Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua toisen vuosineljänneksen tulosta:

”Erittäin vakuuttava tulos toisella neljänneksellä”               
STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2010 klo 9.01                 

”Stora Enson toisen neljänneksen tulos on vahva millä tahansa mittarilla    
mitattuna. 213 miljoonan euron liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän 
arvon muutoksia, 305 miljoonan euron liiketoimintojen nettorahavirta, 10,5   
prosentin sijoitetun pääoman tuotto ja 856 miljoonan euron kassavarat eivät ole 
vain huikeita parannuksia vuoden takaiseen vaan ennen kaikkea todiste siitä,  
että viime vuosien hyvissä ajoin tehdyt, erittäin vaikeatkin toimenpiteet,   
tuottavat tulosta. Toisen vuosineljänneksen vahvaa tulosta edesauttoivat myös  
ulkoiset tekijät, erityisesti myynnin merkittävä elpyminen vuoden 2009 toisen  
vuosineljänneksen erittäin alhaiselta tasolta, selvästi alhaisempi kustannustaso
ja heikompi euro. Hyödyimme myös sellun hinnannoususta ja toimenpiteistä, joita 
ajoimme läpi hintoihin ja asiakkuuksiin liittyen lähes jokaisessa segmentissä. 
Se tosiasia, että kaikki kuusi liiketoimintasegmenttiä, sanomalehti- ja     
kirjapapereita lukuun ottamatta, osoittavat vahvaa tulosparannusta vuositasolla,
on toinen positiivinen todiste siitä, että valitsemamme tie on oikea -     
keskitymme jatkossakin niihin asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa.      

Vaikka toisen vuosineljänneksen tulos on kokonaisuudessaan vahva, sanomalehti- 
ja kirjapaperisegmentin tappiot osoittavat selvästi sen, ettei rakenteellinen  
ylikapasiteettitilanne ole hävinnyt. Tämä tarkoittaa valitettavasti myös sitä, 
että tuore päätös sulkea pysyvästi kaksi sanomalehtipaperikonetta Varkaudessa  
oli ehdottomasti välttämätön, mutta sekään ei riitä ongelman ratkaisemiseksi.  
Jatkammekin aktiivisesti hinnoittelun ja asiakkuuksien hallintaa kannattavuuden 
parantamiseksi entisestään. Jatkamme myös kannattavuuden tarkastelua      
kokonaisuudessaan, ja jos tarvetta ilmenee, emme epäröi toimia jatkossakaan.  

Kolmannen vuosineljänneksen näkymät ovat kaksijakoiset ja edelleen epävarmat.  
Vaikka myyntimäärät ovat nousseet vuoden 2009 erittäin alhaiselta tasolta,   
kaikkien paperilaatujen kysyntä on ollut ja jatkuu pitkällä aikavälillä selvästi
ennen vuoden 2008 talouskriisiä saavutettua tasoa alhaisempana. Toimiminen   
näissä olosuhteissa kannattavasti vaatii jatkuvaa keskittymistä kulujen ja   
kapasiteetin hallintaan - parempien aikojen odottaminen ei edelleenkään auta  
ketään. Toisen neljänneksen aikana toteutettujen hinnankorotusten lisäksi olemme
ilmoittaneet lisäkorotuksista, jotka tulevat vaikuttamaan kolmannen       
vuosineljänneksen jälkimmäisellä puoliskolla. Odotammekin hinnankorotuksia,   
pienempiä ja suurempia, jatkossa kaikissa segmenteissä, jopa sanomalehti- ja  
kirjapapereissa. Nämä korotukset ovat välttämättömiä, jotta pystymme pitämään  
tuloksemme hyväksyttävällä tasolla samaan aikaan kun puuraaka-aineen ja muiden 
kustannusten nousu alkaa näkyä liiketoiminnoissamme. Erityisen ajankohtainen  
tilanne on Puutuotteiden osalta. Tukkien tämänhetkisen hintakehityksen vuoksi  
olemme ilmoittaneet suunnittelevamme tarvittaessa väliaikaisia         
sopeuttamistoimenpiteitä sahoillamme. Olen kuitenkin iloinen siitä, että    
kotimainen puukauppa on palautunut miltei normaalille tasolle. Nyt onkin tärkeää
varmistaa, etteivät vuoden 2007 kohtuuttomat puun hinnat ja korkeat varastotasot
toistu.                                     

Stora Enso on osoittanut, että se on tulevaisuudessakin valmis ja kykenevä   
tekemään vaikeita päätöksiä suojatakseen ja parantaakseen yhtiön tulosta. Olemme
päässeet hyvään vauhtiin ja työ jatkuu - parannamme sinnikkäästi sitä mitä   
meillä on ja rakennamme samaan aikaan tulevaisuuttamme uusilla markkinoilla ja 
uusilla tuotealueilla.”                             


Lisätietoja:                                  
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. 02046 21410                
Markus Rauramo, talousjohtaja, puh. 02046 21121                 
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, puh. 02046 21380                
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailmanlaajuinen paperi-, pakkaus- ja puutuotealalla toimiva   
yhtiö, jonka päätuotteet ovat sanomalehti- ja kirjapaperi, aikakauslehti- ja  
hienopaperi, kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset sekä puutuotteet.  
Stora Enso on toimialansa vastuullisin yhtiö, joka tarjoaa asiakkaille     
uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja. Tuotteet tarjoavat      
ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon monille   
kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista materiaaleista.
Stora Enso on listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin ja       
FTSE4Good-indeksiin. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin   
27 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2009 oli 8,9 miljardia euroa. Stora  
Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa 
(STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään      
Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.          


STORA ENSO OYJ                                 
Jari Suvanto			Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa