Stora Enson Q2/2014 kertaluonteisilla erillä 106 MEUR negatiivinen vaikutus sisältäen kustannuksen Corbehemin tehtaan suunnitellusta sulkemisesta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.7.2014 klo 12.59

Stora Enso kirjaa vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen tulokseen kertaluonteiset erät, joilla on noin 106 milj. euron negatiivinen nettovaikutus liiketulokseen ja noin 1 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroihin. Kertaluonteiset erät vähentävät osakekohtaista tulosta 0,13 euroa.

Corbehemin tehtaan suunniteltu sulkeminen
Suurin erä on Printing and Reading –segmentin negatiivinen noin 81 miljoonan euron kulu, joka liittyy tappiollisen ranskalaisen Corbehemin tehtaan suunniteltuun pysyvään sulkemiseen ja sisältää noin 7 milj. euron ei-kassavaikutteisen alaskirjauksen. Suunnitellun sulkemisen kustannus perustuu Ranskan lain mukaisiin vaatimuksiin.

Stora Enson on etsinyt aktiivisesti lokakuusta 2012 alkaen Corbehemin tehtaalle uutta omistajaa, joka tarjoaisi tehtaalle ja sen työntekijöille kestävän, pitkäaikaisen ratkaisun. Huolimatta merkittävistä ponnisteluista, joihin osallistui yritysjärjestelykonsultteja, lainopillisia neuvonantajia sekä asialleen omistautunut projektiryhmä, etsintä osoittautui menestyksettömäksi. Yksikön operatiivinen EBITDA prosessin alusta alkaen oli yhteensä negatiivinen 34 milj. euroa.

Tehdas on ollut seisokissa tammikuusta 2014 asti. Neuvottelut työntekijöiden edustajien kanssa on nyt saatu päätökseen. Ranskan työvoimaviranomaiset vahvistivat 10. kesäkuuta 2014 ammattiliittojen kanssa neuvotellun ja sovitun henkilöstön sosiaaliohjelman. Stora Enso tukee sosiaaliohjelman puitteissa Corbehemin tehtaan työntekijöitä lieventääkseen tehtaan sulkemiseen liittyvien irtisanomisten vaikutusta.

Muut kertaluonteiset erät

  • Negatiivinen Printing and Reading –liiketoiminnan noin 34 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta Saksan Uetersenin tehtaan meneillään olevasta myynnistä  johtuvista aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista ja varaston arvonalentumisista. Kauppa viivästyy alkuperäisestä tavoiteaikataulustaan heinäkuun puolivälistä viranomaishyväksyntäprosessin takia.
  • Negatiivinen Muut-segmentin noin 9 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta logistiikkasopimuksen irtisanomisesta.
  • Positiivinen Muut-segmentin noin 18 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta maa-alueiden vaihtojärjestelyistä konsernin osakkuus- ja yhteisyritys Bergvik Skogissa.

Kertaluonteisten erien* jakautuminen segmenttien välillä

Segmentti Milj. euroa
Printing and Reading -115
Biomaterials -
Building and Living -
Renewable Packaging -
Muut 9
Liiketulos -106
Tuloverot 1
Nettotulos -105

* Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity normaaliin liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:

Seppo Parvi
talousjohtaja
puh. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 02046 21242

Tilaa