Stora Enson toisen neljänneksen 2008 liikevoiton odotetaan olevan noin puolet viime vuoden vastaavasta neljänneksestä

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.6.2008 klo 9.00                 

Stora Enson liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2008 toisella     
vuosineljänneksellä odotetaan olevan noin puolet vuoden 2007 vastaavalla    
ajanjaksolla saavutetusta 223 milj. eurosta. Suurimmat syyt laskuun       
edellisvuodesta ovat puutuotteet-liiketoiminta-alueen jatkuva heikko tulos,   
korkeammat kuitupuukustannukset, vaikutukset öljyn hinnan noususta, negatiiviset
valuuttakurssimuutokset ja vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana tehtyjen   
kunnossapito- ja huoltoseisokkien vaikutukset.                 
                                        
Kunnossapito- ja huoltoseisokit, erityisesti Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa
ja Veracelin sellutehtaalla Brasiliassa, ovat heikentäneet vuoden 2008 toisen  
neljänneksen tulosta ja niillä ennustetaan olevan tulokseen yhteensä noin 22  
milj. euron negatiivinen vaikutus.                       

Stora Enso odottaa, että konsernin vuoden 2008 toisen vuosipuoliskon      
kannattavuutta heikentävät fossiilisten polttoaineiden hintojen nousun     
vaikutukset energia-, kuljetus- ja kemikaalikustannuksiin, joka on jo      
havaittavissa vuoden 2008 ensimmäisellä vuosipuoliskolla verrattuna vuoden 2007 
ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Venäjän puun tulevat korotukset tullimaksuihin  
aiheuttavat jatkuvaa epävarmuutta Itämeren alueella.              

Kolmen vuosineljänneksen heikentyneen tulokseen jälkeen yhdessä makrotalouden 
tulevaisuudennäkymien epävarmuuden kanssa Stora Enso arvioi suunnitelmiaan   
tuotannon rajoituksista vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla ja pysyvistä   
kapasiteetin vähennyksistä. Riippuvuuden vähentäminen ostetusta maakaasusta on 
tullut koko ajan tärkeämmiksi konsernille, josta on osoituksena Langerbruggen ja
Maxaun energiainvestoinnit.                           

Edellä mainituista tekijöistä johtuen, arvio vuoden 2008 vuosittaisesta     
kokonaishintainflaatiosta on nostettu neljään prosenttiin. Konserni vahvistaa  
alkuperäisen tavoiteen kompensoida sisäisin toimenpitein vuoden 2008 aiemman  
2,5-3 % kokonaishintainflaatioarvion sekä tehostaa entisestään toimiaan     
vähentääkseen hintainflaation nousua.                      

Lisätietoja:                                  
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja, puh. +358 2046 21450   
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788659        
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358 
2046 21242                                   

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           


STORA ENSO OYJ                                 


p.p. 	Anne Asmundi		Leena Bergqvist

Tilaa