Stora Enson tilinpäätöstiedote 2016

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 3.2.2017 klo 13.00

Beihain tehtaan nopealla ylösajolla ja lehtipuusellun matalilla hinnoilla negatiivinen vaikutus vakaaseen neljännekseen. Osinkoehdotus nousee 0,37 euroon osakkeelta.

Q4/2016 (verrattuna Q4/2015)

 • Liikevaihto 2 438 (2 487) milj. euroa laski 2,0 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi 4,5 % pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ja Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajon ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos laski 21,1 % 191 (242) milj. euroon johtuen pääasiassa historiallisen alhaisista lehtipuusellun hinnoista Biomaterials-divisioonassa, joiden vaikutus oli 35 milj. euroa, sekä Beihain toimintojen ylösajosta johtuvasta, hieman odotettua suuremmasta 25 milj. euron negatiivisesta vaikutuksesta ja Enocellin tehtaan voimalaitoksen käyttöhäiriön 5 milj. euron negatiivisesta vaikutuksesta. Operatiivinen liiketulosprosentti oli 7,8 % (9,7 %).
 • Osakekohtainen tulos 0,12 (0,53) euroa. Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laski 0,17 (0,78) euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta säilyi vahvana ja oli 461 (412) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 240 (75) milj. euroa.
 • Taseen vahvistuminen jatkui edelleen; nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,0 (2,3), likviditeetti oli 949 (807) milj. euroa.
 • Operatiivinen ROCE oli 8,9 % (11,3 %), operatiivinen ROCE ilman Beihain investointia 12,1 % (13,3 %).

Q4/2016 (verrattuna Q3/2016)

 • Liikevaihto 2 438 (2 393) milj. euroa kasvoi 1,9 %. Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi 4,9 %.
 • Operatiivinen liiketulos 191 (219) milj. euroa laski 12,8 %, pääasiassa historiallisen alhaisten lehtipuusellun hintojen ja korkeampien kiinteiden kustannusten takia.

Vuosi 2016 (verrattuna vuoteen 2015)

 • Liikevaihto 9 802 (10 040) milj. euroa laski 2,4 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa sekä myytyä Barcelonan tehdasta kasvoi 3,1 % pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ja Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajojen ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos 884 (915) milj. euroa laski 3,4 % pääasiassa historiallisen alhaisten lehtipuusellun hintojen takia, Beihain toimintojen ylösajosta johtuvan 74 milj. euron negatiivisen vaikutuksen takia ja muista muutoshankkeista johtuvien suurempien kiinteiden kustannusten sekä Biomaterials-divisioonan lisääntyneiden innovaatiotoimintojen takia. Paper-divisioonalla oli 134 milj. euron positiivinen vaikutus operatiiviseen liiketulokseen
 • Osakekohtainen tulos 0,59 (1,02) euroa. Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä laski 0,65 (1,24) euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 1 633 (1 556) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 834 (599) milj. euroa.
 • Stora Enson hallitus esittää, että osinkoa korotetaan 0,33 eurosta 0,37 euroon osaketta kohti.

Muutos 

 • Beihain tehtaan ylösajo etenee suunniteltua aikataulua nopeammin sekä laadun että tuotantomäärien osalta. Kuluttajapakkauskartonkikoneen odotetaan saavuttavan täyden tuotannon 18–24 kuukaudessa toukokuussa 2016 tapahtuneesta käynnistyksestä. Valkaistua kemitermomekaanista (BCTMP) massaa valmistava laitos käynnistyi viimeisellä neljänneksellä. Tehtaan odotetaan saavuttavan EBITDA-kannattavuusrajan vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä.
 • Stora Enso harkitsee uudelleen suunnitelmaansa rakentaa kemiallista sellua valmistava tehdas Kiinan Beihaihin.
 • Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajo etenee. Tehtaan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2017 jälkipuoliskon aikana. Tehtaan odotetaan saavuttavan EBIT-kannattavuusrajan vuoden 2017 toisella neljänneksellä.
 • Varkauden tehtaan puisten rakennuskomponenttien (LVL) tuotantolinja on käyttöönottovaiheessa. Linjan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2018 puolivälissä.

Näkymät

Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla vuoden 2016 viimeisen neljänneksen 2 438 milj. euron kanssa ja operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän vuoden 2016 viimeisen neljänneksen 191 milj. euron tasolla. Vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen operatiivisen liiketuloksen ennuste sisältää 34 milj. euron negatiivisen vaikutuksen Beihain toimintojen ylösajosta ja 10 milj. euron negatiivisen vaikutuksen Enocellin tehtaan voimalaitoksen käyttöhäiriöstä. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä ei ole merkittäviä vuotuisia huoltoseisokkeja.

Stora Enso käynnistää kannattavuuden parantamisohjelman, jonka tavoitteena on pienentää vuosittaisia kustannuksia 50 milj. euroa. Täysi vaikutus saavutetaan vuoden 2018 aikana.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2016 viimeisen neljänneksen tulosta:

”Vuosi 2016 oli merkittävä virstanpylväs muutosmatkallamme. Saimme raskaan investointiohjelmamme suurilta osin valmiiksi ja jatkamme tiivistä keskittymistä asiakkaisiin ja innovaatioon. Olemme näin ollen valmistautuneet hyvin vuoteen 2017 ja pidemmällekin tulevaisuuteen.

Viimeisellä neljänneksellä liikevaihtomme ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi 4,5 % pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ja Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajojen ansiosta. Operatiivinen liiketulos oli 191 milj. euroa verrattuna edellisvuoden 242 milj. euroon. Tämä johtuu pääasiassa historiallisen alhaisista lehtipuusellun hinnoista, joiden vaikutus oli 35 milj. euroa, Beihain tehtaan ylösajon 25 milj. euron negatiivisesta vaikutuksesta ja Enocellin tehtaan voimalaitoksen käyttöhäiriön 5 milj. euron negatiivisesta vaikutuksesta. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 461 milj. euroa, toisena peräkkäisenä neljänneksenä. Taseen vahvistuminen jatkui edelleen ja nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,0.

Muutoksemme jatkuu, ja olen tyytyväinen siitä että Beihain tehtaan ylösajo etenee suunniteltua aikataulua nopeammin sekä laadun että tuotantomäärien osalta. Kuten neljänneksen aikana ilmoitimme, harkitsemme uudelleen suunnitelmaamme rakentaa kemiallista sellua valmistava tehdas Beihaihin. Tällä päätöksellä ei olisi vaikutusta toimintoihimme Beihain tehtaalla. Kemiallisen sellun hankinta Beihain tehtaalle markkinoilta tai oman globaalin lehtipuusellun tarjontamme hyödyntäminen ovat meille toimivia vaihtoehtoja.

Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajo etenee, ja odotamme saavuttavamme EBIT-kannattavuusrajan vuoden 2017 toisella neljänneksellä. Myös Varkauden tehtaan puisten rakennuskomponenttien (LVL) tuotantolinjaa ajetaan ylös, ja tuoteoptimointi on meneillään. Yli 70 % tuotteista sertifioitiin viimeisen neljänneksen aikana, ja jäljellä olevia sertifikaatteja odotetaan vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Helsinkiin rakennettavan Wood Cityn ensimmäisen asuinrakennuksen pystytys alkoi joulukuussa. Wood City rakennetaan massiivipuusta, ja monikerroksiset rakennukset rakennetaan Varkauden tehtaaltamme peräisin olevista LVL-komponenteista.

Jatkamme investointeja, joilla nopeutamme muutostamme uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Tammikuussa ilmoitimme investoivamme yhteensä 9,1 milj. euroa mikrokuitusellun (MFC) kaupallistamiseen kartonkipakkauksissa. Investointi kohdistuu kuluttajapakkauskartonkitehtaisiin Suomessa ja Ruotsissa. Meillä on vahva usko mikrokuituselluun. Erinomaisten vahvuusominaisuuksiensa ja sataprosenttisesti uusiutuvien raaka-aineidensa ansiosta se voi korvata fossiiliset materiaalit, kuten muovin, erilaisissa käyttösovelluksissa. Tämän lisäksi investoimme 12 milj. euroa uuteen biokomposiittirakeiden tuotantolinjaan Ruotsissa. Tämä on jälleen yksi esimerkki kyvystämme tarjota innovatiivinen ja kestävämpi vaihtoehto muoville. Paper-divisioonassa vuosi päättyi hyvin vahvoissa merkeissä huolimatta jatkuvista haasteista markkinoilla.

Olen tyytyväinen siitä, että Stora Enso nimetty maailmanlaajuiseksi edelläkävijäksi ilmastonmuutoksen vastaisten tekojensa ja strategiansa ansiosta. Kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio CDP on listannut Stora Enson ”Supplier Climate A List” -ryhmäänsä. Suomen johtava, voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto palkitsi meidät myös Suomen parhaasta vastuullisuusraportista toisena peräkkäisenä vuonna. On hienoa, että myös media ja yritysvastuuopiskelijat pitivät raporttiamme parhaana.

Olen iloinen voidessani todeta, että vaikka investoimme Stora Enson tulevaisuuteen, voimme antaa enemmän myös osakkeenomistajillemme. Hallitus esittää että vuodelta 2016 maksetaan osinkoa 0,37 euroa osaketta kohti, mikä on 0,04 euroa enemmän kuin vuosi sitten.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja

Tunnusluvut

Milj. euroa Q4/16 Q4/15 Muutos %
  Q4/16–Q4/15
Q3/16 Muutos %
  Q4/16–Q3/16
2016 2015 Muutos % 2016–2015
Liikevaihto 2 438 2 487 -2,0 % 2 393 1,9 % 9 802 10 040 -2,4 %
Operatiivinen EBITDA¹ 310 351 -11,7 % 343 -9,6 % 1 371 1 408 -2,6 %
Operatiivinen   liiketulos 191 242 -21,1 % 219 -12,8 % 884 915 -3,4 %
Operatiivinen   liiketulos, % 7,8 % 9,7 % 9,2 % 9,0 % 9,1 %
Liiketulos (IFRS) 145 393 -63,1 % 196 -26,0 % 783 1 059 -26,1 %
Tulos ennen veroja ja   ilman vertailu-kelpoisuuteen vaikuttavia eriä 110 610 -82,0 % 170 -35,3 % 575 1 048 -45,1 %
Tulos ennen veroja 76 360 -78,9 % 161 -52,8 % 541 814 -33,5 %
Katsauskauden tulos 56 407 -86,2 % 119 -52,9 % 407 783 -48,0 %
Korolliset nettovelat 2 726 3 240 -15,9 % 2 899 -6,0 % 2 726 3 240 -15,9 %
Operatiivinen ROCE 8,9 % 11,3 % 10,1 % 10,2 % 10,6 %
Tulos/osake (EPS)   ilman vertailu-kelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,17 0,78 0,17 0,65 1,24
Tulos/osake, euroa 0,12 0,53 0,16 0,59 1,02
Velkaantumisaste 0,47 0,60 0,52 0,47 0,60
Nettovelan suhde   edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan¹ 2,0 2,3 2,1 2,0 2,3
Kiinteät   kustannukset/liikevaihto 25,8 % 25,7 % 25,5 % 25,3 % 25,0 %
Henkilöstö keskimäärin 26 135 26 080 0,2 % 26 819 -2,6 % 26 269 26 783 -1,9 %
Työtapaturmat (TRI), taajuus 10,9 12,6 -13,5 % 10,5 3,8 % 11,7 11,0 6,4 %
Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA), taajuus 4,3 5,6 -23,2 % 4,4 -2,3 % 4,4 4,7 -6,4 %

TRI (Total recordable incidents) -taajuus = lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
LTA (Lost-time accident) -taajuus = poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
¹ Vertailukausia koskevat tiedot on oikaistu vastaamaan uutta raportointirakennetta. Katso kappale Muutos biologisten hyödykkeiden kasvatuskustannusten raportoinnissa Taloudelliset tiedot -osion alusta.

1) Lehdistötilaisuus Helsingissä klo 14.00               
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.00. Tilaisuus järjestetään Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1 ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa
https://storaenso.videosync.fi/2017-02-03-q4/ 

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.30
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.30 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa http://edge.media-server.com/m/p/i56xkqab
Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot (klo 15.30):

Suora lähetys           p. 09 6937 9590

Tunnuskoodi            3016583

Linkit webcasteihin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors 

Stora Enson vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tulos julkaistaan 27.4.2017.

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Liisa Nyyssönen, johtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 544 3491 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

 STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Seppo Parvi
talousjohtaja
puh. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767

Liisa Nyyssönen
johtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 544 3491