Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.4.2012 klo 13.01

”Ensimmäisen neljänneksen tuloksemme vastasi helmikuussa antamaamme tulevaisuudennäkymää. Sijoitetun pääoman tuotto jäi kuitenkin alle pääomakustannusten, mikä osoittaa jatkuvan tarpeen parantaa kulurakennettamme ja toimintaamme. Hintapaineiden ja hitaasti tulostamme parantavan muuttuvien kustannusten pienenemisen lisäksi meillä oli operatiiviseen toimintaan liittyviä haasteita useilla tehtaillamme, kuten Biomaterials-liiketoiminta-alueeseen kuuluvilla tehtailla Pohjoismaissa. Positiivista on, että pystymme itse selviytymään näistä haasteista, eikä meidän tarvitse vain odotella ulkoisten olosuhteiden kehittyvän eduksemme.

Ensimmäisen neljänneksen aikana veimme eteenpäin ilmoittamiamme suunnitelmia tehokkuuden parantamiseksi tietyillä liiketoiminta-alueilla – aikakauslehtipapereissa sekä Ruotsin tehtaiden kunnossapidossa ja toiminnassa yleisemminkin. On tärkeää, että nämä ponnistelut näyttävät esimerkkiä jokaiselle liiketoiminta-alueelle ja jokaiselle tehtaalle – ja mitä nopeammin, sitä parempi.

Kassatilanteemme säilyi verrattain vahvana, käyttöpääomamme kehittyi edelleen myönteisesti ja erittäin hyvä likviditeettimme parantui. Kassavirtavetureidemme pitäminen hyvässä kunnossa on ollut ja tulee edelleen olemaan tärkeä tavoite kasvuinvestointiemme rahoittamiseksi Uruguayssa ja Kiinassa. Olen erittäin innoissani uusimmasta investointipäätöksestämme rakentaa Kiinaan
paikallisesti kasvatettuun uusiutuvaan raaka-aineiseen perustuva huippuluokan integroitu kartonki- ja sellutehdas, joka hyödyttää paikallisia kuluttajia Kiinassa, maailman nopeimmin kasvavilla markkinoilla. Molemmat näistä aiemmin julkaisemistamme investoinneista ovat merkittäviä askeleita muuttaessamme yhtiötämme arvoa tuottavaksi uusiutuvien materiaalien yhtiöksi kasvumarkkinoilla. Tämä matka tulee viemään useita vuosia, mutta olemme hyvässä vauhdissa, ja tarkoituksemme on vain kiihdyttää muutoksen tahtia.”

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 30 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2011 oli 11,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa