Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta:

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.4.2011 klo 13.01

”Lupasimme kolme kuukautta sitten yltävämme entistäkin parempaan tulokseen paremman hinnoittelun ja keventyneen kustannustason avulla − ja lupauksemme piti. Kannattavuutemme on parantunut merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Erityisesti tuloksessa näkyy tuotteidemme hintojen selvä nousu kaikissa segmenteissä edelliseen vuoteen verrattuna. Mikä kuitenkin tärkeintä, parannukset eivät ole ainoastaan markkinoiden varovaisen elpymisen ansiota. Ne kertovat ennen kaikkea hintojen parantamisen eteen tekemästämme omaehtoisesta työstä, jota olemme jatkaneet samanaikaisesti tuotannon ja kapasiteetin supistamisen sekä jo vuosia sitten käynnistyneiden kustannusleikkausten kanssa.

Tuottavuuden ja kustannusten parantaminen jatkuu satojen paikallisten ideoiden ja aloitteiden kautta kyseenalaistaessamme ja uudistaessamme vanhoja tapojamme tehdä asioita − tai pohtiessamme sitä, pitääkö meidän lainkaan tehdä samoja asioita kuin ennen. Kuten toimintaympäristömme on viimeisten kolmen kuukauden aikana yhdessä kasvavien kustannusinflaatiopaineiden kanssa osoittanut, kilpailu ei ole koskaan ohi. Kohoava kustannusinflaatio on lähitulevaisuutemme selkein huolenaihe. Vain kolme kuukautta sitten arvioimme vuoden 2011 kustannusinflaatioksi noin 3 prosenttia vuoteen 2010 verrattuna. Nyt uusi arviomme on 4 prosenttia. Ennusteen nostamisen taustalla ovat ennen kaikkea kierrätyskuidun ja eräiden kemikaalien kustannusten nousu. Nykyisten, jo meneillään olevien kustannustason, tuottavuuden, asiakkuuksien hallinnan ja tuotevalikoiman parantamiseen tähtäävien omien toimenpiteidemme merkitys jatkuu entistä tärkeämpänä alati muuttuvassa toimintaympäristössämme.

Alkuvuoden aikana on saatu useita konkreettisia todisteita kasvumarkkinoihin pohjautuvan strategiamme etenemisestä. Uruguayhyn rakennettavan huippuluokan sellutehtaan, Montes del Platan, lisäksi julkaisimme investoinnin Puolan Ostrołękassa aaltopahvin raaka-ainetta valmistavaan koneeseen, jonka tuottama vahvempi raaka-aine mahdollistaa entistä kevyempien pakkausten valmistamisen. Laajennamme myös rakennuselementtien tuotantoa Itävallassa, mikä tarjoaa vahvan perustan rakentamisen ratkaisujen tulevaisuuden kasvulle, puupohjainen monikerrosrakentaminen mukaan lukien. Ja tänään julkaisimme Skoghallin nestepakkauskartonkitehtaan kustannustehokkuutta parantavan investoinnin Ruotsissa. Neljä konkreettista askelta, jotka vahvistavat Stora Enson asemaa hyvää tuottoa tekevillä strategisilla kasvualueilla.

Kehityshankkeemme ja tulevaisuuteemme ovat meille erittäin tärkeitä. Nyt onkin aika kertoa myös muille sisäisestä muutosprosessistamme, ”Rethinkistä”. Kyseenalaistamme ja uudistamme vanhoja toimitatapojamme kaikessa mitä teemme − tuotteista ja asiakkaista yritysvastuuseen saakka − kuten erillisessä lehdistötiedotteessamme ja uuden visuaalisen identiteettimme kautta kuvailemme. Etenemme toimintamme jatkuvan parantamisen tiellä, toteutamme strategiaamme − ja vauhtimme vain kasvaa.”

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ
 

Tilaa