Stora Enson uusi organisaatio parantamaan pitkän aikavälin kannattavuutta

Yhtiö kirjaa noin 1 300 miljoonan euron arvonalentumisen vuoden 2007
kolmannelle neljännekselle.
Stora Enso Oyj Pörssitiedote 5.9.2007 klo 06.00 GMT
Stora Enson uusi organisaatio parantamaan pitkän aikavälin
kannattavuutta
Yhtiö kirjaa noin 1 300 miljoonan euron arvonalentumisen vuoden 2007
kolmannelle neljännekselle.

Stora Enso organisoi uudelleen toimintansa nykyisestä neljästä
tulosryhmästä kahdeksaksi erilliseksi liiketoiminta-alueeksi. Uudet
liiketoiminta-alueet ovat hienopaperi, tukkuritoiminta,
kuluttajapakkauskartonki, teollisuuspakkaukset, aikakauslehtipaperi,
sanomalehtipaperi, Pohjois-Amerikka ja puutuotteet. Yhteensä noin
1 300 miljoonan euron arvonalentuminen kirjataan kolmannen
neljänneksen tulokseen kertaluontoisena eränä, jolla ei ole
kassavaikutusta."Uudelleenorganisoinnin päätavoitteina on antaa selkeä vastuu
taloudellisen tuloksen parantamisesta liiketoiminta-alueiden
johtajille ja heidän tiimeillensä, johtoportaiden vähentäminen ja
päätöksenteon nopeuttaminen. Nämä muutokset myös parantavat
raportointimme ulkoista avoimuutta. Uusi rakenne edesauttaa
tuotevalikoiman arviointityötä ja parantaa joustavuutta vahvistaen
Stora Enson asemaa tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvissa
teollisuudenalan järjestelyissä," sanoo Stora Enson toimitusjohtaja
Jouko Karvinen."Näiden organisaatiomuutosten avulla pyrimme myös parantamaan
Pohjois-Amerikan toimintojemme tulosta organisoimalla ne suoraan
minulle raportoivaksi erilliseksi yksiköksi, jolla on täysi vastuu
voitoista ja tappioista. Avaintekijä uuden rakenteen määrittämisessä
oli tunnistaa ne yksiköt, joilla on vahvoja synergioita
liiketoiminnassaan ja suurelta osin omat asiakaskunnat. Samalla
tavoitteena oli pitää asiakasrajapinnat yksinkertaisina ja saavuttaa
asianmukaisia synergiaetuja konsernitasolla," jatkaa Karvinen.

Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan välittömästi. Kolmannen
neljänneksen taloudellinen raportointi, joka julkaistaan 25.10.2007,
perustuu näihin kahdeksaan uuteen liiketoiminta-alueeseen.
Aikaisemmat luvut, jotka pohjautuvat näihin uusiin
liiketoiminta-alueisiin, julkaistaan 15.10.2007 mennessä.


Johtoryhmän nimitykset"Olen tyytyväinen siitä, että konsernin johtoryhmään tulee useita
kokeneita johtajia Stora Ensosta. Meidän tavoitteemme tiiminä on
vahvistaa yritystä ja parantaa kannattavuutta. Uudessa johtoryhmässä
on hyvä tasapaino sellu-, paperi- ja pakkausosaamisessa yhdistettynä
Hannu Ryöppösen ja minun tuomaan toimialan ulkopuoliseen kokemukseen.
Meidän täytyy nopeuttaa päätöksentekoa ja kustannussäästöohjelmien
toimeenpanemista samanaikaisesti erinomaisen asiakaspalvelun kanssa.
Tätä edellytän uudelta tiimiltä ja muilta tiimeiltä sen ympärillä."
sanoo toimitusjohtaja Karvinen.

Uusi organisaatio ja sen johtajat:


+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
|Raportointiyksikkö             |Vastuullinen johtaja|Vastuualue          |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Hienopaperiliiketoiminta-alue       |Aulis Ansaharju   |Hienopaperi, Suomen maajohtaja|
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Kuluttajapakkauskartonkiliiketoiminta-alue,|Mats Nordlander   |Kuluttajapakkauskartonki,   |
|tukkuritoiminta liiketoiminta-alue     |          |tukkuritoiminta,       |
|                      |          |markkinapalvelut       |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Teollisuuspakkaukset liiketoiminta-alue  |Veli-Jussi Potka  |Teollisuuspakkaukset     |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Aikakauslehtipaperiliiketoiminta-alue   |Hannu Alalauri   |Aikakauslehtipaperi      |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Sanomalehtipaperiliiketoiminta-alue    |Juha Vanhainen   |Sanomalehtipaperi       |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Pohjois-Amerikka liiketoiminta-alue    |John Gillen*    |Pohjois-Amerikan liiketoiminta|
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|Puutuotteet liiketoiminta-alue       |Elisabet Salander  |Puutuotteet,         |
|                      |Björklund      |puunhankintapalvelut ja    |
|                      |          |sellunhankintapalvelut    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Konsernitoimintojen johtajat                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |Hannu Ryöppönen,  |Talous ja strategia,     |
|                      |varatoimitusjohtaja |ostotoiminnot         |
|                      |ja talousjohtaja  |               |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|                      |Bernd Rettig    |Teknologia ja tutkimus ja   |
|                      |          |tuotekehitys, toimintojen   |
|                      |          |parantaminen, logistiikka ja |
|                      |          |investoinnit, Saksan     |
|                      |          |maajohtaja          |
|-------------------------------------------+--------------------+------------------------------|
|                      |Christer Ågren   |Henkilöstöpalvelut,      |
|                      |          |henkilöstön kehittäminen,   |
|                      |          |informaatioteknologia, Ruotsin|
|                      |          |maajohtaja          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------+

Toimitusjohtajaa ja varatoimitusjohtajaa lukuun ottamatta kaikkien
johtoryhmän jäsenten ammattinimike on Executive Vice President (EVP).

*John Gillen jatkaa Stora Enson Pohjois-Amerikka liiketoiminta-alueen
johdossa siirtymävaiheen ajan. Tarkempaa tietoa Pohjois-Amerikan
toiminnoista ja organisaatiosta kerrotaan myöhemmin.

Arvonalentumisen taloudelliset vaikutukset
Arvonalentuminen koostuu noin 300 milj. euron vaikutuksesta
liikearvoon ja noin 1 000 milj. euron vaikutuksesta aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin. Aineellisten hyödykkeiden
arvonalentumisella on noin 100 milj. euron positiivinen verovaikutus.
Arvonalennuksen arvioitu jakautuminen eri liiketoiminta-alueiden
kesken julkaistaan 15.10.2007 mennessä. Arvonalennus johtuu useista
eri tekijöistä, kuten uudelleenorganisoitumisesta kahdeksaan eri
liiketoiminta-alueeseen, puukustannusten noususta, joka on pääasiassa
seurausta Venäjältä tuotavan puun korotetuista tullimaksuista,
aikakauslehtipaperin heikosta markkinanäkymästä, nousevista koroista
ja epäsuotuisista valuuttakurssien vaihteluista.

Arvonalentumisella on seuraava vaikutus konsernin taloudellisiin
lukuihin:

+-------------------------------------------------------------------+
| Vuotuisten poistojen vähennys     | 100 milj. euroa     |
|----------------------------------------+--------------------------|
| Sijoitetun pääoman vähennys      | 1 200 milj. euroa    |
|----------------------------------------+--------------------------|
| Osakekohtainen tulos (vuositasolla)  | +0,11 euroa       |
|----------------------------------------+--------------------------|
| Velkaantumisaste            | Muutos 0,55:stä 0,64:ään |
|----------------------------------------+--------------------------|
| Sijoitetun pääoman tuotto       | +1,4 prosenttiyksikköä  |
| (vuositasolla)             |             |
+-------------------------------------------------------------------+


Arvonalentumislaskelmissa käytetty diskonttauskorko vaihtelee 8,5 %
ja 9,7 % (ennen veroja) välillä riippuen liiketoiminnoista ja maista.
Konsernin keskimääräinen painotettu pääomakustannus ennen veroja on
9,1 %. Arvonalentumisen arvion laskemisessa käytettiin 31.7.2007
valuuttakursseja. Lopullinen euromääräinen arvonalentuminen määräytyy
vuoden 2007 tilinpäätöksessä käytettävien kurssien mukaan.

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21410, +44 20 7016
3120
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +358 2046 21450, +44 20 7016
3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä,
puh. +358 40 763 8767


PUHELINKONFERENSSI LEHDISTÖLLE
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja
talousjohtaja Hannu Ryöppönen isännöivät tänään klo 11.30 Suomen
aikaa lehdistölle tarkoitetun puhelinkonferenssin, jota voi seurata
myös verkkolähetyksenä (webcast). Yhteystiedot puhelinkonferenssiin
(mainitse Stora Enso):
+358 (0) 9 6937 9591 (Suomesta)
+44 (0) 20 7138 0842 (Iso-Britanniasta)
+46 (0) 8 5853 6966 (Ruotsista)
+1 718 354 1153 (Yhdysvalloista)

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta
www.storaenso.com/investors.

Lisätietoja numeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella
jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors

PUHELINKONFERENSSI ANALYYTIKOILLE
Toimitusjohtaja Jouko Karvinen sekä varatoimitusjohtaja ja
talousjohtaja Hannu Ryöppönen isännöivät tänään klo 16.30 Suomen
aikaa analyytikoille tarkoitetun puhelinkonferenssin, jota voi
seurata myös verkkolähetyksenä (webcast) osoitteessa
www.storaenso.com/investors. Yhteystiedot puhelinkonferenssiin
(mainitse Stora Enso):
+358 (0) 9 6937 9590 (Suomesta)
+44 (0) 20 7138 0818 (Iso-Britanniasta)
+46 (0)8 5352 6456 (Ruotsista)
+1 718 354 1171 (Yhdysvalloista)

Linkki verkkolähetykseen (webcast) löytyy osoitteesta
www.storaenso.com/investors.

Lisätietoja numeroista, joista puhelinkonferenssin voi kuunnella
jälkikäteen, löytyy osoitteesta www.storaenso.com/investors

LIITE - uusien johtoryhmän jäsenten ansioluettelot

Valokuvia uusista johtoryhmän jäsenistä löytyy osoitteesta:
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=070904
Kopioi linkki selaimeesi.

Muiden johtoryhmän jäsenten kuvia löytyy osoitteesta:
www.storaenso.com/mediacentre/imagebank/executives

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

LIITE

Uudet johtoryhmän jäsenet:

Aulis Ansaharju
Johtaja, Hienopaperit

S. 1951. Dipl.ins., MBA Suomen kansalainen.

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1975. Tehtaanjohtaja, Enso-Gutzeit Oy
Tervakosken tehtaat 1990-1992. Tehtaanjohtaja, Enso Oy Imatran
tehtaat 1993-1996. Eri johtajatason tehtäviä konsernin
henkilöstöhallinnossa Enso Oy:ssä ja Stora Enso Oyj:ssä 1996-2000.
Johtaja, Stora Enso North America Fine Paper 2000-2003.
Liiketoimintojen kehitysjohtaja, Stora Enson Hienopaperit 2003-2004.
Johtaja, graafiset paperit, Stora Enson Hienopaperit 2004-2007.

Mats Nordlander
Johtaja, Kuluttajapakkauskartonki, tukkuriliiketoiminta ja
markkinapalvelut

S. 1961. Ruotsin kansalainen.

Yhtiön palveluksessa vuodesta 1994. Johtaja, Papyrus Sweden AB
(aikaisemmin Pappersgruppen AB) 1994-1998. Markkinointi- ja
hankintajohtaja, Papyrus AB 1998-2002. Markkinointi- ja
myyntijohtaja, Stora Enson Hienopaperit 2002-2003. Toimitusjohtaja,
Papyrus AB 2003-2007. Usean tytär- ja osakkuusyhtiön hallituksen
jäsen. Axcel sijoitusrahaston Swedish Industrial Boardin jäsen, Tysk
Svenska Handelskammarenin hallituksen jäsen.

Markkinointi- ja myyntijohtaja, SCA Fine Paper 1992-1994,
Tuotanto-osaston johtaja SCA Wifstavarf 1989-1992, osa-omistaja
Nordlandemballage AB 1983-1988.

Veli-Jussi Potka
Johtaja, Teollisuuspakkaukset

S. 1959. Kauppat. maist. Suomen kansalainen.

Enso-Gutzeitin palveluksessa vuodesta 1983. Konsernin controller Enso
Group Oyj ja Stora Enso Oyj 1993-2000. Toimitusjohtaja, Stora Enso
Packaging Oy 2000-2004. Stora Enson pakkauskartonkituotealueen
liiketoimintojen kehitysjohtaja huhtikuusta 2004 huhtikuuhun 2005.
Johtaja, teollisuuspakkaukset 2005-2007. Usean tytär- ja
osakkuusyhtiön hallituksen jäsen.

Hannu Alalauri
Johtaja, Aikakauslehtipaperi

S. 1959. FM, eMBA. Suomen kansalainen.

Oulun tehtaan (aikaisemmin Oulu Oy) kemianteollisuuden palveluksessa
vuodesta 1985. Johtaja, Varkauden hienopaperitehdas 1996-1999,
johtaja Stora Enson toimistopaperit 1999-2000, johtaja, Stora Enson
graafiset paperit 2000-2004, toimitusjohtaja Stora Enso Packaging Oy,
aaltopahviliiketoiminta 2004-2005, johtaja Suomen henkilöstöhallinto
ja pakkauskartonkidivisioonan henkilöstöhallinto 2006-2007. Usean
tytär- ja osakkuusyhtiön hallituksen jäsen.

BioFund Oy LTD business advisory boardin jäsen. POHTO instituutin
hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Juha Vanhainen
Johtaja, Sanomalehtipaperi

S. 1961. Dipl. ins. Suomen kansalainen.

Stora Enso Oulun palveluksessa vuodesta 1990. Tehtaanjohtaja Stora
Enso hienopaperit, Oulun tehdas 1999-2003. Johtaja, Stora Ensohienopaperit, toimistopaperit 2003-2007.

STORA ENSO OYJ


p.p. Leena Bergqvist  Jukka Marttila

Tilaa