Stora Enson tulosta painaa korkealla pysyvä puun hinta ja heikkenevä Yhdysvaltain dollari


            
Stora Enson kolmannen neljänneksen 2007 liiketoiminnan tulokseen vaikuttivat
negatiivisesti sekä korkealla pysyvä puun ja kierrätyskuidun hinta että
heikkenevä Yhdysvaltain dollari.  Vertailukelpoinen liiketoiminnan tulos oli
hieman heikommalla tasolla kuin kolmannella vuosineljänneksellä 2006. Korkea
puun ja kierrätyskuidun hintapaineiden odotetaan jatkuvan neljännellä
vuosineljänneksellä 2007. 

Kolmannen vuosineljänneksen 2007 tulos julkaistaan klo 09.00 Suomen aikaa 25.
lokakuuta 2007. 

Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, varatoimitusjohtaja, puh. +358 2046 21452
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146 
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä, puh. +358
2046 21242 www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Stora Enso Oyj


Jyrki Kurkinen		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa