Stora Enson suljettu ikkuna muuttuu

Stora Enso Oyj Pörssitiedote 1.6.2007 klo 9.00 GMT
Stora Enso on muuttanut ns. suljetun ikkunansa kestoaikaa. Suljettu
ikkuna alkaa välittömästi raportointiajanjakson päätyttyä ja kestää
kyseisen vuosineljänneksen tuloksen julkistamiseen saakka. Yhtiö ei
kommentoi markkinanäkymiä eikä tapaa rahoitusmarkkinoiden tai
tiedotusvälineiden edustajia suljetun ikkunan aikana. Suljetun
ikkunan aikana sisäpiiriläiset eivät saa käydä kauppaa yhtiön
arvopapereilla. Suljetun ikkunan kesto on aikaisemmin ollut kaksi
viikkoa.

Stora Enson suljettu ikkuna ennen toisen neljänneksen tuloksen
julkistamista alkaa maanantaina 2.7.2007.

Lisätietoja:
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. +358 2046 21242

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJp.p.   Jussi Siitonen        Leena Bergqvist

Tilaa