Stora Enson uuden paperikoneen vihkimistilaisuus Kvarnsvedenin tehtaalla Ruotsissa

STORA ENSO OYJ Tiedote 28.4.2006 klo 13.00

Stora Enson uuden paperikoneen vihkimistilaisuus Kvarnsvedenin 
tehtaalla Ruotsissa

Stora Enson uuden, korkealaatuista superkalanteroitua 
aikakauslehtipaperia (SC-paperia) tuottavan paperikoneen 
vihkimistilaisuus pidettiin tänään Kvarnsvedenin tehtaalla 
Ruotsissa. Paperikone 12 käynnistettiin marraskuun alussa 2005 
ja sen käyttöönotto on sujunut odotusten mukaisesti. Kone 
tuottaa tällä hetkellä enemmän kuin 900 tonnia SC-paperia 
vuorokaudessa. Koneen vuotuinen tuotantokapasiteetti on 420 000 
tonnia ensikuitupohjaista (kuusimassaa) paperia.

Investointi parantaa kustannustehokkuutta ja vahvistaa Stora 
Enson asemaa kasvavilla SC-paperimarkkinoilla. Paperikoneessa 
käytetyn uusimman teknologian ansiosta tehdas voi tuottaa 
paperia uusille loppukäyttöalueille ja markkinoille, joita 
päällystetyt paperilaadut ovat perinteisesti hallinneet (esim. 
LWC). Uuden kapasiteetin avulla Kvarnsvedenin tehdas voi myös 
markkinoida paperia Euroopan ulkopuolisille markkinoille, kuten 
Pohjois-Amerikkaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. 

Kokonaisinvestointi on noin 450 milj. euroa ja se kuuluu Ruotsin 
suurimpien teollisuusinvestointien joukkoon. Investointi on osa 
Stora Enson tuotantorakenteen uudistamisohjelmaa, jonka 
tavoitteena on lisätä Stora Enson tuotantoyksiköiden pitkän 
aikavälin kilpailukykyä ja vastata asiakkaiden kasvaviin laatu- ja 
määrävaatimuksiin. Päällystämätöntä aikakauslehtipaperia käytetään 
aikakauslehtiin ja mainospainotuotteisiin, kuten mainoslehtisiin. 

Kvarnsvedenin tehdas
Kvarnsvedenin tehdas sijaitsee Keski-Ruotsissa ja se 
perustettiin vuonna 1900. Tehtaalla on neljä paperikonetta, 
joiden vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 1 000 000 tonnia 
sanomalehti- ja erikoissanomalehtipaperia sekä päällystämätöntä 
aikakauslehtipaperia. Noin 85 % tehtaan tuotannosta menee 
vientiin ensisijaisesti Eurooppaan, jossa suurimmat asiakkaat 
ovat Isossa-Britannisassa ja Saksassa. Kvarnsveden tehtaalla on 
noin 970 työntekijää ja sillä on ISO 1400 -sertifikaatti ja 
EMAS-rekisteröinti.

Lisätietoja:
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 211 581 2310
Lars-Ove Staff, Kvarnsvedenin tehtaan johtaja, puh. +46 70 556 
5001
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197


LEHDISTÖMATERIAALIA
Lehdistömateriaalia on saatavilla osoitteessa 
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=KP-M ja 
sieltä löytyy seuraavat aineistot:
- perustietoja paperikoneesta
- kuvamateriaalia tehtaasta ja paperikoneesta, jota voi vapaasti 
käyttää Stora Ensoa käsittelevissä artikkeleissa
- toimitusjohtaja Jukka Härmälän ja tehtaan johtaja Lars-Ove 
Staffin vihkimistilaisuudessa pitämät puheet

Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi. 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 
www.storaenso.com/kvarnsveden 


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa