Stora Enson uusi toimitusjohtaja Jouko Karvinen aloittaa tehtävässään tämänpäiväisessä yhtiökokouksessa

Stora Enso Oyj Pörssitiedote 29.3.2007 klo 13.00 GMT
Jukka Härmälä varsinaisessa yhtiökokouksessa:"Kannattavuutemme parani vuonna 2006, koska sanomalehtipaperin,
päällystämättömän hienopaperin ja puutuotteiden hinnat nousivat.
Tämän lisäksi hyödyimme sisäisistä kannattavuuden parannusohjelmista.
Profit 2007 ja tuotantolaitosten suorituskyvyn arvioimisohjelma
saatiin päätökseen aikataulusta edellä, mutta tulos jäi silti
heikoksi, koska viimevuotisten energiakustannusten ja tämänvuotisten
puukustannusten nousu on syönyt hyödyt," sanoo toimitusjohtaja Jukka
Härmälä."Haluaisin vielä kiittää Stora Enson henkilöstöä, osakkeenomistajia
ja hallitusta virikkeellisistä ja antoisista vuosista
paperiteollisuuden parissa. Lisäksi haluan toivottaa teille jatkossa
kaikkea hyvää," hän päättää osuutensa.

Stora Enso vaihtaa strategista painopistettä kasvusta kannattavuuteen
Sidotunpääoman tuottotavoite (ROCE) säilyy 13 %:na.

Jouko Karvinen varsinaisessa yhtiökokouksessa:
Stora Enso on kiihdyttänyt portfolionsa ja strategiansa tarkastelua.
Tärkein tekijä uudessa strategiassa on yhtiön painopisteen
siirtyminen kasvusta kannattavuuteen. Sidotunpääoman tuottotavoite
(ROCE) säilyy 13 %:na."Joudumme tekemään valintoja ja jakamaan resurssimme niihin
liiketoiminta-alueisiin, joissa pystymme saavuttamaan kaksinumeroisia
sijoitetun pääoman tuottoja," sanoo uusi toimitusjohtaja Jouko
Karvinen tämänpäiväisessä Stora Enson varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Yhtiön johto ei aloita uutta, rajattua kannattavuuden
parannusohjelmaa. Sen sijaan, uusi toimitusjohtaja ja hänen tiiminsä
johtaa yhtiötä muutoksen tielle. Päätöksistä tiedotetaan, kun ne on
tehty, sen sijaan, että ilmoitettaisiin yksittäisistä monivuotisista
suunnitelmista."Hyvä uutinen on, että globaali taloudellinen tilanne on suhteellisen
terve. Siitä huolimatta ero 13 %:n sijoitetun pääoman
tuottotavoitteeseen suhdanne kierron aikana on sitäkin suurempi.
Tästä johtuen meillä ei ole aikaa hukattavanamme," jatkaa Karvinen."Stora Ensolle ja Eurooppalaiselle puutuoteteollisuudelle paheneva
pula puuraaka-aineesta on tosiasia. Puupula johtuu lähinnä Venäjän
ilmoittamista korkeammista tullimaksuista, lisääntyvästä puun
käytöstä biopolttoaineena sekä kasvavasta ympäristöpaineesta, jotka
kaikki osaltaan rajoittavat puuraaka-aineen hankintaa. Kuten olemme
tänään ilmoittaneet, emme tällä hetkellä osta Metsähallitukselta
Pohjois-Suomen kiistanalaisilta alueilta hankittua puuta. On
kuitenkin huomioitavaa, että emme voi tuottaa massaa tai sahatavaraa
ilman riittävää puunhankintaa. Enocellin sellutehtaalla, joka kuuluu
Pakkauskartongit-tulosryhmään, saatetaan joutua rajoittamaan
tuotantoa vuoden 2007 toisella neljänneksellä raaka-aineen
saatavuusongelmien takia. Yritämme myös nopeasti löytää
vaihtoehtoisia puulähteitä - samalla kun pyrimme löytämään ratkaisun
Venäjän tullikiistaan, kriittinen sidosryhmäkeskustelu myös jatkuu",
Karvinen päättää puheensa.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, puh. +358 2046 21404 +358 2046 21404
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


Jouko Karvisen valokuvia on saatavilla osoitteessa
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=070329
Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi.


STORA ENSO OYJp.p.         Jussi Siitonen  Jukka Marttila

Tilaa