Stora Enson varojenjaosta päätös

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 22.7.2009 klo 13.00                
Stora Enson 1.4.2009 pidetty yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jonka 
mukaan 0,20 euroa osakkeelta, yhteensä 157 907 699,80 euroa jaetaan       
osakkeenomistajille emoyhtiön ylikurssirahastosta osingon sijaan Patentti- ja  
rekisterihallituksen myöntämän Stora Enson ylikurssirahaston alentamista    
koskevan luvan jälkeen.                             

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut Stora Ensolle luvan alentaa      
ylikurssirahastoaan osakeyhtiölain 14 luvun määräysten mukaisesti yhteensä 157 
907 699,80 euroa. Varojenjaon aikataulu on nyt vahvistettu seuraavasti:     
- irtoamispäivä 	29.7.2009 
- täsmäytyspäivä	31.7.2009 
- maksupäivä	    10.8.2009 


Lisätietoja:                                  
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242         

www.storaenso.com                                
www.storaenso.com/investors                           Stora Enso on maailman johtava vastuullinen metsäteollisuusyritys. Tarjoamme  
asiakkaillemme uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvia ratkaisuja ja tuotteemme 
tarjoavat ilmastoystävällisen sekä hiilijalanjäljeltään pienemmän vaihtoehdon  
monille kilpaileville tuotteille, jotka on valmistettu uusiutumattomista    
materiaaleista. Stora Enso on mukana maailman vastuullisimpien yritysten Global 
100 -listalla. Stora Enso on myös listattu Dow Jonesin kestävän kehityksen   
indeksiin, FTSE4Good-indeksiin ja Climate Disclosure Leadership -indeksiin.   
Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti 29 000 ihmistä ja       
liikevaihtomme vuonna 2008 oli 11,0 miljardia euroa.              


STORA ENSO OYJ                                 Jari Suvanto		Ulla Paajanen-Sainio

Tilaa