rauramo, talousjohtaja

*
Tilaisuus pidetään suomeksi. Kysymyksiä voi esittää Jouko Karviselle ja Markus Rauramolle esityksen jälkeen.

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä talousjohtaja Markus Rauramo isännöivät tänään klo 14.30 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

 

09 7251 9036 Suomi
+44 (0)20 7806 1955 Keski-Eurooppa ja Iso-Britannia
+46 (0)8 5352 6407 Ruotsi
+1 212 444 0413 USA
Koodi 5372314#


Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ


 

Tilaa

Liitteet & linkit