Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2015

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.4.2015 klo 13.00


1–3/2015 (verrattuna 1–3/2014)

 • Liikevaihto 2 491 (2 568) milj. euroa – laski 3,0 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 3,0 % pääasiassa Montes del Platan sellutehtaan toiminnan käynnistämisen ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos oli 220 (182) milj. euroa eli 20,9 % korkeampi kuin vuosi sitten pääasiassa valuuttakurssivoittojen ja kustannusten alenemisen vuoksi.
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,15 (0,09) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta 171 (152) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 29 (20) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,6 (2,8), likviditeetti oli 1,3 (2,0) miljardia euroa.
 • Operatiivinen ROCE oli 10,1 % (8,6 %), operatiivinen ROCE ilman muutokseen liittyvää investointihanketta oli 11,3 % (10,9 %).

1–3/2015 (verrattuna 10–12/2014)

 • Liikevaihto laski 2,4 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja kasvoi 2,3 %.
 • Operatiivinen liiketulos kasvoi 5,3 % pääasiassa kausiluonteisesti alhaisempien kiinteiden kustannusten vuoksi, mutta tulosta heikensivät pohjoismaisten metsäosakkuusyhtiöiden Bergvik Skogin ja Tornatorin pienentyneet tulokset.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen tulosta:

Stora Enson ensimmäisen neljänneksen tulos oli vakaa, ja sitä tukivat meille suosiolliset valuuttakurssit. Kun rakenteellisesti hiipuvaa paperiliiketoimintaa ja myytyjä liiketoimintoja ei lasketa mukaan, niin liikevaihto kasvoi 3,0 % verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen.

Operatiivinen liiketulos kasvoi 20,9 %, kustannusten leikkausten ja suosiollisten valuuttakurssien ansiosta. Sijoitetun pääoman tuotto kasvoi 8,6 prosentista 10,1 prosenttiin.

Stora Enso jatkaa muutosta uusiutuvien materiaalien kasvuyritykseksi. Hyödymme jo nyt Montes del Platan sellutehtaan ylösajosta Uruguayssa. Lisäksi olemme parhaillaan aloittamassa ligniinin erottelemisen Sunilan tehtaalla, ja myöhemmin tänä vuonna käynnistämme kraftlinerin, ensikuituun pohjautuvan aaltopahvin raaka-aineen, tuotannon Varkauden tehtaalla. Vuoden 2015 aikana kasvatamme myös nestepakkauskartongin tuotantokapasiteettia Imatran tehtaillamme. Kesällä saamme päätökseen Puolassa sijaitsevan Murow’n sahan tuotantokapasiteetin parantamisinvestoinnin, ja lisäksi yhden muutoksemme avaintekijämme, Guangxin kuluttajapakkauskartonkitehtaan, odotetaan käynnistävän toimintansa vuoden 2016 puolivälissä. Elämme siis jännittäviä aikoja.

Jatkamme myös luopumista ydinliiketoimintaan kuulumattomasta omaisuudesta ja toimiamme kustannusten leikkaamiseksi. Ensimmäisen neljänneksen aikana myimme Uetersenin paperitehtaan Saksassa. Olemme myös ilmoittaneet suunnitelmista järkeistää Rakentamisen Ratkaisut -yksikön toimintaa Suomessa, mihin liittyy mahdollisesti noin 50 henkilön vähentäminen ja Pälkäneen tuotantoyksikön sulkeminen.

Tulevaisuuden näkymien osalta voin todeta, että vuoden 2015 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan nousevan hieman ensimmäisen neljänneksen 2 491 miljoonan euron liikevaihdosta. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen 220 milj. euron tasolla. Toisella neljänneksellä useilla tehtailla on huoltoseisokkeja. Kunnossapitokulujen negatiivisen vaikutuksen odotetaan olevan toisella neljänneksellä 30 milj. euroa suurempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Haluan kiittää henkilöstöämme sitoutumisesta, asiakkaitamme liiketoiminnasta ja sijoittajiamme luottamuksesta. Teemme kovasti töitä tuottaaksemme lisäarvoa sidosryhmillemme tänään ja tulevaisuudessa."

Muutos

 • Stora Enson Guangxin tehdasprojekti edistyy suunnitellusti. Kuten aiemmin on ilmoitettu, kuluttajapakkauskartonkitehtaan odotetaan aloittavan tuotannon vuoden 2016 puolivälissä.
 • Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntaminen ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta tuottavaksi koneeksi etenee suunnitellusti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2015 lopussa.

Uudelleenjärjestelyt ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myynti

 • Helmikuussa Stora Enso sai päätökseen erikoispaperia ja päällystettyä hienopaperia valmistavan Uetersenin tehtaan myynnin.

AVAINLUVUT

Milj. euroa 1–3/15 1–3/14 Muutos %
1–3/15–
1–3/14
10–12/14 Muutos %
1–3/15–
10–12/14
2014
Liikevaihto 2 491 2 568 -3,0 % 2 552 -2,4 % 10 213
Operatiivinen EBITDA 340 302 12,6 % 308 10,4 % 1 269
Operatiivinen liiketulos 220 182 20,9 % 209 5,3 % 810
Liiketulos (IFRS) 215 195 10,3 % -95 n/m 400
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 154 106 45,3 % 32 n/m 399
Tulos ennen veroja 162 130 24,6 % -193 183,9 % 120
Tilikauden tulos 129 100 29,0 % -134 196,3 % 90
Korolliset nettovelat 3 444 3 165 8,8 % 3 274 5,2 % 3 274
Operatiivinen ROCE 10,1 % 8,6 %   9,7 %   9,5 %
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,15 0,09   0,06   0,40
Tulos/osake, euroa 0,16 0,13   -0,15   0,13
Velkaantumisaste 0,65 0,60   0,65   0,65
Henkilöstö keskimäärin 26 781 28 813 -7,1 % 27 987 -4,3 % 29 009
Työtapaturmat (TRI) 10,1 13,0* -22,3 % 12,4 -18,5 % 12,5
Poissaoloihin johtaneet tapaturmat (LTA) 4,8 5,8 -17,2 % 5,2 -7,7 % 5,2

Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
Kertaluonteiset erät. Nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

* Uudelleenlaskettu: -0,8

TILAISUUDET LIITTYEN ENSIMMÄISEN NELJÄNNEKSEN TULOKSEEN

Lehdistötilaisuus Helsingissä                   
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen lehdistötilaisuudessa, joka pidetään klo 13.15 Marina Congress Centerissä (Katajanokanlaituri 6, Helsinki). Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/s/storaenso/storaenso_2015_0422_q1/

Webcastin jälkeen Seppo Parvelle voi esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi pidetään klo 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Webcast-lähetystä voi seurata osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/e4k9e7tb. Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys 09-6937 9543
Tunnuskoodi 9963795

Linkit webcasteihin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta: www.storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Stora Enson vuoden 2015 toisen neljänneksen tulos julkistetaan 21.7.2015.
Stora Enson Capital Markets Day pidetään Lontoossa 28.5.2015.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Tilaa

Liitteet & linkit