Stora Enson puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2018

Kestävä kannattava kasvu jatkuu tilapäisestä vastatuulesta huolimatta
 
STORA ENSO OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 20.7.2018 klo 9.30

Q2/2018 (verrattuna Q2/2017)

  • Liikevaihto kasvoi 5,4 % 2 664 (2 528) milj. euroon puun saatavuusongelmista huolimatta. Taustalla olivat suotuisat hinnat ja myynnin jakauman aktiivinen hallinta.
  • Operatiivinen liiketulos kasvoi 49,4 % 327 (219) milj. euroon puunhankinnan ja Consumer Board ‑divisioonan tuotannon tilapäisistä haasteista huolimatta. Taustalla olivat suotuisat hinnat ja myynnin jakauman aktiivinen hallinta.
  • Taseen vahvistuminen jatkui korkeammasta osingosta huolimatta ja nettovelka pieneni 10 %. Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan koheni 1,3:een (1,9).
  • Operatiivinen ROCE oli 15,5 % (10,3 %). Tämä oli neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin saavutettiin yli 13 %:n tavoitetaso.
  • Stora Enso ilmoitti tänään asettanneensa uudet tavoitetasot nettovelan suhteelle operatiiviseen EBITDAan (< 2,0) ja nettovelkaantumisasteelle (< 0,6).

Q1–Q2/2018 (verrattuna Q1–Q2/2017)

  • Liikevaihto kasvoi 4,3 % ja oli 5 243 milj. euroa. Liikevaihto ilman myytyä Puumerkkiä kasvoi 5,8 %.
  • Operatiivinen liiketulos kasvoi 696 milj. euroa eli 60,4 %, mikä johtui pääasiassa suotuisista hinnoista sekä myynnin jakauman aktiivisesta hallinnasta.

Näkymät
Vuoden 2018 kolmannen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuoden 2018 toisen neljänneksen 2 664 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin vuoden 2018 toisen neljänneksen 327 milj. euroa.

Suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien vaikutuksen arvioidaan olevan noin 5 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä. Toisen neljänneksen huoltoseisokkien vaikutus oli 15 milj. euroa suurempi kuin alunperin arvioitiin. Puunhankinnan arvioidaan jatkuvan Pohjoismaissa kireänä, sillä metsäpalojen vaara vaikuttaa korjuuolosuhteisiin. Puunhankintahaasteiden negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 10 milj. euroa kolmannella neljänneksellä. Nämä vaikutukset sisältyvät edellä esitettyihin näkymiin.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q2/18 Q2/17 Muutos %
  Q2/18–Q2/17
Q1/18 Muutos %
  Q2/18–Q1/18
Q1–Q2/18  Q1–Q2/17 Muutos %
  Q1–Q2/18– Q1–Q2/17
2017
Liikevaihto 2 664 2 528 5,4 % 2 579 3,3 % 5 243 5 025 4,3 % 10 045
Operatiivinen   EBITDA 466 359 29,8 % 504 -7,5 % 970 728 33,2 % 1 587
Operatiivinen   liiketulos 327 219 49,4 % 369 -11,3 % 696 434 60,4 % 1 004
Operatiivinen   liiketulos, % 12,3 % 8,7 % 14,3 % 13,3 % 8,6 % 10,0 %
Liiketulos   (IFRS) 317 205 54,5 % 355 -10,8 % 672 398 68,8 % 904
Tulos   ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 285 153 86,2 % 333 -14,4 % 618 344 79,6 % 826
Tulos   ennen veroja 257 145 77,3 % 333 -22,8 % 590 309 91,0 % 742
Katsauskauden   tulos 213 143 49,0 % 273 -21,9 % 486 250 94,4 % 614
Korolliset   nettovelat 2 442 2 724 -10,4 % 2 226 9,7 % 2 442 2 724 -10,4 % 2 253
Operatiivinen   sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 15,5 % 10,3 % 17,7 % 16,5 % 10,2 % 11,9 %
Tulos/osake   ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,31 0,19 64,7 % 0,35 -10,6 % 0,66 0,36 84,2 % 0,89
Tulos/osake,   euroa 0,28 0,19 46,3 % 0,35 -20,6 % 0,63 0,33 90,3 % 0,79
Nettovelan   suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 1,3 1,9 1,3 1,3 1,9 1,4
Henkilöstö   keskimäärin 26 155 26 581 -1,6 % 25 442 2,8 % 25 798 25 999 -0,8 % 20 206

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2018 toisen vuosineljänneksen tulosta:
”Liikevaihtomme on kasvanut kuuden peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, mikä osoittaa, että olemme päässeet kestävän kannattavan kasvun uralle. Neljänneksen aikana liikevaihto kasvoi yli 5 %, mutta jos luvuista jätetään pois myyty Puumerkki, kasvua oli 7 %. Merkittävimpiä syitä tähän olivat suotuisat hinnat sekä myynnin jakauman onnistunut hallinta.

Olen ylpeä operatiivisen liiketuloksen 50 %:n kasvusta 327 milj. euroon vuosineljänneksen aikana kohtaamastamme tilapäisestä vastatuulesta huolimatta. Tuotannolliset haasteet, kunnossapito ja kireä puunhankintatilanne vaikuttivat tulokseen negatiivisesti. Consumer Board ‑divisioonan volyymejä huomattavasti supistaneista tuotannollisista vaikeuksista huolimattakin divisioona saavutti kaikkien aikojen ennätysliikevaihdon. Meillä on kaiken kaikkiaan vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia jäljellä.

Packaging Solutions ‑divisioonan vahva tulos jatkui edelleen, Biomaterials-divisioonan liikevaihto ja kannattavuus olivat paremmat kuin koskaan, Wood Products ‑divisioonassa sijoitetun pääoman tuotto oli ennätystasolla ja Paper-divisioonassa kannattavuus koheni merkittävästi. Kautta linjan tulokset ovat olleet erinomaisia.

Olen iloinen myös siitä, että operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto, joka oli lähes 16 %, ylitti strategisen tavoitteemme jo neljännellä peräkkäisellä vuosineljänneksellä. Tase jatkoi vahvistumistaan ja nettovelka pieneni yli 10 %. Kaikissa divisioonissa on päästy ennätyslukuihin tai muuten tehty vahvaa tulosta.

Muutoshankkeemme etenevät hyvin. Viilupuun (LVL) tuotannon ylösajo Varkauden tehtaalla saatiin valmiiksi vuosineljänneksen aikana, ja investointi uuteen ristiinliimattujen puuelementtien (CLT) tuotantoyksikköön Gruvönin sahalla etenee suunnitellusti. Skutskärin tehtaan uusi revinnäissellulinja on nyt valmis ja aloittanut tuotannon.

Kuluttajapakkauskartongissa ja pakkausratkaisuissa liiketoiminta kasvaa, ja parhaillaan teemme kannattavuusselvitystä Oulun paperitehtaan mahdollisesta muuntamisesta tuottamaan pakkauskartonkia. Tehtaan muuntaminen antaisi meille mahdollisuuden edetä jälleen yhden askeleen muutosmatkallamme. Vaihtoehtona on jatkaa nykyistä hienopaperin tuotantoa.

Olen erittäin tyytyväinen uusiin kunnianhimoisempiin taloudellisiin tavoitteisiimme liittyen nettovelan suhteeseen operatiiviseen EBITDAan ja nettovelkaantumisasteeseen. Tämä viestittää tavoitettamme saavuttaa investment grade -tason luottoluokitus.

Accelerator-ohjelmamme tuottaa tulosta. Olemme allekirjoittaneet kehittämisyhteistyösopimuksen suomalaisen startup-yrityksen Sulapacin kanssa, joka oli yksi ohjelman osallistujista. Muovijäte on koko maailmaa vaivaava ongelma, mutta yhdessä Sulapacin kanssa voimme kantaa kortemme kekoon sen torjumiseksi pyrkimällä laajentamaan täysin uusiutuvien, kierrätettävien ja biohajoavien pakkausmateriaalien käyttöä.

Toukokuussa 150 vierasta juhli kanssamme Stora Enson puukuitupohjaisia biokomposiitteja valmistavan tuotantolinjan avajaisia. Linja on Euroopan suurin, ja sen tuotteilla otamme osaa fossiilisten raaka-aineiden vähittäiseen korvaamiseen.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Lehdistötilaisuus ja webcast klo 11.00  
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja viestintäjohtaja Ulrika Lilja esittelevät tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä, ja sitä voi seurata osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2018-07-20-q2.

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 14.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/m6/p/rdj7ikgk.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora   lähetys klo 14.30 p. 09 7479 0361
Tunnuskoodi 5039731


Linkit webcast-lähetyksiin ovat myös Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors 


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson puolivuosikatsauksesta tammi–kesäkuulta 2018. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors 


STORA ENSO OYJ 

Tilaa