Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen pitää Venäjän puutullien lykkäämistä erittäin myönteisenä

Yhtiö etenee tuottavuuden parannussuunnitelmiensa mukaan            

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.11.2008 klo 17.30                

”Venäjän tänään ilmoittama päätös lykätä puun vientitulleja on erittäin     
myönteinen ja tärkeä. Olemme siitä hyvin tyytyväisiä. Se on osoitus tahdosta  
välttää kansainvälisen kaupan esteitä, jotka vaikeuttavat taloutta molemmin   
puolin rajaa. Tämä päätös antaa meille enemmän aikaa sopeuttaa toimintaamme   
lykättyjä puutulleja varten”, sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen. 

Stora Enso etenee syyskuun alussa ilmoittamansa tuottavuuden          
parannussuunnitelman mukaisesti. Lisäksi yhtiö on strategiansa mukaisesti jo  
merkittävästi vähentänyt tuontipuun käyttöä Suomen tehtaillaan. Stora Enson   
Venäjän puunhankintaorganisaation uudelleenjärjestelyt jatkuvat suunnitelman  
mukaan, koska sen tuottavuutta on parannettava. Uusi organisaatio pystyy    
toimittamaan kilpailukykyistä puuta Venäjältä Stora Enson tehtaille puun    
saatavuuden ja tuotteiden kysynnän mukaan.                   

Viimeaikaiset ja tämänhetkiset tuotannonrajoitukset sahoillamme sekä sellu- ja 
paperitehtaillamme johtuvat markkinoista, ei puun saatavuudesta.        

Lisätietoja:                                  
Juha Vanhainen, Suomen maajohtaja, puh. +358 2046 21343             
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197              
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa