Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen tulosta:

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.10.2013 klo 13.01

”Kolmannen vuosineljänneksen operatiivinen kannattavuus oli vain hieman vuodentakaista parempi. Vuosineljännes oli kuitenkin hyvin toisenlainen kuin vuosi sitten: konsernin liikevaihto oli viisi prosenttia alhaisempi ja segmenttien osuudet painottuivat konsernin tuloksessa oleellisesti toisin. Oli erittäin tärkeää, että alhaisemmat kiinteät ja muuttuvat kustannukset kompensoivat alhaisemman liikevaihdon. Segmenttitasolla Renewable Packaging teki vahvan tuloksen ja Building and Living -yksikön kustannusleikkauksiin perustuva käänne jatkui. Hyviä uutisia tasoitti Printing and Reading, joka kamppaili edelleen heikossa markkinaympäristössä sekä Biomaterials, johon vaikuttivat valuuttakursseihin liittyvät haasteet sekä Veracelin kertaluonteiset kustannukset. Yhteenvetona voi sanoa, että vuosineljännes oli odotettua parempi ja osoitti kustannuksiin keskittymisen tärkeyden.

Uruguayssa sijaitsevan yhteisyrityksemme Montes del Platan sellutehtaan valmistumisaikataulua muutettiin vuosineljänneksen aikana sen jälkeen, kun hankkeen tärkeimmät teknologiatoimittajat ilmoittivat, etteivät ne saa työtään päätökseen sovitun aikataulun puitteissa. Tätä odottamatonta tilannetta tasapainottaa tehtaan omistajien näkemys, että tehdas on edelleen hyvin tuottava sijoitus ja että viivytysten seurauksena tehtaan viimeistelemiseksi ja tuotannon käynnistämiseksi vuoden 2014 alussa ponnistellaan entistäkin voimakkaammin.

Kiinan investointimme tarkistetun, kaksivaiheisen aikataulun ilmoittamisen jälkeen olemme asteittain aloittaneet työt tehdastyömaalla. Tavoiteaikataulu kartonkikoneen käynnistämiselle on edelleen vuoden 2016 alussa.

Viimeisen vuosineljänneksen operatiivisen liikevoiton odotetaan olevan selkeästi alhaisempi kuin vuosi sitten, kuten ilmoitimme 9. lokakuuta. Tämä johtuu siitä, että Printing and Reading- ja Biomaterials-segmenteistä poiketen Renewable Packaging ja Building and Living, jotka tekevät vahvaa tulosta ja tuottavat suurimman osan koko konsernin tuloksesta, ovat molemmat erittäin herkkiä kausivaihteluille ja markkinoiden muutoksille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että näiden segmenttien viimeinen vuosineljännes on selkeästi heikompi kuin vuoden kolme ensimmäistä neljännestä, joten konsernin tulos on tänä vuonna erityisen kausiluontoinen ja myös heikompi viimeisellä vuosineljänneksellä.

Tässä haastavassa ympäristössä, alkaen Euroopan paperimarkkinoista ja päättyen Montes del Platan ylösajoon, me Stora Ensossa uskomme siihen, että on entistä tärkeämpää keskittyä niihin asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa. Näitä ovat esimerkiksi kiinteiden kustannusten vähentäminen ja uusien projektien laadukas ja vastuullinen viimeistely.”

Lisätietoja:
Lauri Peltola, identiteettijohtaja, p. 02046 21380


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 28 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2012 oli 10,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.


STORA ENSO OYJ

Tilaa