Stora Enson toimitusjohtajan Jouko Karvisen viesti yhtiökokouksessa


            
“Vuosi 2007 oli haasteellinen Stora Ensolle. Yhtiön tulosta rasittivat erittäin 
korkeat kuitukustannukset ja edelleen heikkenevä Yhdysvaltain dollari. Siitä  
huolimatta pystyimme ylläpitämään osakekohtaisen tuloksen vuoteen 2006     
verrattuna samalla tasolla ilman kertaluonteisia eriä ja metsäomaisuuden    
arvostuksia. Teimme useita ratkaisevia toimenpiteitä suoriutuaksemme yhtiötä  
kohtaavista haasteista: myimme Pohjois-Amerikan toimintomme, reagoimme     
ennakoivasti nopeasti nouseviin tuontikuidun kustannuksiin ja jatkoimme     
investointeja alhaisen kustannustason kuituun kehittyvillä markkinoilla”, sanoi 
toimitusjohtaja Jouko Karvinen.                         

“Tavoitteenamme on tulla strategisesti riippumattomaksi Venäjältä Suomeen    
tuotavasta raakapuusta. Lähtökohtamme oli, että vuonna 2006 kolmannes Suomessa 
jatkojalostetusta puusta tuotiin ulkomailta. Yhdenkään sellu- ja        
paperitehdasintegraatin ei tarvinnut leikata tuotantoaan kuitupulan takia vuonna
2007. Odotamme pitävämme nämä tehtaat käynnissä myös vuonna 2008 ja siitä    
eteenpäin.”                                   

“Suunnittelemme myös Imatran tehtaillemme investointia, joka mahdollistaa lyhyt-
ja pitkäkuituisen puun joustavan käytön kustannusten minimoiseksi. Saatamme   
joutua tekemään väliaikaisia tuotannonrajoituksia Enocellin sellutehtaan    
pienemmällä tuotantolinjalla sekä Sunilan yhteisyrityssellutehtaalla riippuen  
puun marginaalikustannuksistamme. Joka tapauksessa emme tällä hetkellä ole   
tehneet päätöksiä pysyvistä sellukapasiteettivähennyksistä. Jos ehdotetut    
Venäjän puutullit astuvat ja jäävät voimaan kokonaisuudessaan 2009, meidän   
täytyy harkita uudelleen vaihtoehtojamme. Kompromissi suunnitelluissa Venäjän  
puutulleissa hyödyttäisi Stora Ensoa.”                     

“Suunnitellut ja ilmoitetut uudelleenjärjestelymme, pääasiassa Suomessa ja   
Ruotsissa, etenevät hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Olemme kehittäneet    
yhteistyökumppaneidemme kanssa uusia liikeideoita tarjotaksemme uusia      
työpaikkoja. Uudelleenjärjestelyt ovat vaikuttaneet 1 453 työntekijään. Työtä  
tarjotaan tai on tarjottu 293:lle henkilölle uuden työnantajan taholta     
paikkakunnilla, joita järjestelyt koskevat, 154 on löytänyt työpaikan Stora   
Enson ulkopuolelta, 140:lle on tarjottu uutta työpaikkaa Stora Enson sisällä ja 
268 siirtyy eläkkeelle. Kahdeksan viikon aikana olemme löytäneet ratkaisun   
855:lle toimenpiteiden kohteena olevalle työntekijälle ja pyrimme yhä löytämään 
ratkaisun jäljellä oleville 598:lle henkilölle.”                

Toimitusjohtaja Jouko Karvinen esitti yhtiökokouksessa myös katsauksen yhtiön  
strategiasta kasvavilla markkinoilla Latinalaisessa Amerikassa, Venäjällä ja  
Kiinassa. Hän esitteli myös kasvumahdollisuuksia liittyen bioenergiaan sekä   
erilaisia innovatiivisia kuluttajapakkauksia, kuten lääkeiden älypakkauksia,  
kuitupohjaisia CD- ja DVD-pakkauksia ja maalipurkkia.              

Loppukommentissaan toimitusjohtaja Karvinen sanoi: “Pyydän kaikkia       
sidosryhmiämme tukemaan yhtiötä nykyisessä haastavassa toimintaympäristössä ja 
auttamaan meitä työllistämään pysyvästi loput henkilöistä, joihin        
uudelleenjärjestelytoimenpiteet vaikuttavat.”                  


Lisätietoja:                                  
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197         
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,      
puh. +358 2046 21242                              

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           

STORA ENSO OYJ                                 p.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila

Tilaa